Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Wet & recht » Hoe vraag ik vergunning aan

Hoe vraag ik vergunning aan

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 7 uren
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Hoe vraag ik vergunning aan
Als je gaat (ver)bouwen, een boom wilt omzagen of een grote optocht wilt organiseren moet je vergunning aanvragen. Meestal is de gemeente degene die de vergunning gaat behandelen. Voordat je de vergunning krijgt moet je altijd een aanvraag doen voor de vergunning, bijna altijd met een formulier.

Hoedoe door: Juridisch Advies Van Wieringen

Bekijk het profiel van Juridisch Advies Van Wieringen
Aantal Hoedoes: 3


Benodigdheden

 • Een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de gemeente)

Stappen

 1. Regel een aanvraagformulier

  Het aanvraagformulier voor de benodigde vergunning vraag je aan bij de gemeente. Dat klinkt eenvoudig maar is het vaak niet. Probeer op de website van de gemeente te achterhalen welke afdeling of ambtenaar jouw aanvraag gaat behandelen.

  Soms kun je een aanvraagformulier downloaden. Meestal kun je het formulier ook telefonisch aanvragen en anders vraag je het formulier schriftelijk aan.

  Bij een aanvraag zonder het juiste formulier zal de gemeente je eerst het juiste formulier gaan toezenden, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Dat kan al behoorlijke vertraging opleveren van het behandelen van je aanvraag.

 2. Vul het formulier in

  Voordat je het aanvraagformulier invult, moet je goed lezen. Vul niet zomaar wat in, dat kan later voor vertragingen zorgen. Bij een vergunning om iets te mogen bouwen moet je bouwleges betalen over de bouwsom die je eerst zelf moet invullen.Een lagere bouwsom betekent dat je minder leges gaat betalen. Daarom moet je goed opletten bij wat je invult.

  Bij het verwijderen van asbest mag een particulier meestal zelf een beperkt aantal m2 verwijderen. Je mag natuurlijk geen onjuiste informatie verstrekken. En bij de aanvraag kapvergunning moet je wel vermelden welke soort boom je wilt gaan kappen. Als je "beukenboom" invult, mag het geen zeldzame boomsoort zijn, die beschermd is.

 3. Verzend de aanvraag

  Zorg voor tijdige verzending aan het juiste adres. Aangetekende verzending is alleen nodig als het om grote belangen gaat. Je kunt ook aangetekend verzenden met een bericht van ontvangst. Je kunt ook dubbele zekerheid inbouwen door de aanvraag ook per e-mail in te zenden.

  Om zeker te weten dat de aanvraag is ontvangen kun je na een paar dagen opbellen of deze binnengekomen is. Bel niet te snel, want de aanvraag moet wel via de interne post van de gemeente naar de juiste afdeling en ambtenaar worden gezonden.

 4. Ontvangen van de vergunning

  Als de vergunning van de gemeente dan eindelijk wordt afgegeven ontvang je deze thuis. Lees de vergunningsvoorwaarden door. Meestal moet je "leges", betalen voor de vergunning. Als het om de vergunning van een woning gaat kan de bouwleges wel in de duizenden Euro's lopen.

  Het is ook mogelijk dat de vergunning wordt geweigerd. Dan kun je bezwaar tegen het weigeringsbesluit maken. Hoe dat moet staat meestal bij het weigeringsbesluit dat wordt meegezonden.

Do's

 • Vraag de gemeente tijdig om informatie
 • Vraag de gemeente tijdig het aanvraagformulier aan je te sturen
 • Neem de tijd om het goed in te vullen
 • Geef geen onnodige informatie die niet wordt gevraagd
 • Vraag hulp bij ingewikkelde formulieren
 • Bel na twee of drie weken naar de gemeente of de aanvraag is onvangen en in behandeling is genomen

Don'ts

 • Dien de aanvraag tijdig in
 • Geef geen informatie die vragen oproept
 • Niet boos worden als de vergunningsverlening (veel) langer duurt dan je dacht
 • Vul niet zomaar iets in als je de vraag niet begrijpt

Bron

Juridische Raad: juridisch advies, o.a. met betrekking tot vergunningen

Meer uitleg