Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Politiek » Hoe organiseer ik een raadgevend referendum

Hoe organiseer ik een raadgevend referendum

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 100 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Hoe organiseer ik een raadgevend referendum
Als voldoende burgers ontevreden zijn met een aangenomen wet, dan kunnen ze een raadgevend referendum - ofwel een volksraadpleging - starten. Zo wordt de wet voorgelegd aan de Nederlandse bevolking, om advies uit te brengen aan de regering. Hiervoor moet je de referendumprocedure in een aantal stappen doorlopen.

Hoedoe door: Renate Boogvrouw

Bekijk het profiel van Renate Boogvrouw
Aantal Hoedoes: 16


Benodigdheden

 • Door de Eerste Kamer goedgekeurde wet of verdrag
 • 10.000 medestanders
 • 300.000 handtekeningen
 • 30% opkomst
 • meerderheid

Stappen

 1. Wacht op goedkeuring van wet of verdrag door de Eerste Kamer

  Je kunt alleen een raadgevend referendum laten houden over een wet of verdrag die door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Je moet dus wachten op de stemming in de Eerste Kamer.

  Daarop wordt in de Staatscourant een mededeling geplaatst of de wet of het verdrag in aanmerking komt voor een referendum. Je kunt dat ook vinden op de website referendumovereenwet.nl.

  Je kunt bijvoorbeeld geen referenda aanvragen over de Grondwet, het Koninklijk Huis of begrotingen van de Rijksoverheid.

 2. Verzamel 10.000 handtekeningen

  Zoek zoveel mogelijk medestanders en verzamel ten minste 10.000 handtekeningen voor het aanvragen van het referendum.

  De handtekeningen moeten worden geplaatst op daarvoor bestemde formulieren van de Kiesraad.

 3. Dien een aanvraag in bij de Kiesraad

  Dien je aanvraag met 10.000 handtekeningen binnen 4 weken in bij de Kiesraad. Dit heet een 'inleidend verzoek'.

  De Kiesraad controleert - door middel van steekproeven - binnen een week of er voldoende geldige handtekeningen zijn binnengekomen.

  De Kiesraad maakt via de Staatscourant bekend of zij het verzoek goedkeurt of afkeurt.

 4. Verzamel 300.000 handtekeningen

  Nadat de Kiesraad het verzoek heeft goedgekeurd, kun je aan de slag met de handtekeningeninzameling . Ditmaal moet je binnen 6 weken ten minste 300.000 handtekeningen verzamelen, die de aanvraag ondersteunen om een referendum te houden. 

 5. Dien opnieuw een aanvraag in bij de Kiesraad

  Als je 300.000 geldige handtekeningen hebt verzameld, dien je opnieuw een aanvraag in bij de Kiesraad. Dit heet een 'definitief verzoek'.

  Als de Kiesraad vaststelt dat er 300.000 geldige handtekeningen zijn, dan besluit het dat er een referendum komt. De eigenlijke referendumfase gaat van start.

 6. Vraag subsidie aan voor een campagne

  Nadat de aanvraag met 300.000 handtekeningen is goedgekeurd, gaat de referendumcommissie aan de slag.

  Deze commissie:

  • bepaalt de datum van het referendum
  • stelt vast hoe de wet op het kiesbiljet wordt genoemd
  • informeert kiezers over de wet waar het referendum over gaat
  • geeft subsidie voor activiteiten die het debat stimuleren
  Verzin dus activiteiten om het debat over de wet te stimuleren, en vraag daarvoor subsidie aan. Er is totaal zo'n 2 miljoen euro beschikbaar.
 7. Voer campagne

  Gebruik de media om zoveel mogelijk kiesgerechtigden aan je kant te krijgen. Maak duidelijk wat er mis is met de wet, of waarom men 'tegen' zou moeten stemmen.

 8. Geniet van de gevolgen

  Miljoenen kiesgerechtigde Nederlanders ontvangen een kiesbiljet. Je wordt uitgenodigd in praat- en actualiteitenprogramma's. Kranten staan er vol van. Duizenden stembureaus worden ingericht. Veel mensen gaan stemmen. De stemmen worden geteld. De uitslag wordt bekendgemaakt.

  En dan?

  Als de opkomst ten minste 30% is, dan is de uitslag geldig. Wordt die drempel niet bereikt, dan hoeft de regering niets met de uitslag te doen. De wet of het verdrag treedt gewoon in werking.

  Als bij een geldige uitslag een meerderheid van de kiezers voor is, dan kan de regering de wet waarover gestemd is invoeren.

  Als een geldige meerderheid tegen is, dan moet het kabinet zich beraden. Het zal het parlement voorstellen om

  • de wet in te trekken, óf
  • het advies naast zich neer te leggen en de wet toch in werking laten gaan.

Do's

 • Let op de formele details als de voorwaarden en termijnen
 • Gebruik de officiële formulieren van de Kiesraad
 • Betrek zoveel mogelijk politieke partijen, vakbonden en andere organisaties bij je referendumcampagne

Don'ts

 • Misbruik de aandacht en subsidiegelden niet voor andere doeleinden

Bron

Meer uitleg