Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Hoe tref ik een schikking
5

Hoe tref ik een schikking

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 3 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Je hebt iemand (al dan niet moedwillig) schade toegebracht. De tegenpartij heeft een klacht ingediend bij de politie. Het is zonneklaar dat je een rechtszaak zou verliezen. Je hebt echter geen van beiden zin in een lang juridisch traject. Hoe tref je een schikking en waaraan moet die voldoen? We gaan in deze hoedoe uit van materiële schade en/of inkomstenderving.

Hoedoe door: Ivo Victoria

Bekijk het profiel van Ivo Victoria
Aantal Hoedoes: 7


Benodigdheden

 • Advocaat of een andere juridische adviseur
 • Onderhandelingstalent
 • Gezond verstand
 • Geweten

Stappen

 1. Win onmiddellijk advies in

  Raadpleeg meteen na het incident je advocaat of stap naar de Rechtswinkel. Overleg met je advocaat de risico’s en mogelijkheden van een civiele procedure. Wij gaan er in deze Hoedoe vanuit dat je het niet tot een proces wil laten komen, maar het is goed om te weten of zo’n proces – als het er onverhoopt toch zou komen – je iets kan opleveren. Er zijn redenen om het toch tot een rechtszaak te laten komen, ook al is het zeker dat je het zou verliezen. Als je het financieel kan permitteren en de zaak krijgt geen publiciteit, dan zou je goedkoper uit kunnen zijn, met het risico dat je alsnog een strafrechtelijke straf krijgt bovenop de civiele regeling. In het ergste geval is dat een gevangenisstraf, maar in het geval van een ordinaire vechtpartij of vernieling van eigendommen blijft het meestal beperkt tot een boete of een taakstraf. Dit is een optie als je kunt leven met een (klein) strafblad.Trouwens: de kans dat je strafrechtelijk vervolgd wordt, blijft ook in het geval van een schikking bestaan (zie stap 7).
  Ben je een bekende Nederlander of een bekend bedrijf, dan bestaat de kans dat de zaak veel aandacht krijgt in media. In zo’n geval wil je er het liefst zo snel mogelijk vanaf, zelfs als je denkt dat je het proces zou kunnen winnen. Wat er ook van zij: een advocaat kan je positie inschatten en dus ook je onderhandelingspositie bij het treffen van de schikking duidelijk maken. Doe dit zo snel mogelijk; het is goed om de tegenpartij meteen te kunnen laten weten hoe jij erin staat.

 2. Contacteer de tegenpartij

  Neem zelf het initiatief. Bied je excuses aan, toon empathie, informeer naar hoe het met hem/haar gesteld is en probeer in te schatten wat de werkelijke materiële schade is. Dat is trouwens ook gewoon netjes om te doen, of je nou een schikking gaat treffen of niet.

 3. Stel voor tot een schikking te komen

  Stel voor om het onderling, zonder rechtszaak, te regelen. Je kan vragen of de tegenpartij een voorstel wil doen. Je kan ook zelf een voorstel doen – dat laatste is interessant wanneer je iets waardevols in natura te bieden hebt. Bijvoorbeeld gratis herstelling/vervanging van de schade. In het geval de tegenpartij een voorstel doet: vraag om het voorstel te onderbouwen. Let wel: dat is hij/zij niet verplicht om te doen. Juridisch gezien is de feitelijke materiële schade en het daarmee corresponderende geldbedrag in deze totaal irrelevant. Het gaat erom voor welk bedrag of welke dienst in natura de tegenpartij wil afzien van een civiele rechtszaak. Dat bedrag kan en zal vaak hoger zijn dan de werkelijke schade.

 4. Onderhandel

  Vind je het bedrag te duur of het voorstel anderszins te ver gaan? Doe dan een tegenvoorstel. Wees hiermee voorzichtig, laat zien dat je het standpunt van de tegenpartij begrijpt. Je wil niet dat de tegenpartij zich beledigd voelt, kwaad wordt en de hele schikking afblaast.

 5. Zet de afspraken op papier

  Je hebt een deal? Mooi zo. Zet de afspraken op papier. Marc de Boer van Boekx Advocaten: “Dit hoeft niet met een contract of een ander officieel document en het hoeft zelfs niet schriftelijk gehandtekend te worden, al geniet dat wel de voorkeur. Maar het kan net zo goed in een e-mail. Het enige wat echt van belang is, is dat er op papier wordt gezet wat de schikking inhoudt (het geldbedrag / dienst die geleverd wordt, een omschrijving van de schade die daarmee vergoed wordt) en dat de tegenpartij je volledige en finale kwijting verleent. Het gaat om die formulering ‘volledige en finale kwijting’ – dat voorkomt dat de tegenpartij ooit nog een civiele rechtszaak tegen je kan aanspannen, zelfs als hij/zij zou ‘vergeten’ de politie van de schikking in te lichten.”

 6. Houd je aan de afspraken

  Houd je aan de afspraak. Maak het geld over of doe wat je beloofd hebt te doen. Anders is de deal alsnog niet geldig.

 7. Klaar is Kees?

  Helaas. De tegenpartij heeft haar klacht ingetrokken bij de politie. Daarmee is een civiele rechtszaak van de baan, maar de kous nog niet helemaal af. Omdat er een klacht is ingediend, is de politie verplicht om het onderzoek naar wat er gebeurd is helemaal af te ronden en de resultaten van het onderzoek door te spelen naar de bevoegde Officier van Justitie. Je hebt per slot van rekening de wet overtreden. De Officier van Justitie bepaalt of er alsnog een strafrechterlijke rechtszaak volgt of zal de zaak seponeren. In de meeste gevallen zal de Officier seponeren. Maar bij ernstige delicten of in het geval dit niet de eerste keer is dat iemand klacht tegen je indient, durft de Officier ook wel eens te besluiten toch een strafrechterlijke zaak te beginnen. Maar dan heb je het ook echt te bont gemaakt.

Do's

 • Ben je schuldig? Erken dat dan ook en bepaal je strategie conform dit gegeven. Jezelf iets wijsmaken heeft geen zin.
 • Stel alles in het werk om de tegenpartij te overtuigen van je goede wil en berouw.
 • Accepteer de (emotionele) schade die hij/zij voelt. Ga niet in discussie, je maakt het alleen maar erger.

Don'ts

 • Blaas niet hoog van de toren – jij bent in de fout, het is een kwestie van redden wat er te redden valt OF van een strafblad accepteren.

Bron

Boekx Advocaten

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Renate Boogvrouw
Lid sinds: 11 april 2008
Aantal Hoedoes: 15
Bastienne Wentzel
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 59
F. Nelissen
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 23
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!