Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Wet & recht
Wet & recht

3 Hoe kies ik een advocaat

Door: Erik Weijers

Een advocaat doet meer dan zaken bepleiten bij de rechter. Hij is er ook om advies te geven dat een procedure kan voorkomen. In een aantal situaties is het inschakelen van een advocaat verplicht. Dit is het geval bij civiele procedures bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij juridische procedures bij de kantonrechter, de bestuursrechter en bij overtredingen bij de strafrechter.


Home » Maatschappij » Wet & recht

3 Hoe spreek ik de leverancier aan op een product met gebreken
Hoe spreek ik de leverancier aan op een product met gebreken

Door: Erik Weijers

Je mag van een product verwachten dat het gewoon doet waar het voor gemaakt is. Wettelijk gezien heb je recht op een goed product, ook als de garantietermijn voorbij is!


Home » Maatschappij » Wet & recht

3 Hoe vraag ik als zelfstandige een zwangerschapsuitkering aan

Door: Noortje van Dorp

Werk je in loondienst, dan is alles goed voor je geregeld. Maandelijks spaar je voor je pensioen en draag je eventueel premie af voor een aanvulling op je arbeidsongeschiktheid en WW-uitkering, of de collectieve ziektekostenverzekering. Kom je zonder werk te zitten, dan krijg je de eerste maanden een werklozenuitkering van 75% en later 70% van je laatstverdiende loon. Heb je kinderen onder de acht jaar, dan kan je ouderschapsverlof krijgen naast het zwangerschapsverlof van minstens zestien weken. En zo kunnen we nog wel even door gaan. Dat is voor een zelfstandig ondernemer heel anders. Voor pensioen en arbeidsongeschiktheid moet je zelf dure verzekeringen afsluiten. Maar sinds juni 2008 is er een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. Hoe vraag je zo’n ZeZ (Zelfstandig en Zwanger)-uitkering aan?


Home » Maatschappij » Wet & recht

Hoe word ik Nederlander

Door: Noortje van Dorp

Je kunt niet zomaar ergens gaan wonen. Ook in Nederland gelden er strenge regels voor mensen die langer dan drie maanden in Nederland willen blijven. Ben je EU-lid, dan is deze procedure redelijk gemakkelijk. Maar voor alle andere niet-Europeanen gaat er behoorlijk wat papierwerk aan vooraf. In deze hoedoe lees je hoe je Nederlander kunt worden via een optie- of naturalisatieprocedure.


Home » Maatschappij » Wet & recht

Hoe organiseer ik een staking

Door: Noortje van Dorp

Als praten niet meer helpt, kun je drastische maatregelen inzetten om je doel te behalen. Zo staakten de vuilnismannen in mei 2010 (succesvol) enkele weken voor loonsverhoging. Door de vervuiling van de straten werd de druk op de werkgevers opgevoerd om tot een compromis te komen. Staken door vakbonden is legaal in Nederland. Al kan de rechter de staking verbieden omdat de gevolgen van de staking niet in verhouding staan tot de reden van het conflict. Daarnaast zijn er ook wilde stakingen (niet ondersteund door een vakbond). Werknemers lopen tijdens zo’n staking een grote kans om op staande voet ontslagen te worden. Joop Hofland, belangenbehartiger bij vakbond De Unie, vertelt hoe de organisatie van een staking in z’n werk gaat.


Home » Maatschappij » Wet & recht

Hoe vraag ik vergunning aan
Hoe vraag ik vergunning aan

Door: Juridisch Advies Van Wieringen

Als je gaat (ver)bouwen, een boom wilt omzagen of een grote optocht wilt organiseren moet je vergunning aanvragen. Meestal is de gemeente degene die de vergunning gaat behandelen. Voordat je de vergunning krijgt moet je altijd een aanvraag doen voor de vergunning, bijna altijd met een formulier.


Home » Maatschappij » Wet & recht

Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag

Door: Juridisch Advies Van Wieringen

Als een vergunning wordt geweigerd, of als je buren een bouwvergunning hebben, dan kun je daartegen bezwaar maken. Bezwaar moet binnen 6 weken worden ingediend, nadat de vergunning is geweigerd of is verleend. Na die 6 weken heeft een bezwaar geen zin meer. Wel kun je dan nog een civiele procedure aanspannen.


Home » Maatschappij » Wet & recht

Hoe krijg ik een planschade-vergoeding
Hoe krijg ik een planschade-vergoeding

Door: Juridisch Advies Van Wieringen

Door een planologische verandering kun je schade lijden. Bij voorbeeld als je buren vergunning krijgen hun pand te bouwen, waardoor je uitzicht wordt weggenomen. Hoe krijgt u uw schade vergoed?


Home » Maatschappij » Wet & recht

Hoe doe ik aangifte bij de politie

Door: Adine Versluis

Als er bij je is ingebroken of je bent door iemand bedreigd, dan is het belangrijk om daar aangifte van te doen bij de politie. Die kan dan op zoek naar de dader en deze - mits er voldoende bewijs is - veroordeeld krijgen. Aangifte kan ook nodig zijn om een vergoeding van de schade te krijgen, die je door het misdrijf hebt opgelopen. Aangifte doen is tegenwoordig heel eenvoudig.


Home » Maatschappij » Wet & recht

Hoedoeners in de spotlight
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
Irene de Vette
Lid sinds: 19 juni 2008
Aantal Hoedoes: 78
Gigi Schuiten
Lid sinds: 3 juni 2008
Aantal Hoedoes: 7
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!