Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Politiek » Hoe beïnvloed ik de gemeentepolitiek
3

Hoe beïnvloed ik de gemeentepolitiek

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Hoe beïnvloed ik de gemeentepolitiek
De verkeersdrukte in je wijk loopt de spuigaten uit. Je fiets is voor de zoveelste keer gejat. De wachtrijen voor kinderopvang zijn veel te lang. Allemaal zaken waarvan je graag zou willen dat de gemeente er meer aandacht aan zou besteden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Oftewel, hoe beïnvloed je de gemeentepolitiek?

Hoedoe door: F. Nelissen

Bekijk het profiel van F. Nelissen
Aantal Hoedoes: 23


Benodigdheden

 • Computer
 • Lokale/regionale kranten
 • Interesse in politiek

Stappen

 1. Ga stemmen

  De gemakkelijkste, maar meteen ook de meest indirecte manier om invloed uit te oefenen op de lokale politiek is door te stemmen. Dat doe je tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen, die om de vier jaar worden gehouden. De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het gemeentebestuur (het college van burgemeester en wethouders). In Amsterdam en Rotterdam is de gemeente nog eens opgedeeld naar deelgemeenten. Elke deelgemeente heeft een eigen deelraad en een eigen dagelijks bestuur, vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders (college van B&W).

 2. Stuur een brief

  Als je vindt dat de gemeenteraad meer aandacht aan bepaalde zaken moet besteden, bijvoorbeeld aan het parkeerbeleid in je wijk, dan kun je de raad een brief schrijven. Die komt dan bij de raadsvergadering op de lijst van ingekomen stukken te staan en die lijst is openbaar. Op voorstel van het college stelt de raad vast hoe jouw brief wordt afgehandeld. Hij kan bijvoorbeeld worden afgehandeld door het college, maar de brief kan ook eerst binnen de raad en/of een raadscommissie worden besproken voordat je antwoord krijgt. Daarnaast kan iedere fractie (vanwege verschillende politieke standpunten) zelf contact met je opnemen.

 3. Spreek tijdens een commissievergadering

  De raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen zijn openbare vergaderingen waarbij je als burger aanwezig mag zijn. Een raadscommissie bestaat uit raadsleden die hun fractie vertegenwoordigen bij de behandeling van specifieke onderwerpen. De gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld vier raadscommissies: commissie Bestuur en Veiligheid, commissie van Verkeer en Beheer, commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Bij de commissievergaderingen heb je spreekrecht. Dat wil zeggen dat je tijdens een commissievergadering je mening mag geven over een bepaald onderwerp dat op de agenda staat. Als je gebruik wilt maken van je spreekrecht moet je dat van tevoren aangeven bij het secretariaat van de betreffende commissie. Voor de raadsvergaderingen geldt het spreekrecht in Utrecht niet, maar in veel andere gemeenten wel.

 4. Start een burgerinitiatief

  Via een burgerinitiatief kun je onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen. Wil je bijvoorbeeld een bushalte verplaatsen of verkeersdrempels in je wijk of wil je juist dat die verkeersdrempels verdwijnen? Dien dan een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad. Niet elke gemeente biedt het burgerinitiatief aan en de voorwaarden ervan verschillen per gemeente. Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie.

 5. Word lid van een politieke partij

  Als je lid wordt van een politieke partij, vergroot je je invloed. Want als lid kun je meepraten en meebeslissen over zaken waar gemeenteraadsleden van jouw partij zich sterk voor moeten maken. Ook kun je meestemmen over de verkiezing van de lijsttrekker en over de samenstelling van de kandidatenlijsten. Bovendien ondersteun je met je lidmaatschap de partij ook financieel, wat maakt dat die weer beter kan functioneren.

 6. Word actief in een politieke partij

  Wil je nog een stap zetten op de beïnvloedingsladder, word dan ook actief binnen de partij waar je lid van bent. Informeer bij je partij naar de mogelijkheden. Kijk daarbij ook naar je eigen interesses. Wat vind je belangrijke maatschappelijke onderwerpen? Waarvoor wil je je inzetten binnen jouw gemeente? Veel gemeenten kennen zogenaamde burgerraadsleden. Zij zijn niet gekozen als raadslid en hebben dus geen stemrecht in de raad. Maar zij mogen bijvoorbeeld wel mee debatteren in raadscommissies en het standpunt van de eigen fractie naar voren brengen. Dit wordt vaak gezien als een leerschool; als een opstap naar een volwaardig raadslidmaatschap.

 7. Stel je kandidaat als gemeenteraadslid

  Ben je echt ambitieus, dan kun je je ook kandidaat stellen om gemeenteraadslid te worden. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat je voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst komt te staan. Iedere partij heeft zijn eigen methode voor het vaststellen van de kieslijst en het bepalen van de volgorde. En natuurlijk geldt: hoe hoger je op de kieslijst staat, hoe groter de kans dat je wordt gekozen als raadslid. Welke plaats je als kandidaat krijgt op de lijst wordt bepaald en besloten door de leden van de lokale politieke afdeling op een ledenvergadering.

Do's

 • Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent en blijft: houdt de lokale krant bij en zoek uit hoe je inzage krijgt in de stukken die de gemeenteraad behandelt. Neem eventueel een (digitaal) abonnement op deze raadsstukken.
 • Kijk geregeld op de, vaak informatieve, website van jouw (deel)gemeente. Vaak kun je via deze website rechtsreeks reageren naar raadsleden en de leden van het college van B&W.
 • Bezoek eens een raads-en/of een commissievergadering om aan den lijve te ervaren hoe het eraan toegaat.
 • Maak een afspraak met een voor jou aansprekend raadslid en bespreek met hem/haar zijn ervaringen als raadslid.

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
F. Nelissen
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 23
Susanne Biemans
Lid sinds: 14 mei 2008
Aantal Hoedoes: 9
Marieke van Oosterhout
Lid sinds: 31 maart 2008
Aantal Hoedoes: 24
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!