Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Wonen & inrichten » Bouwen & verbouwen » Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 56 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan
Wie een huis wil bouwen of verbouwen, kreeg voorheen te maken met tal van vergunningen. Dat proces is met ingang van 1 oktober 2010 vergemakkelijkt met de komst van de omgevingsvergunning: één vergunning voor alle (ver)bouwplannen. Het aanvragen van die omgevingsvergunning doe je zo!

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 470


Benodigdheden

 • Internet
 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning

Stappen

 1. Doe de vergunningcheck

  Voor je überhaupt een vergunning aan vraagt, is het handig om te controleren of je wel een vergunning nodig hebt voor jouw geplande verbouwing. Via Omgevingsloket.nl kun je hiervoor de vergunningcheck doen.

 2. Vul het aanvraagformulier in

  Aan de hand van je antwoorden op de vergunningcheck wordt automatisch een aanvraagformulier samengesteld, met precies de vragen die in jouw geval van toepassing zijn. Vul dit formulier geheel naar waarheid in. Controleer na het invullen nog een keer goed of je echt alle vragen beantwoord hebt.

 3. Verzamel de bijlagen

  Voor een snelle verwerking, zul je ook een aantal bijlagen moeten indienen. Dit kan ook digitaal. Zorg ervoor dat je alles - denk aan bouwtekeningen en -plannen - bij de hand hebt, het liefst digitaal. Heb je geen scanner? Op het werk of in de bibliotheek kun je vaak ook een scan maken.

 4. Controleer je ontvangstbevestiging

  Als je het formulier helemaal ingevuld hebt en de bijlage hebt doorgestuurd, ontvang je van je gemeente een ontvangstbevestiging. Kijk of je deze daadwerkelijk binnenkrijgt en sla deze goed op. Dan kun je later eenvoudig zien wanneer je je aanvraag hebt ingediend.

 5. Wacht op de uitslag

  Nu is het wachten op de uitslag! De gemiddelde doorlooptijd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is acht weken. Het kan zijn dat je in de tussentijd nog extra vragen vanuit de gemeente krijgt. Ook zul je waarschijnlijk bericht krijgen over de procedure, de besluitvorming en de kosten. Denk er aan snel te reageren als er iets van jou gevraagd wordt, des te sneller heb je uitsluitsel over je vergunning!

Do's

 • Houd rekening met een doorlooptijd van acht weken
 • Sla alle bevestigingen die je krijgt op. Zo voorkom je later problemen
 • Lever je gegevens zoveel mogelijk digitaal aan. Dit bespaart veel tijd

Don'ts

 • Dien je aanvraag niet incompleet in. De doorlooptijd is al gemiddeld acht weken en wordt zo alleen maar onnodig verlengd

Bron

Meer uitleg

Toevoeging omgevingsvergunning, specifiek voor dakkapellen.

door Anoniem op 05-03-2011 18:01
Fase 1, het contract
Een vergunningsproces kan zeer snel verlopen, maar dit hangt af van de soepelheid van de gemeente en de kwaliteit en volledigheid van de tekeningen. Wanneer u overeenstemming hebt bereikt met één van de dakkapelleveranciers, dan zult u waarschijnlijk een contract moeten onderteken. In dit contract zullen onder andere de kosten zijn weergegeven voor het verzorgen van de vergunning. De leges kosten zijn meestal niet inbegrepen bij de prijs voor het verzorgen van de vergunning. Daarnaast is het verstandig een clausule te laten opnemen in het contract, dat het contract ontbonden wordt, als de vergunning niet wordt verleend door de gemeente.

Fase 2, aanleveren tekeningen
De tweede fase van het vergunningsproces bestaat uit het aanleveren van de tekeningen aan de dakkapelleverancier. U zult in de meeste gevallen al in het bezit zijn van de tekeningen. Wanneer u niet beschikt over de tekeningen, dan kunt u deze eventueel opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft ook niet altijd de beschikking over de tekeningen, zij zullen u dan doorverwijzen naar de verschillende archieven in Nederland. Wanneer u wilt weten, welke tekeningen u dient aan te leveren bij de dakkapelleverancier, dan kunt u kijken op de pagina met de kop “Indienen vergunning”.

Fase 3, het indienen
Het gros van de dakkapelleveranciers zal de gewijzigde tekeningen zelf maken. Zij zullen de benodigde formulieren ook invullen en zullen de vergunning indienen via het omgevingsloket, dit is een website van de overheid. Deze website is niet alleen bestemd voor het indienen van lichte of reguliere bouwvergunningen, maar ook voor bijvoorbeeld kapvergunningen.

Fase 4, reactie gemeente
Wanneer de vergunning is ingediend, dan heeft de gemeente maximaal 8 weken de tijd voor een reactie. De reactie kan positief zijn, dan hoeven geen aanvullingen meer gedaan te worden en kan de vergunning worden voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente. De reactie kan ook negatief zijn, dan zal de dakkapelleverancier een aantal aanvullingen moeten verzorgen. Dit dient uw dakkapelleverancier meestal te doen binnen een termijn van 4 weken.

Fase 5, de welstandscommissie
De welstandscommissie zal een positief of negatief advies geven. Bij een positief advies is de vergunning vrijwel verleend. U dient dan alleen een termijn van 6 weken af te wachten. In deze 6 weken kunnen omwonenden reageren op uw bouwplannen. De welstandscommissie kan ook een negatief advies geven, dan wordt de vergunning niet verleend.