Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Hoe adopteer ik een (Nederlands) kind
4

Hoe adopteer ik een (Nederlands) kind

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 600 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Hoe adopteer ik een (Nederlands) kind
Een kind adopteren is niet gemakkelijk en dat is maar goed ook: het welzijn van het kind is het belangrijkst en daarom worden er hele strenge eisen gesteld aan mensen die een kind willen adopteren. In Nederland worden er echter maar weinig kinderen ter adoptie afgestaan; de meest voorkomende vorm van adoptie van Nederlandse kinderen is de adoptie van het kind van een partner. Ook die vorm van adoptie is echter aan strenge regels gebonden.

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 470


Benodigdheden

 • Doorzettingsvermogen
 • Een vaste partner
 • Stalen zenuwen

Stappen

 1. Voldoe aan alle eisen

  De procedures voor het adopteren van een stiefkind of een ‘gewoon’ Nederlands kind lijken vrij sterk op elkaar. Voor je überhaupt in aanmerking komt voor het adopteren, moet je aan een aantal eisen voldoen. Als je het kind van je partner wilt adopteren, dan gelden de volgende regels:
  -    Je moet tenminste 18 jaar ouder zijn dan het kind
  -    Je mag geen grootouder van het kind zijn
  -    Je moet voor je het verzoek indient minimaal drie jaar hebben samengeleefd met je partner
  -    Je moet het kind minimaal één jaar samen met je partner hebben verzorgd en opgevoed

  Als je alleen een Nederlands kind wilt adopteren, dan moet je het kind al drie jaar hebben verzorgd en opgevoed. Als je een Nederlands kind wilt adopteren dat niet je stiefkind is, dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
  -    De adoptie is in het belang van het kind
  -    Er kan niets meer verwacht worden van de oorspronkelijke ouder(s)

  In beide gevallen moet het kind minderjarig zijn op de dag van het verzoek. Als het kind twaalf jaar of ouder is, dan moet het achter de adoptie staan.

 2. Wees je bewust van de consequenties

  Een kind adopteren brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als je een kind adopteert, dan worden de familiebanden tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s) verbroken. Jij (of jullie) neemt die ouderrol namelijk op je. Zorg er dus voor dat je goed op de hoogte bent van wat de adoptie inhoudt en zet de adoptie alleen door als je er zelf helemaal achter staat.

 3. Vraag beginseltoestemming aan bij Justitie

  Het adoptieproces begint met het aanvragen van beginseltoestemming om een kind te adopteren. Hiervoor vul je een aanvraagformulier in (formulier geldt ook voor buitenlandse adoptie). Het formulier behandelt een aantal persoonlijke vragen en dient door beide aanvragers te worden ingevuld. Beginseltoestemming wordt op advies van onder andere de Raad voor de Kinderbescherming verleend door de Minister van Justitie.

 4. Wacht op toelating tot de procedure

  Als beginseltoestemming wordt verleend, dan word je toegelaten tot de procedure. Hiervoor moet eerst je aanvraagformulier worden getoetst door de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze Stichting kijkt of je voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de adoptieprocedure.

 5. Zet je beste beentje voor tijdens het gezinsonderzoek

  Het gezinsonderzoek maakt deel uit van de procedure voor het verlenen van beginseltoestemming en wordt uitgevoerd door de Raad voor de Kinderbescherming. Dit onderzoek bestaat uit vier gesprekken waarin wordt gekeken in welke gezins- of leefsituatie het kind terecht gaat komen. Daarnaast wordt je uitgebreid bevraagd over je beweegredenen om te adopteren. Het rapport en advies dat de Raad voor de Kinderbescherming gaat presenteren aan de minister van Justitie wordt eerst ook met jou of jullie besproken.

 6. Werk mee aan bemiddeling

  In adoptie wordt uitgegaan van het kind. Nadat je beginseltoestemming hebt verkregen, betreed je de fase van bemiddeling en zul je worden voorgesteld aan kinderen die in aanmerking komen voor adoptie. Je zult alleen worden voorgesteld aan kinderen waarvoor jij de meest geschikte ouder kunt zijn. Als je het kind van je partner wil adopteren, dan volgt er meestal geen bemiddeling.

 7. Stel jezelf officieel voor

  Als er sprake is van een goede match, dan wordt je als aspirant-adoptieouders officieel voorgesteld aan een kind. Je krijgt dan informatie over de leeftijd en bijzonderheden als de medische situatie. Als je dit voorstel accepteert, krijg je meer informatie. Uiteraard geldt dit niet als je het kind van je partner wilt adopteren.

 8. Vraag de voogdij aan

  Wanneer het voorstel geaccepteerd is en iedereen er van overtuigd is dat het adoptiekind bij jou het best op zijn of haar plaats is, dan kun je de voogdij over het kind aanvragen en mag je het mee naar huis nemen. Hoewel je het grootste deel van het traject nu hebt doorlopen ben je er nog niet: de officiële adoptieaanvraag kan pas na een jaar worden ingediend.

 9. Houd vol!

  Voor de adoptie van Nederlandse kinderen geldt dat je het eerste jaar nog in onzekerheid zult leven: het kan zijn dat het kind in het eerste jaar alsnog teruggaat naar de biologische ouders. Na een jaar mag de adoptieaanvraag worden gedaan en moet je wachten op de laatste handtekening van de biologische moeder. Vervolgens volgt de uitspraak van de adoptie en, als het goed is, kun je je kind dan bij jou inschrijven in het GBA. Voor je aan het adoptieproces voor een Nederlands kind begint, dien je je dus wel goed te realiseren dat het kan zijn dat je na al je tijd en moeite je adoptiekind toch na een jaar weer kwijt bent. In de meeste gevallen pakt dit echter goed uit, dus het is de moeite zeker waard!

Do's

 • Zet door: het adoptieproces is niet altijd even gemakkelijk en kan soms zelfs frustrerend zijn, maar je zult er doorheen moeten!
 • Wees realistisch: omdat er in Nederland gematcht wordt op geschiktheid en niet gekeken wordt of je ‘aan de beurt’ bent, bestaat de kans dat je nooit een voorstel zult krijgen. Om dit te ondervangen kun je tegelijkertijd een procedure starten voor de adoptie van een buitenlands kind

Don'ts

 • Doe je niet anders voor dan je bent; uiteindelijk gaat het om het welzijn van het kind, niet om jou
 • Wees niet te optimistisch: het adoptieproces blijft een zwaar en intensief traject waar je veel te maken krijgt met onzekerheden

Bron

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Bastienne Wentzel
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 59
Irene Herbers
Lid sinds: 7 mei 2008
Aantal Hoedoes: 54
Janine Bruinooge
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 34
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!