Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Wet & recht » Hoe word ik Nederlander

Hoe word ik Nederlander

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 365 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Je kunt niet zomaar ergens gaan wonen. Ook in Nederland gelden er strenge regels voor mensen die langer dan drie maanden in Nederland willen blijven. Ben je EU-lid, dan is deze procedure redelijk gemakkelijk. Maar voor alle andere niet-Europeanen gaat er behoorlijk wat papierwerk aan vooraf. In deze hoedoe lees je hoe je Nederlander kunt worden via een optie- of naturalisatieprocedure.

Hoedoe door: Noortje van Dorp

Bekijk het profiel van Noortje van Dorp
Aantal Hoedoes: 125


Benodigdheden

 • Geldig reisdocument (bv paspoort)
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Officiële geboorteakte

Stappen

 1. Ga na of je in aanmerking komt voor een optieprocedure

  De optieprocedure is de snelste, makkelijkste én goedkoopste manier om Nederlander te worden. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Bij de optieprocedure hoef je geen afstand te doen van je eigen nationaliteit (mits je vaderland een tweede paspoort toestaat). Bovendien hoef je niet aan te tonen hoezeer je bent ingeburgerd in Nederland. Het is bijvoorbeeld niet belangrijk dat je goed Nederlands spreekt. 

  Voor het aanvragen heb je een geldig identiteitsbewijs, een verblijfsvergunning en een geboorteakte nodig. De burgemeester beslist uiteindelijk over de aanvraag. En als de aanvraag wordt goedgekeurd, moet je verplicht bij de naturalisatieceremonie aanwezig zijn.

 2. Verzamel de documenten voor een naturalisatieprocedure

  Kom je niet in aanmerking voor de optieprocedure, dan moet je een naturalisatieprocedure starten. Bij de naturalisatieprocedure moet je afstand doen van je huidige nationaliteit. Mits dit mogelijk is, er zijn uitzonderingen. Aan het naturalisatieproces zijn heel wat voorwaarden verbonden. Zo moet je onder andere achttien jaar of ouder zijn én vijf jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen. De benodigde documenten zijn: een geldig reisdocument, verblijfsvergunning, geboorteakte en een inburgeringsdiploma (zie volgende stap).

 3. Volg een inburgeringscursus

  Sinds 1 januari 2007 is de Wet inburgering van kracht. In deze wet staat dat wie in Nederland wil wonen, niet alleen verplicht de taal moet spreken maar ook op de hoogte moet zijn van onze gebruiken. Om dit te kunnen bewijzen, moet je een examen doen. Bijvoorbeeld het inburgeringsexamen. Daarnaast kan je ook een diploma van een beroepsopleiding voorleggen, het Staatsexamen of de korte vrijstellingstoets doen. De laatste kan je al doen als je in je eigen land Nederlands hebt geleerd en op de hoogte bent van de Nederlandse gebruiken.

 4. Dien een verzoek in

  Voldoe je aan alle voorwaarden én beschik je over de benodigde documenten dan kun je een naturalisatieaanvraag indienen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Je moet dan ook direct de kosten betalen van de procedure: € 567,-. De gemeente stelt een advies op voor de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De uiteindelijke beslissing neemt de koning.

 5. Eventueel: dien een verzoek in voor je minderjarige kind

  Voor je minderjarige kind kun je tegelijkertijd (gratis) de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Kinderen onder de zestien jaar moeten in Nederland wonen en tot aan de uitspraak een verblijfsvergunning hebben. Kinderen van zestien of zeventien jaar moeten voorafgaand aan het verzoek minimaal drie jaar onafgebroken in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. De aanvraag geldt niet als het kind tijdens de naturalisatieprocedure meerderjarig is geworden.

 6. Eventueel: kies een naam

  In Nederland gelden er regels voor voor- en achternamen. Het kan voorkomen dat je je naam moet wijzigen. Bijvoorbeeld als je geen achternaam en voornaam, maar een namenreeks hebt. Of wanneer je achternaam dezelfde is als je voornaam.
  Je kunt er ook zelf voor kiezen om je naam te wijzigen. Bijvoorbeeld als deze moeilijk uit te spreken of te schrijven is voor Nederlanders.

 7. Wacht het IND-bericht af

  Jouw gemeente stuurt je ingediende verzoek door naar de IND. Afhankelijk van of de aanvraag compleet is (zijn alle gevraagde documenten toegevoegd) duurt de procedure maximaal twaalf maanden. Je krijgt vanzelf bericht van de IND of jouw verzoek geaccepteerd of geweigerd is.

 8. Ga naar de naturalisatieceremonie

  Is jouw verzoek om Nederlander te worden ingewilligd, dan moet je verplicht naar de naturalisatieceremonie. Doe je dit niet, dan krijg je ook niet de Nederlandse nationaliteit. In elke gemeente is er in ieder geval op 15 december (Koninkrijksdag) een naturalisatieceremonie. Maar er kunnen ook op andere dagen nog ceremonies zijn. Tijdens de ceremonie moet je de verklaring van verbondenheid afleggen.

 9. Of: maak bezwaar tegen het besluit

  Is jouw naturalisatieverzoek niet geaccepteerd? Dan kun je altijd nog bezwaar aantekenen. Dit doe je door binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift in te dienen. Vind je het lastig? Dan kun je altijd hulp aanvragen via het Juridisch Loket.

Do's

 • Alle gevraagde documenten met de aanvraag meesturen. Doe je dit niet, dan duurt het proces alleen maar langer.

Don'ts

 • Liegen, dit kan alleen maar tegen je werken. Alle gegevens worden gecheckt door de IND.

Bron

Hoedoeners in de spotlight
Marieke van Oosterhout
Lid sinds: 31 maart 2008
Aantal Hoedoes: 24
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
F. Nelissen
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 23
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!