Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Familie & relaties » Vriendschap » Hoe wijs ik een vriend op een storende eigenschap
4

Hoe wijs ik een vriend op een storende eigenschap

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Niemand is perfect, dus ook je vrienden niet. Maar aan sommige van hun eigenschappen kun je je zo storen dat het jullie vriendschap in de weg dreigt te gaan staan. Dan is het zaak om je vriend(in) daarop aan te spreken, zodat jullie vriendschap kan blijven bestaan.

Hoedoe door: Cindy Kamstra

Bekijk het profiel van Cindy Kamstra
Aantal Hoedoes: 86


Benodigdheden

 • Een vriend(in) met een storende eigenschap

Stappen

 1. Bereid je voor

  Kritiek of feedback geven kan erg moeilijk zijn, vooral als het om een goede vriend gaat en als de zaken die je aan de orde wilt stellen betrekking hebben op diens persoonlijkheid. Een goede voorbereiding is daarom essentieel, want je wilt de vriendschap natuurlijk niet op het spel zetten alleen omdat jij je aan één dingetje ergert!

  Zet allereerst voor jezelf op een rijtje wat je stoort en waarom precies. Is deze eigenschap voor jou echt een obstakel in jullie vriendschap, of zou je ermee kunnen leren leven? Denk ook na over hoe je het wel zou willen hebben. Zou je misschien zelf iets kunnen veranderen in de manier waarop je reageert op de slechte eigenschap van je vriend?

  Als je deze zaken voor jezelf helder hebt, kun je ze ook beter duidelijk maken aan de ander.

 2. Kies het juiste moment en de juiste plaats

  Als je een vriend wilt aanspreken op een storende eigenschap, kun je dat beter niet doen waar al je andere vrienden bij zijn. En een drukke kroeg met harde muziek is niet de meest geschikte locatie.

  Kies een tijdstip waarop jullie met zijn tweeën zijn en voorlopig niet gestoord zullen worden. Dus niet vlak voor een afspraak met een derde vriend of in de kleedkamer van de sportschool! Maak desnoods een aparte afspraak voor deze gelegenheid.

  Zorg ook dat je een plaats uitkiest waar jullie je allebei op je gemak voelen. Op neutraal terrein als dat kan, maar als dat om de één of andere reden niet lukt, spreek dan bij je vriend thuis af. Hij zal zich dan in elk geval veiliger en minder "op het matje geroepen" voelen dan wanneer jullie bij jou thuis afspreken.

 3. Vertel wat je dwarszit

  Het is even slikken, maar dit is het moment om te vertellen wat er aan de hand is. Ga dus niet eerst twee uur over koetjes en kalfjes zitten praten, hoewel je ook niet meteen met de deur in huis hoeft te vallen. Je mag even wachten tot jullie je kop koffie of thee op hebben voordat je van wal steekt.

  Als het zover is, doe dan rustig en duidelijk je verhaal. Laat emoties, verwijten en beschuldigingen achterwege. Beschrijf alleen wat je hebt opgemerkt, het liefst met concrete voorbeelden erbij. Houd het bij jezelf: "Ik heb het idee dat het in onze gesprekken meer over jouw leven gaat dan over de dingen die ik meemaak" klinkt een stuk aardiger dan "Jij praat altijd alleen maar over jezelf".

  Maar zorg wel dat je duidelijk bent! Als je vriend bijvoorbeeld vaak te laat komt voor afspraken, kun je zeggen: "Ik heb gemerkt dat je vaak moet overwerken", maar dan denkt je vriend misschien dat het gesprek over zijn werk gaat. "Ik vind het jammer dat we altijd zo weinig tijd met elkaar door kunnen brengen als je moet overwerken" klinkt ook vriendelijk, maar maakt wel duidelijk dat het hier niet over de carrière van je vriend gaat.

 4. Geef aan welk effect die eigenschap op jou heeft

  Zo, het hoge woord is eruit. Maar een beetje meer uitleg is op zijn plaats, want anders kan je vriend helemaal niets met je opmerking. Voorbeelden geven is niet genoeg, vertel ook wat zijn of haar gedrag of karaktertrek voor jou betekent en wat het met je doet. Op die manier maak je duidelijk dat je niet de bedoeling hebt om je vriend te kwetsen of te bekritiseren, maar dat jij met een probleem zit dat je op wilt lossen.

  Zeg dus niet alleen dat je je eraan ergert dat hij of zij alleen maar over zichzelf praat, maar leg ook uit dat jij zo het idee krijgt dat jouw leven niet belangrijk genoeg is, dat het je ontmoedigt om over je belevenissen te vertellen en dat je belangrijke gebeurtenissen graag met hem of haar deelt.

 5. Laat je vriend reageren

  Je hebt zojuist een probleem op het bord van je vriend of vriendin gegooid waarvan hij of zij zich misschien helemaal niet bewust was. Jij hebt je bovendien goed kunnen voorbereiden op dit gesprek, terwijl je gesprekspartner misschien geen idee had waar je over wilde praten.

  In elk geval is het belangrijk dat je ook je vriend of vriendin aan het woord laat. Geef hem of haar de tijd en de ruimte om na te denken, te reageren en eventueel vragen te stellen. Controleer ook altijd of je boodschap goed is aangekomen, bijvoorbeeld door te vragen of de ander zich voor kan stellen wat je bedoelt en of hij of zij zich in jouw woorden herkent.

 6. Laat je niet verleiden tot een discussie

  In het ideale geval hebben jullie vervolgens een goed gesprek vol wederzijds begrip. Maar het kan ook zijn dat je vriend of vriendin zich in de verdediging gedrongen of zelfs diep gekwetst voelt. Geef dan duidelijk aan dat dat niet je bedoeling was, en laat je in elk geval niet verleiden tot een discussie.

  Als je vriend of vriendin een lijst met jouw slechte eigenschappen begint op te sommen, ga daar dan niet op in maar zeg vriendelijk dat jullie het daar een andere keer over kunnen hebben.

  Is je vriend of vriendin op dit moment te boos, gekwetst of op een andere manier aangeslagen om verder te kunnen praten, dan kun je ook voorstellen een andere keer op het onderwerp terug te komen. Maak dan wel direct een nieuwe afspraak en zorg ervoor dat jullie niet met ruzie uit elkaar gaan.

  Zorg altijd dat duidelijk is dat dit gesprek vooral bedoeld is om tot positieve resultaten te komen voor jullie allebei. Het is absoluut niet je bedoeling om de ander af te branden of de vriendschap te beëindigen. Geef dat aan en vraag of de ander het begrijpt!

 7. Beschrijf wat je eigenlijk zou willen

  Nu je je hart hebt gelucht en de ander de gelegenheid hebt gegeven om te reageren, is het tijd om hem of haar te vertellen hoe jij het graag zou zien. Dat betekent niet dat je met een pasklare oplossing voor het probleem komt aandragen, maar dat je de situatie schetst die jij wilt bereiken.

  Bijvoorbeeld zo: "Ik zou het prettig vinden als ik mijn belevenissen met jou kan delen. Ik zou ook graag jouw mening horen over dingen die voor mij belangrijk zijn en over problemen waar ik mee zit. En omgekeerd natuurlijk."

 8. Zoek samen naar oplossingen

  Als je het goed hebt aangepakt, staat je vriend of vriendin open voor het zoeken naar een oplossing. Daarvoor is het wel nodig dat jullie allebei weten waar het gedrag of de eigenschap waar jullie het over hebben, vandaan komt. Is er een concrete reden voor of is het een aangeboren karaktertrekje? Maak op basis van het antwoord op die vraag afspraken over hoe jullie in het vervolg met elkaar omgaan. 

  Schrik niet als jullie een "negatief" besluit nemen, bijvoorbeeld om elkaar wat minder vaak te zien. Want ook dan kan jullie vriendschap blijven bestaan, met het verschil dat jullie allebei wat meer ademruimte hebben. Waarschijnlijk zullen jullie je dan ook minder storen aan elkaars slechte eigenschappen op de momenten dat jullie wel bij elkaar zijn. Vraag tot slot op welke manier je het hem of haar het beste kunt laten weten als het naar jouw gevoel weer "mis" gaat.

  Besef ook dat verandering tijd kost en dat sommige dingen nooit zullen veranderen. Blijf daarom altijd kijken naar de eigenschappen die je wel waardeert in je vriend(in) en uit die waardering ook. Jullie zijn tenslotte niet voor niets vrienden geworden!

Do's

 • Neutrale bewoordingen gebruiken
 • Een ik-boodschap geven
 • Laten merken dat je nog steeds vrienden wilt zijn

Don'ts

 • Verwijten maken of beschuldigingen uiten
 • Dingen waaraan je je ergert niet uitspreken

Bron

Hoedoeners in de spotlight
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
Renate Boogvrouw
Lid sinds: 11 april 2008
Aantal Hoedoes: 15
Janine Bruinooge
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 34
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!