Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Politiek » Hoe richt ik een politieke partij op
4

Hoe richt ik een politieke partij op

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 30 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Als je niet tevreden bent met 'de politiek' in ons land en vindt dat je het zelf veel beter kunt, is het het overwegen waard om je eigen politieke partij op te richten. Dat is helemaal niet zo moeilijk als het klinkt. Sterker nog: iedereen kan het!

Hoedoe door: Cindy Kamstra

Bekijk het profiel van Cindy Kamstra
Aantal Hoedoes: 86


Benodigdheden

 • Een eigen mening
 • Doorzettingsvermogen
 • Genoeg geld
 • Veel vrije tijd

Stappen

 1. Bedenk wat voor partij je wilt oprichten

  Je loopt rond met het idee een politieke partij op te richten. Goed nieuws: iedereen mag dat doen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Maar het is natuurlijk wel handig als je weet wat voor partij het moet worden. Denk daar dus goed over na.

  Vraag je niet alleen af op wie je partij zich zal gaan richten en wat de standpunten van de partij zullen zijn, maar bijvoorbeeld ook of je een lokale, provinciale of landelijke partij op wilt richten. Bedenk ook van tevoren hoe je de partij wilt structureren en wie je allemaal als (bestuurs)lid zou willen hebben.

 2. Verzin een naam voor je partij

  Als je eenmaal weet wat voor soort partij je op gaat richten, is het tijd om een mooie naam te verzinnen. Die moet de lading dekken, maar er zijn nog een paar eisen waaraan de naam van je nieuwe politieke partij volgens de Kiesraad moet voldoen.

  • De naam mag niet in strijd zijn met de openbare orde (de afkorting K.U.T. mag bijvoorbeeld niet)
  • De naam mag niet hetzelfde zijn of teveel lijken op de naam van een andere partij, een bedrijf of persoon (Lijst Veronica of Partij Fortuin mag dus niet)
  • De naam mag niet meer dan 35 tekens bevatten (inclusief spaties en eventuele leestekens)

  Verder mag je zo creatief zijn als je zelf wilt. Let er wel op dat de naam die je kiest lekker in het gehoor ligt en gemakkelijk te onthouden is, zodat je herkenbaar wordt voor het publiek.

 3. Zorg voor voldoende inkomsten

  Zonder geld red je het niet, zo simpel is het. Niet alleen voor het voeren van een campagne heb je geld nodig, je moet ook de notaris betalen en een waarborgsom storten bij de Kiesraad als je mee wilt doen aan de verkiezingen. Maar hoe kom je aan dat geld?

  • Eigenlijk komt het erop neer dat je in het begin vooral afhankelijk bent van het geld dat je zelf in je partij kunt stoppen. Bijvoorbeeld spaargeld, of het geld dat je verdient met de verkoop van alles wat je kunt missen op Marktplaats.
  • Een gedeelte van het geld komt uit de zak van je leden, zij betalen contributie.
  • Als je partij op sympathie kan rekenen van het publiek en het bedrijfsleven, kan het zijn dat personen of organisaties giften of sponsoring aanbieden. Die mag je aannemen, maar doe dat niet te veel, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden
  • Een derde manier om geld binnen te halen is fondsenwerving. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het geven van feesten en diners waarvoor mensen grof moeten betalen om aanwezig te mogen zijn. Dit is eigenlijk vooral weggelegd voor grote, bekende partijen.
 4. Richt je partij op bij de notaris

  Om een politieke partij op te richten is een notariële akte nodig. De politke partij moet namelijk een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn. In de akte worden minimaal de volgende zaken vastgelegd:

  • De naam van je partij
  • De plaats waar de partij gevestigd is
  • Het doel van de partij
  • De verplichtingen die je je leden oplegt en hoe je ze die oplegt
  • De manier waarop je de Algemene Ledenvergadering bij elkaar roept
  • Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
 5. Schrijf je partij in bij de Kamer van Koophandel

  Na het passeren van de notariële akte registreer je de nieuwe partij bij de Kamer van Koophandel.

  Stuur ook een exemplaar van de statuten mee. Let op, dat mag geen kopie zijn, het moet een door de notaris gewaarmerkt origineel zijn. Ook alle bestuurders van de partij moeten een inschrijvingsformulier invullen en die formulieren stuur je ook mee.

  De Kamer van Koophandel schrijft nu je politieke partij in in het Handelsregister en stuurt je een bericht met het inschrijfnummer. Gefeliciteerd, de officiële oprichting van je eigen politieke partij is een feit!

 6. Registreer je partij bij de Kiesraad

  Nu je politieke partij bestaat, begint het echte werk. Want als je echt iets wilt veranderen, zul je eerst in de positie moeten zijn om dat te doen. Dat betekent: zorgen dat jouw partij stemmen en daardoor zetels krijgt. Daarvoor moet je de partij eerst laten registreren bij de Kiesraad.

  Hoewel iedereen een politieke partij op mag richten, gelden er wel beperkingen voor het meedoen aan verkiezingen:

  • Je moet op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn
  • Je moet Nederlands staatsburger zijn
  • Je mag door de rechter niet ontzet zijn uit het kiesrecht
  • Je mag door de rechter niet geestelijk onbekwaam zijn verklaard om rechtshandelingen uit te voeren

  Voor registratie bij de Kiesraad betaal je een waarborgsom van 450 euro. Je krijgt dat bedrag terug als je op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inlevert.

  Bij de kandidaatstelling moet je de volgende officiële stukken overleggen:

  • Een afschrift van de notariële akte
  • Een uittreksel uit het Handelsregister
  • Een bewijs dat je de waarborgsom betaald hebt
  • Een verklaring van je partij waarin je een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde aanwijst
 7. Aan de slag!

  Je partij is nu technisch gezien klaar voor de verkiezingsstrijd. Natuurlijk moet je nog campagne gaan voeren om stemmen te winnen, maar alle officiële gedeelten zijn achter de rug. Vanaf nu komt het helemaal aan op de inhoud en de 'poppetjes'. Veel succes!

Do's

 • Een goede naam voor je partij verzinnen
 • Statuten opstellen
 • Actief leden werven
 • Meedoen aan de verkiezingen

Don'ts

 • Veel geld aannemen van bedrijven of belangengroeperingen
 • Je partij een moeilijk te onthouden naam geven

Bron

Meer uitleg