Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Werk & carrière » Productiviteit » Hoe kan ik bedrijfsprocessen verbeteren?

Hoe kan ik bedrijfsprocessen verbeteren?

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: moeilijk
In deze Hoedoe wordt uitgelegd hoe bedrijfsprocessen kunnen worden verbeterd aan de hand van een methodiek die Lean Six Sigma wordt genoemd. Eerst leggen we even kort uit wat Lean Six Sigma inhoudt. Je kunt de begrippen in twee delen splitsen, namelijk Lean en Six Sigma. Bij Lean draait het om het verbeteren van de productiekwaliteit, waar Six Sigma is gericht op het verhogen van de productiesnelheid. Het is een misverstand dat Lean Six Sigma alleen bij productieprocessen kan worden gebruikt, want het is bijvoorbeeld ook toepasbaar op accountantskantoor of soortgelijke bedrijfsvoering. Het is onmogelijk om de hele methodiek in één Hoedoe te proppen, vandaar dat we een veel voorkomende tool als voorbeeld nemen, een tool die spiegelend is aan het principe van Lean Six Sigma. De tool die we gebruiken heet 5S en is gericht op het verbeteren van de werkplekorganisatie. 5S moet verspilling, vervuiling en ongevallen voorkomen op de werkvloer en maakt onderdeel uit van Lean. De gedachte achter 5S is dat werknemers beter gemotiveerd worden en beter samenwerken, omdat in een geordende omgeving meer kwaliteit kan worden geleverd. De 5S-en zijn: Seiri (sorteren en scheiden), Seiton (structureren), Seizo (inspecteren en onderhouden), Seiketsu (standaardiseren en visualiseren) en Shitsuke (standhouden).

Hoedoe door: Anoniem

Bekijk het profiel van Anoniem
Aantal Hoedoes: 6


Benodigdheden

 • De productiecijfers, deze kunnen op verschillende manieren worden uitgedrukt.
 • Een boek over Lean Six Sigma, bijvoorbeeld Lean Six Sigma van Michael L. George, hierin staan diverse tools.
 • Nuchter analytisch denkvermogen.

Stappen

 1. Stap 1

  Bij de eerste stap moeten de werkplekken in kaart worden gebracht, dat kan je doen door foto’s te maken, door uit te tekenen wie waar zit op een kaart, door te kijken naar de (productie)cijfers van individuen en van groepen. Deze cijfers zijn doorgaans op te vragen via een computer, zo niet dan moet alles handmatig op een rijtje worden gezet. Daarnaast moeten ook geldende procedures uit de kast worden gehaald. De theorie van de 5S-en komt pas ter sprake bij stap vier. Welke theorie je ook wilt inpassen, aan de eerste paar stappen verandert niet zoveel.

 2. Stap 2

  Je gaat bij stap twee kijken naar wat opvalt. Wie produceert goed en wie niet? Wie zijn werkplek is een rommel en wie heeft zijn werkplek keurig op orde? Wie werkt volgens de procedures van de organisatie en wie lapt de regels aan zijn laars?

 3. Stap 3

  Bij stap drie ga je kijken naar de verbanden tussen stap één en twee. Bijvoorbeeld: werknemer A produceert boven gemiddeld, komt dat door zijn georganiseerde werkplek of heeft dat een andere oorzaak of groep B presteert net iets onder de maat, komt dat doordat ze de procedures niet strikt genoeg volgen of speelt iets anders een rol.

 4. Stap 4

  De theorie wordt bij stap vier toegepast, dus in dit geval de 5S-theorie. De 5S-en schrijven bijvoorbeeld voor dat alle overbodige spullen verwijderd moeten worden, dat grondstoffen en eindproducten een vaste plaats moeten krijgen op de werkvloer, maar ook dat regelmatig moet worden schoongemaakt en dat looppaden en andere hulpmiddelen moeten worden afgebakend. Verder moet iedereen zich houden aan de standaard. Het is misschien verstandig niet alles in één keer te wijzigen, omdat je dan moeilijker kan controleren welke veranderingen voor welke effecten zorgen. Het betekent dat stap vier meerdere malen moet worden herhaald.

 5. Stap 5

  Bij stap vijf ga je kijken naar de effecten van de veranderingen. Heeft het ordenen van grondstoffen en eindproducten gezorgd voor meer productie of komt dat doordat de standaarden beter zijn gevolgd of hebben beiden bijgedragen aan een verhoogde kwaliteit.

 6. Stap 6

  De laatste stap is gericht op bijsturen, wat kan nog beter, ofwel welke veranderingen zullen leiden tot een nog hogere kwaliteit. In feite ben je nooit klaar, want stap één tot en met zes kunnen oneindig worden herhaald, dat geldt voor iedere Lean Six Sigma tool.

Do's

 • Houd de cijfers nauwkeurig bij.
 • Wees kritisch, soms heeft een kleine wijziging veel effect.
 • Vraag werknemers op de werkvloer naar hun bevindingen en eventuele aanbevelingen.
 • Neem stiekem een kijkje in de keuken van je concurrent.
 • Haal een Lean Six Sigma expert erbij.

Don'ts

 • Trek niet te snel conclusies.
 • Wijzig niet alle processen tegelijk.

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Renate Boogvrouw
Lid sinds: 11 april 2008
Aantal Hoedoes: 15
Irene de Vette
Lid sinds: 19 juni 2008
Aantal Hoedoes: 78
Janine Bruinooge
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 34
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!