Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Wet & recht » Hoe spreek ik de leverancier aan op een product met gebreken
3

Hoe spreek ik de leverancier aan op een product met gebreken

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 7 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Hoe spreek ik de leverancier aan op een product met gebreken
Je mag van een product verwachten dat het gewoon doet waar het voor gemaakt is. Wettelijk gezien heb je recht op een goed product, ook als de garantietermijn voorbij is!

Hoedoe door: Erik Weijers

Bekijk het profiel van Erik Weijers
Aantal Hoedoes: 42


Benodigdheden

 • Het garantiebewijs en de aankoopbon

Stappen

 1. Zoek uit wat de garantie is

  Als je als consument iets koopt bij een bedrijf, geldt een wettelijke garantietermijn van zes maanden. Tijdens deze garantietermijn geldt een omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat de leverancier moet aantonen dat de schuld bij jou ligt als hij onder de garantie wil uitkomen. Er wordt dus vanuit gegaan dat het product het probleem al had bij de aankoop – en dat is in jouw voordeel.

  Naast de wettelijke garantie, kan de verkoper of producent nog een extra garantie bieden. Het voordeel daarvan is dat ook na de wettelijke periode van zes maanden de omgekeerde bewijslast geldt: in principe hoef jij niet aan te tonen dat jij de schade niet hebt veroorzaakt.

 2. Ga na wie aansprakelijk is

  De verkoper is meestal aansprakelijk voor het product. Bijvoorbeeld als het product niet aan redelijke kwaliteitseisen voldoet. Ook na de garantietermijn kun je de verkoper daar nog op aanspreken. Als een dure televisie vlak na het verlopen van de garantietermijn kapot gaat, heeft deze niet voldaan aan de kwaliteit die je er redelijkerwijs van mag verwachten. De zogenaamde economische levensduur is meestal langer dan de garantietermijn. Je mag van de verkoper dan op zijn minst een tegemoetkoming in de reparatiekosten verwachten.

  Ook de extra kosten die een slecht product met zich meebrengt, kun je in bepaalde gevallen verhalen op de verkoper. Stel je hebt een vloer gekocht die al snel slijtage vertoont, dan brengt de vervanging hiervan extra kosten met zich mee. De meubelen moeten bijvoorbeeld ergens op worden geslagen. De kosten kun je, mits ze redelijk zijn, verhalen op de verkoper.

  Een uitzondering zijn kosten die gemaakt worden door een product dat onveilig is. Als door een gebrekkig product schade wordt toegebracht aan personen of eigendommen, is niet de verkoper, maar de producent verantwoordelijk. Bijvoorbeeld als je broodrooster oververhit raakt en het aanrechtblad beschadigt. Alleen als de schade onder de € 500 blijft, moet je bij de verkoper zijn.

 3. Probeer er uit te komen met de verkoper

  Meld een klacht zo snel mogelijk, dan is de kans minimaal dat je geen rechten meer hebt. Probeer er in eerste instantie samen met de verkoper uit te komen. Lukt dat niet, dan zijn er een aantal opties.

 4. Kies voor reparatie of een nieuw product

  Afhankelijk van de omstandigheden, kun je een van de volgende maatregelen voorstellen. Je kunt vragen dat het product alsnog wordt geleverd, wordt hersteld, vervangen of dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. De verkoper kan in principe kiezen tussen deze mogelijkheden. Als reparatie voor hem veel goedkoper is dan een nieuw product, mag hij daarvoor kiezen. Verder kan je niet zonder meer elk van de mogelijkheden eisen. Het hangt af van de omstandigheden. Het product kan bijvoorbeeld niet in alle gevallen vervangen of hersteld worden.

  De koopovereenkomst kan niet om de minste of geringste tekortkoming ontbonden worden. Wel kan de koopovereenkomst ontbonden worden als een product na herhaalde reparatie nog steeds niet goed is, of als de verkoper het probleem niet oplost. Je levert dan het product in en krijgt je geld terug. Je hoeft in dit geval geen genoegen te nemen met een tegoedbon.

 5. Neem een deskundige in de arm

  Als je er met de verkoper niet uitkomt, dan kan het verstandig zijn om een deskundige in de arm te nemen. Dit geldt vooral als het om een duur product gaat. Je kunt dan contact opnemen met de Rechtswinkel, een consumentenorganisatie, een advocaat in de arm nemen, of een afspraak maken bij een Bureau voor Rechtshulp.

  Vooral bij goedkope aankopen is het een aanrader om het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie. Een onderdeel van de geschillencommissie is de Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Onder deze stichting zijn een groot aantal commissies werkzaam, elk gespecialiseerd op hun eigen gebied, van airconditioning tot textiel en schoenen. De kosten van zo'n geschillencommissie zijn niet zo hoog: ze beginnen al bij 25 euro. De uitspraak van zo'n commissie is bindend. Je kunt er ook niet tegen in hoger beroep. Verder is de procedure snel: de gemiddelde duur is zo'n vier a vijf maanden. Wil een geschillencommissie een klacht behandelen, dan moet de ondernemer wel lid zijn van de betreffende organisatie.

 6. Stuur een aanmaning

  Wat moet je doen als de verkoper niets doet, nadat je het probleem gemeld hebt? Je kunt de verkoper aanmanen. Dit houdt in dat je de verkoper in een brief op zijn verplichtingen wijst, en hem verzoekt er alsnog aan te voldoen. Leg in de aanmaning het probleem nog eens uit en geef aan of je een reparatie of vervanging verlangt. Geef ook aan wanneer het probleem opgelost moet zijn en of je, als dat niet gebeurt, de verkoop ongedaan wilt maken. Stuur deze aanmaning zo snel mogelijk op nadat het probleem is ontdekt. Als het kan, binnen de garantieperiode.

Do's

 • Verstuur een eventuele aanmaning per aangetekende post

Bron

Het juridisch loket

Meer uitleg