Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Goede doelen » Hoe kies ik een goed doel

Hoe kies ik een goed doel

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 2 uren
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Onze maatschappij is fantastisch, niets meer aan doen. Of wil je toch je steentje bij te dragen aan een betere wereld? Als vrijwilligerswerk er niet in zit, kun je een goed doel financieel steunen. De uitdrukking slaat zowel op de het doel zelf (‘een zaak van algemeen maatschappelijk belang’), als op de organisatie die dit doel nastreeft. Om met een gerust hart geld te kunnen geven aan zo’n organisatie, moet je wel eerst je weg vinden in de 18.000 geregistreerde goede doelen in Nederland. Stel jezelf daarom eerst een paar vragen en perk zo je keuzemogelijkheden in.

Hoedoe door: Erik Weijers

Bekijk het profiel van Erik Weijers
Aantal Hoedoes: 42


Benodigdheden

 • geld
 • internet
 • een geweten (of een gulle bui)

Stappen

 1. Bepaal wat jij een goed doel vindt

  De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland hanteert een indeling in vier hoofdcategorieën: gezondheid, welzijn en cultuur, internationale hulp en natuur en milieu. Deze kun je gebruiken om je te oriënteren, maar je kunt ook eerst bij jezelf nagaan welke onderwerpen je belangrijk vindt. Misschien denk je uitsluitend strategisch bij het maken van je keuze, of geef je de idealist in jezelf vrij spel. Stel jezelf vragen. Moet het goede doel zich bijvoorbeeld in jouw directe omgeving bevinden, of in een ander deel van de wereld, of de wereld als geheel?

 2. Bepaal wat jij een goede organisatie vindt

  Er zijn organisaties die zelf subsidies verstrekken. Dat kan handig zijn als je geen keuze kan maken of als je wilt dat meerdere goede doelen van jouw gift profiteren. Zoek je een organisatie die concreet werk verricht. die grootschalig is - internationaal opererend misschien - of juist regionaal? Schenk ook aandacht aan de manier waarop volgens jou het goede doel bereikt dient te worden. De mogelijkheden zijn grofweg: lobbyen bij degenen met invloed (meestal politici), aandacht vragen voor problemen (meestal via de media), of het voeren van (ludieke) acties. De ene organisatie is bovendien democratischer georganiseerd dan de andere. Ook dit kun je belangrijk vinden bij het beoordelen van een goed doel. Zet je criteria op een rijtje.

 3. Kies een betrouwbare organisatie

  Door de websites van verschillende organisaties te bekijken, krijg je een beeld van het serieuze aanbod van goede doelen. Betrouwbaarheid is belangrijk in deze branche. Een gemakkelijke manier om het kaf van het koren te scheiden is het CBF-keurmerk en de – minder strenge - Verklaring van Geen Bezwaar. Het CBF, dat beide toekent, is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de bij haar aangesloten organisaties. Leden van de VFI hebben hiernaast ook een gedragscode opgesteld.

  Je kunt dus de overzichten van organisaties doorspitten en de websites van organisaties bekijken. Telefonisch kun je natuurlijk ook vragen stellen of bijvoorbeeld een informatiepakket aanvragen.

 4. Bepaal wat je wilt geven

  De meest gangbare manieren om geld te geven zijn contributies en donaties. Wil je een volwaardig lid worden van een organisatie of slechts donateur zijn, of allebei? Bepaal in hoeverre je zin en tijd hebt om op de hoogte te blijven, door bijvoorbeeld een abonnement te nemen op het blad van de organisatie. Hoeveel wil je geven? De Australische ethicus Peter Singer geeft 25 procent van zijn inkomen aan Oxfam en Unicef, maar je bent uiteraard vrij om dit zelf te bepalen. Er zijn ook organisaties die denken met 1 procent de wereld structureel te kunnen verbeteren.

  Sommige organisaties vragen periodieke giften, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen eenmalig aan verschillende organisaties iets te geven. Het is misschien wat minder nobel, maar schenkingen kunnen ook aftrekbaar zijn van de belasting. Daar zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. Zeker bij grote bedragen is het verstandig een notaris om raad te vragen.

 5. ..Of richt zelf een goed doel op

  Wanneer er na stap 3 nog geen goed doel is komen bovendrijven, kun je altijd nog overwegen zelf iets op te zetten. Het opzetten van een organisatie vergt uiteraard veel tijd en energie. Als je daar geen tijd voor hebt, kun misschien eenmalig iets ludieks doen: je laten sponsoren tijdens een reis bijvoorbeeld. Of wat dacht je van het goede oude principe van de sponsorloop: verbind een bijzondere prestatie van jezelf aan een geldbedrag, door anderen in te leggen.

Do's

 • Dien een klacht in bij het CBF als je een slechte ervaring hebt

Don'ts

 • Je emotioneel laten verblinden: geld geven aan elke organisatie die een gevoelige snaar weet te raken
 • De illusie hebben dat al jouw geld uitsluitend naar dat goede doel gaat (hoewel organisatiekosten natuurlijk wel binnen de perken moeten blijven)
 • Arrogant worden omdat je zo goed bezig bent

Bron

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Susanne Biemans
Lid sinds: 14 mei 2008
Aantal Hoedoes: 9
Irene de Vette
Lid sinds: 19 juni 2008
Aantal Hoedoes: 78
Janine Bruinooge
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 34
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!