Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Wet & recht » Hoe krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Hoe krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 50 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Als je in je werk te maken kunt krijgen met vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare groepen mensen, dan kan je werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is eigenlijk een soort verklaring van goed gedrag; als je de VOG krijgt, dan kun je aan je werkgever laten zien dat je gedrag (in het verleden) je niet weerhoudt van het goed doen van je werk. Aan de andere kant; als je bijvoorbeeld vroeger voor diefstal veroordeeld bent en je vraagt de VOG aan voor een functie waarbij je veel met (dure) goederen te maken hebt, dan is de kans groot dat je de VOG niet krijgt.

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 471


Benodigdheden

 • Computer met internet
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Geld

Stappen

 1. Download het aanvraagformulier

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag moet via de overheid worden aangevraagd. Je kunt het aanvraagformulier eenvoudig downloaden. Het gaat om het formulier Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen.

 2. Vul het formulier in

  Het formulier bestaat meestal uit ongeveer 5 pagina's. Een deel daarvan moet je zelf invullen, een ander deel dient ingevuld te worden door de organisatie of instelling die de VOG vereist. Zij moeten onder meer invullen wat je functie omhelst en waar je precies mee te maken zult krijgen. Ook kan het zijn dat je in een specifiek profiel past, bijvoorbeeld als je solliciteert naar of werkt in een van de volgende functies:

  • Vakantiegezinnen/adoptie
  • Zorg en welzijn
  • Juridische dienstverlening
  • Onderwijs
  • (Buitengewoon) opsporingsambtenaar

  Als dat het geval is, kan een deel van de vragen worden overgeslagen. Is dat niet het geval, dan moet het screeningsprofiel gespecificeerd worden en wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar in hoeverre je te maken zult hebben met informatie, geld, goederen, diensten en zakelijke transacties.

 3. Lever het formulier in

  Nadat het formulier volledig is ingevuld door jou en je (mogelijke) werkgever, kun je het indienen bij de gemeente. Je moet hiervoor de afdeling Burgerzaken hebben. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee.

  Let op: het aanvragen van een VOG kost geld. In veel gevallen moet je direct afrekenen bij het gemeenteloket. De kosten bedragen ongeveer €30-€35.

 4. Wacht af

  Binnen twee tot vier weken nadat je aanvraag is ingediend, krijg je te horen of de VOG verstrekt wordt of niet. Tijdens deze periode wordt een onderzoek uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar je gedrag in de afgelopen vier jaar. Heb je de VOG eenmaal binnen, dan is deze onbeperkt geldig. Wel kan het zijn dat bij het wisselen van baan gevraagd wordt om een nieuw exemplaar. Dan doorloop je hetzelfde proces opnieuw.

 5. Dien bezwaar in

  Ben je het niet eens met de beslissing die gevallen is? Dan kun je binnen zes weken na dagtekening (van die beslissing) bezwaar aantekenen. Dit is gratis, tenzij je er een advocaat voor inschakelt, dan moet je uiteraard advocaatskosten betalen.

  Licht in je bezwaar goed toe waar je het niet mee eens bent en waarom de beslissing eigenlijk anders uit zou moeten vallen. Mocht je een advocaat inschakelen, vraag dan ook om een vergoeding van die kosten. Word je in het gelijk gesteld, dan kan het namelijk zijn dat (een deel van) de kosten zullen worden terugbetaald. Let op: dit kan alleen als je in je verzoekschrift al aangeeft dat je een vergoeding wilt hebben!

Do's

 • Geef op het formulier heel duidelijk aan waar je de VOG voor nodig hebt
 • Wordt er geen VOG afgegeven en is dat volgens jou onterecht? Ga dan in beroep tegen de uitspraak

Don'ts

 • Lieg tegen een toekomstige werkgever niet over je verleden; de kans dat je door het niet krijgen van een VOG door de mand valt is groot

Bron

Meer uitleg