Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Familie & relaties » Uit elkaar en scheiden » Hoe help ik mijn kind met het verwerken van onze scheiding

Hoe help ik mijn kind met het verwerken van onze scheiding

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 365 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Volgens klinisch pedagoge Liesbeth Smulders-Groenhuijsen is het overlijden van een ouder makkelijker te verwerken dan een echtscheiding. Ook uit verschillende onderzoeken blijkt dat een echtscheiding zwaar is voor kinderen. Ze krijgen na een scheiding regelmatig last van depressiviteit, relatieproblemen en stress. Daarnaast lijden schoolprestaties onder de scheiding en kan een kind gevoeliger worden voor vandalisme, riskante gewoonten of zelfs delinquentie. Een scheiding mag dan niet altijd te voorkomen zijn, het is wél belangrijk dat je je kind helpt met het verwerken van jullie scheiding.

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 470


Benodigdheden

 • Tijd, tijd en aandacht
 • Optioneel: professionele hulp

Stappen

 1. Wees open naar je kinderen

  Aan een scheiding gaat vaak het één en ander vooraf. Het is logisch dat je probeert je kinderen hier zoveel mogelijk buiten te houden. Je probeert je ruzies zoveel mogelijk in stilte uit te vechten en houdt aan tafel je gezicht in de plooi.

  Kinderen kunnen spanningen echter prima oppikken. Mochten jullie serieus overwegen te scheiden, wees hierin dan - in het bijzonder als er naar gevraagd wordt - open in en zeg niet dat alles goed komt, terwijl dat niet het geval is. Als jullie eerlijk vertellen hoe het er voor staat, zonder in details te treden, maak je het voor je kinderen makkelijker om ook over hun gevoelens te praten.

 2. Gooi geen modder

  Er is voor een kind niets zo erg als het gevoel te hebben te moeten kiezen tussen zijn vader of moeder. Probeer daarom niet met modder te smijten en blijf gewoon neutraal of aardig doen over je ex-partner. Zelfs al zeg je dat je niet wilt dat er partij gekozen wordt, op het moment dat je jullie vuile was ten opzichte van je kinderen buiten hangt, krijgen zij het idee wél te moeten kiezen.

  Hoe zwaar de scheiding jou ook valt, jij bent nu even niet het belangrijkst.

 3. Wijs geen schuldige aan

  Jullie scheiding is - voor zover het je kinderen betreft - een gezamenlijke beslissing. Ga niet met de vinger naar je ex wijzen, maar houd het erop dat het niet meer ging.

  Steek je energie daarnaast liever in het laten weten en laten merken dat je kind in ieder geval niet verantwoordelijk is voor jullie scheiding en dat er ook niets is dat hij of zij had kunnen doen om de scheiding te voorkomen.

 4. Erken het rouwproces

  Voor kinderen volgt na een scheiding een rouwproces. Erken dit proces en ga er zorgvuldig mee om. Begrijp dat kinderen soms de ruimte nodig hebben om hun gevoelens te verwerken en dat ze zich vaak niet alleen voor zichzelf verantwoordelijk voelen, maar ook voor het welzijn van hun beide ouders.

  Geef je kinderen geen cadeautjes om dit proces te bespoedigen, maar schenk ze aandacht, breng veel tijd met ze door en probeer er samen op uit te trekken en stimuleer ze ook om er met je ex op uit te trekken.

 5. Laat kinderen mee beslissen

  De beslissingen die jullie nemen, hebben ook invloed op het leven van jullie kinderen. Laat ze daarom mee beslissen. Willen ze bij iemand blijven wonen? Willen ze op een bepaalde plek blijven wonen? Hoe denken ze over een weekend bij papa of mama?

  Door kinderen een keuze te geven, geef je ze het idee dat ze grip hebben op zaken. Dat is zeker na een scheiding belangrijk, omdat het dan soms kan voelen alsof ze alle grip op (vertrouwde) dingen verloren zijn.

 6. Zorg voor een nieuwe basis

  Een scheiding kan een kind het gevoel geven dat zijn of haar basis helemaal weggeslagen wordt. Deze basis kun je niet opnieuw herbouwen, maar je kunt je kind wel een nieuwe basis geven. Dat hoeft geen basis te zijn met een nieuwe partner - sterker nog, snel een nieuwe partner hebben kan juist het tegenovergestelde bewerkstelligen - maar mag gewoon een nieuw thuis, met duidelijke afspraken zijn.

  Hierbij hoort ook het maken van duidelijke afspraken met je ex, zodat de kinderen gewoon op tijd van school worden gehaald, weten wanneer ze waar zijn en weten waar ze naar toe kunnen als er iets met ze is.

 7. Bied neutrale hulp

  Hoe erg je je best ook doet, soms kan het beter zijn als je kind ook 'neutrale' hulp kan krijgen, bijvoorbeeld van een leraar, een organisatie, een dominee, een psycholoog of misschien zelfs een buurvrouw. Zorg ervoor dat je deze hulp beschikbaar hebt en zie het gebruik er van niet als een afwijzing richting jou. Nogmaals, jouw gevoelens zijn nu even niet het belangrijkst.

 8. Praat met je ex

  Hoe moeilijk het ook kan zijn: blijf in gesprek met je ex. Anders is de kans groot dat je boodschappen via je kinderen gaat overbrengen en dat is niet de bedoeling. Je kinderen zijn geen boodschappendienst en moeten niet op zo'n manier tussen jullie in worden gezet.

  Als je goed - of tenminste neutraal - contact kunt blijven onderhouden met je ex, maak je het voor kinderen veel makkelijker om de scheiding te verwerken en door te gaan met hun leven. Iets dat het uiteindelijk voor jullie ook makkelijker maakt om weer wat van je leven te maken!

Do's

 • Laat je kind keer op keer weten én merken dat de scheiding iets tussen jullie is en dat je kind daar niet de oorzaak van is
 • Neem de tijd voor je kind
 • Probeer een minimaal neutrale relatie met je ex te onderhouden, zodat je kind niet tussen twee vuren komt te staan
 • Wees voorzichtig in het introduceren van nieuwe liefdes

Don'ts

 • Geef niet af op je ex waar je kind bij is
 • Vraag je kind niet dingen geheim te houden voor je ex
 • Denk niet: 'Als hij/zij wil praten, komt hij/zij wel', maar open zelf het gesprek met je kind
 • Onderschat de gevolgen van een scheiding niet
 • Maak geen onderscheid tussen jongere of oudere kinderen - ook oudere kinderen kunnen erg lijden onder de scheiding van hun ouders
 • Vertel je kinderen niet teveel details over de achtergrond van de scheiding

Bron

Scheiden en de gevolgen voor kinderen, pedagogiek.net (niet meer online)

Meer uitleg