Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Schulden » Hoe kom ik in (én uit) de WSNP

Hoe kom ik in (én uit) de WSNP

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 1095 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Als je zoveel schulden hebt opgebouwd dat je er zelf niet meer uit kunt komen, dan kun je een aanvraag doen voor de WSNP, een schuldsaneringstraject waarin je met behulp van een bewindvoerder je schulden aanpakt. Als je het volledige traject volgens de regels doorloopt, worden je schulden na drie jaar omgezet in een niet opeisbare schuld waarvan je niet verplicht bent die nog te betalen. Om in aanmerking te komen voor de WSNP moet je aan een aantal eisen voldoen.

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 470


Benodigdheden

 • Formulier Verzoekschrift toelating WSNP
 • Een duidelijk overzicht van je schulden, inclusief aard, datum van ontstaan en achtergrond
 • Uittreksel uit het geboorteregister
 • Kopie van je legitimatiebewijs
 • Recent loonstrookje of uitkeringsbewijs
 • Eventueel: recente KvK inschrijving en drie jaarrekeningen
 • Minnelijke voorstel van de schuldhulpverlening
 • Doorzettingsvermogen
 • Optimistische instelling

Stappen

 1. Wanneer word je toegelaten tot de WSNP

  Als je schulden niet meer te overzien zijn, moet je via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) van je gemeente een schuldhulpverleningstraject opstarten. Hier wordt geprobeerd om een minnelijke regeling te treffen met de schuldeisers. Er wordt dan aangeboden om een deel van de schuld te betalen, het overige deel zal worden kwijtgescholden. Als de schuldeisers niet akkoord gaan, is het minnelijke traject mislukt en kun je in aanmerking komen voor de WSNP, de Wet Sanering Natuurlijke Personen.

  Eisen voor toelating tot de WSNP zijn:

  -    Je kunt doorgaan met het betalen van je schulden
  -    Je schulden zijn te goeder trouw ontstaan, of, als dit niet het geval is, je hebt de achterliggende oorzaak onder controle
  -    Je volgt alle regels op en doet je uiterste best zoveel mogelijk af te lossen
  -    Je minnelijke voorstel is niet aangenomen
  -    Je hebt de afgelopen tien jaar niet eerder van de WSNP gebruik gemaakt

  Als schuldenaar moet je aantonen dat je aan deze eisen voldoet. Kun je geen bewijzen overleggen, dan wijst de rechtbank je verzoek af. In theorie maakt het niet uit of je schulden zakelijk of particulier zijn ontstaan, in de praktijk maak je echter meer kans tot toelating met zakelijke schulden, omdat daar sneller van aan te tonen is dat ze buiten je schuld zijn ontstaan.

 2. Dien een verzoekschrift in

  Als je denkt in aanmerking te komen voor een WSNP traject, kun je een verzoekschrift indienen door het Verzoekschrift toelating WSNP in te vullen. Vul het formulier en de bijlagen zo compleet mogelijk in en voeg de volgende documenten toe: volledig gespecificeerd overzicht van je schulden, uittreksel geboorteregister, kopie legitimatiebewijs, recent loonstrookje of uitkeringsbewijs en het aangeboden minnelijk akkoord met informatie over de schuldeisers. Sharon Kaat, student Rechten en stagiair op de Rechtbank te Haarlem op de afdeling Faillissementen/Schuldsaneringen, voegt toe: "Een verzoek kan alleen ingediend worden door de schuldenaar, een schriftelijk gemachtigde dan wel door een procureur. Pas wanneer het verzoekschrift aan alle vereisten voldoet dan kan er een datum bepaald worden voor de behandeling van het verzoek."

 3. Wacht op bericht van de rechter

  Enkele weken na het indienen van je aanvraag krijg je een oproep om voor de rechtbank te verschijnen. Daar beoordeelt de rechter of je in aanmerking komt voor de WSNP, of niet. Een zwaar wegende factor is of de schuld daadwerkelijk buiten je schuld om is ontstaan. Dit is in het ene geval moeilijker aan te tonen dan het andere. Roland kwam in de WSNP terecht na zakelijke tegenvallers: “Het gegeven dat wij alleen zakelijke schulden hadden en geen postorderschulden e.d. woog zwaar mee in de besluitvorming. Ons werd geen schuld verweten in de schuldvraag.”

 4. Sanering

  Als je aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt dit in de Staatscourant en een regionale krant vermeld, zodat de schuldeisers die zich nog niet gemeld hadden dit alsnog kunnen doen. De rechtbank stelt vervolgens een lijst vast met de ingediende vorderingen en er wordt een saneringsplan vastgesteld. Dit plan beslaat meestal drie jaar. Sharon Kaat: "Verlenging is mogelijk indien er ingelopen moet worden op een eventuele achterstand, maar een schuldsanering kan nooit langer dan vijf jaar duren." Tijdens de periode die nu volgt zul je alles op alles moeten zetten om zoveel mogelijk schulden af te betalen. Dit doe je onder begeleiding van een bewindvoerder. Je krijgt tijdens je WSNP-periode met een aantal zaken te maken, die in de stappen hieronder beschreven worden.

 5. Controle door je bewindvoerder

  Tijdens de WSNP wordt je begeleid en gecontroleerd door een bewindvoerder. Deze bewindvoerder is je eerste aanspreekpunt en regelt al je zaken. Sharon Kaat: "Dit moet iemand zijn, waar de schuldenaar de afgelopen vijf jaar geen contact mee heeft gehad. Dus de advocaat die bijvoorbeeld de scheiding van de schuldenaar heeft geregeld twee jaar geleden, mag niet aangewezen worden als bewindvoerder." Roland trof het met zijn bewindvoerder: “Onze bewindvoerder heeft ons enorm geholpen in deze periode. Het scheelt wel of je je netjes aan de regels houdt en op tijd je verplichtingen nakomt, anders is het een heel ander verhaal, maar dat is ook logisch!”

  Je bewindvoerder controleert ook je inkomsten en uitgaven. Als ergens uit blijkt dat je je niet aan de regels houdt, dan kun je zonder pardon uit de regeling gezet worden.

 6. Postblokkade

  Om te voorkomen dat je nieuwe schulden maakt, er inkomsten zijn die je verzwegen hebt, of dat je geld toegestuurd krijgt dat je niet gebruikt voor het aflossen, wordt er een postblokkade ingesteld. Al je post – met uitzondering van geboorte- of sterftekaartjes – komt eerst bij de bewindvoerder terecht. Jij krijgt de post met een week of twee vertraging in huis. De postblokkade wordt in principe na 13 tot 15 maanden opgeheven en als zich geen onregelmatigheden voordoen, kun je na 12 maanden een aanvraag doen om de blokkade op te laten heffen.

 7. Budgetbegeleiding en budgetbeheer

  Tijdens de WSNP mag je van je salaris 95% van de voor jou geldende bijstandsnorm houden. Dit is vaak een stuk minder dan je gewend bent en het kan lastig zijn om hiervan rond te komen. Houd daarom je inkomsten en uitgaven goed in de gaten en kijk waar je nog op kunt bezuinigen. Je bent verplicht om tijdens de WSNP te zoeken naar een beter betaalde baan, zodat je nog meer af kunt lossen. Naast deze budgetbegeleiding kun je ook kiezen voor budgetbeheer. Je inkomen wordt dan volledig beheerd door de bewindvoerder en jij krijgt wekelijks een bedrag (ongeveer €70,-) aan leefgeld.

 8. Verkoop van je spullen

  Ben je in het bezit van een koophuis, dan zul je dit waarschijnlijk moeten verkopen. Ook kan je bewindvoerder besluiten om waardevolle bezittingen te verkopen, zoals bijvoorbeeld je auto of je TV. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar de schuldeisers.

 9. Start met een schone lei

  Als je de saneringsperiode goed uit hebt gediend óf je schuld eerder af hebt kunnen betalen, dan stelt je bewindvoerder een positief eindverslag op. De rechtbank verstrekt je dan een ‘schone lei’, wat wil zeggen dat de resterende schulden worden omgezet in een zogenaamde natuurlijke verbintenis. De schulden blijven bestaan, maar groeien niet verder. Ook zijn ze niet in te vorderen. Mocht de schuldenaar het restant van de schuld op een later tijdstip nog willen betalen, dan kan dit. Het is echter niet verplicht. Je kunt nu in ieder geval met een schone lei beginnen!

Do's

 • Kom de gemaakte afspraken altijd na
 • Let scherp op je uitgaven en inkomsten
 • Blijf positief en zoek steun in je omgeving

Don'ts

 • Ga tijdens de WSNP geen nieuwe leningen aan

Bron

Hoedoeners in de spotlight
F. Nelissen
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 23
Renate Boogvrouw
Lid sinds: 11 april 2008
Aantal Hoedoes: 15
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!