Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Erfenis » Hoe weiger ik een erfenis

Hoe weiger ik een erfenis

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Een erfenis bestaat niet alleen uit geld en bezittingen. Ook de schulden die de overledene had op het moment dat hij of zij stierf, maken er deel van uit. En als jij de erfenis krijgt, ben jij dus ook degene die de schulden erft en ze af moet betalen. Het kan ook zijn dat je een slechte verstandhouding had met degene die overleden is, en dat je daarom liever niets wilt erven. Wat je reden ook is, je bent nooit verplicht een erfenis aan te nemen. Hoe je een erfenis weigert of verwerpt, lees je in deze hoedoe.

Hoedoe door: Cindy Kamstra

Bekijk het profiel van Cindy Kamstra
Aantal Hoedoes: 86


Benodigdheden

 • Een helder hoofd
 • 98 euro

Stappen

 1. Doe geen overhaaste dingen

  Op het moment dat je een erfenis officieel verwerpt of accepteert, kan dat niet meer worden teruggedraaid. Je kunt dus niet de erfenis weigeren en dan een maand later die weigering weer intrekken, of andersom. Laat dit goed tot je doordringen voordat je een beslissing neemt. Volgens de wet heb je drie maanden bedenktijd, dit wordt het recht van beraad genoemd. Pas na die drie maanden hoef je definitief te beslissen.

 2. Zoek uit waaruit de erfenis bestaat

  Het is altijd slim om uit te zoeken welke bezittingen en schulden precies tot de nalatenschap behoren. Dan weet je waar je aan toe bent en kun je een weloverwogen keuze maken.

  Zijn er veel schulden, dan hoef je de erfenis trouwens niet definitief te weigeren. Je kunt hem ook beneficiair aanvaarden, oftewel aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dat betekent dat je nog steeds erfgenaam bent, maar dat je niet aansprakelijk bent voor het deel van de schulden dat niet kan worden afgelost met de waarde van de bezittingen.

  Dat betekent alleen wel dat je ook niets van de bezittingen in eigendom mag hebben voordat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Als dat eenmaal het geval is (er zijn dus toch meer bezittingen dan schulden), dan krijg jij het overgebleven deel van de bezittingen.

 3. Zoek uit wie in jouw plaats erft

  Wil je de erfenis echt niet hebben, dan kun je hem dus weigeren. Dat jij weigert, wil niet zeggen dat de andere erfgenamen in jouw bloedverwantengroep ook automatisch weigeren. Daarmee moet je wel opletten, want als je kinderen hebt krijgen zij de erfenis. Wil je dus niet dat je kinderen met de eventuele schulden uit de nalatenschap worden opgezadeld, dan moet je ervoor zorgen dat ook zij de erfenis verwerpen.

 4. Leg een verklaring af voor de rechter

  Als je zeker weet dat je de erfenis wilt weigeren, moet je een verklaring afleggen bij de arrondissementsrechtbank in het arrondissementsgebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dat kan door een volmacht daarvoor te ondertekenen bij een notaris. De verklaring is alleen geldig voor jouzelf, voor je eventuele kinderen moet een aparte verklaring worden afgelegd. Ook als je de nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden moet je een verklaring afleggen. In beide gevallen komen er kosten bij kijken; die bedragen ongeveer 98 euro per verklaring.

Do's

 • Overleggen met de eventuele andere erfgenamen voordat je je eigen besluit neemt. Zeker als je een beneficiaire aanvaarding overweegt, want als jij de nalatenschap op die manier aanvaardt, moeten zij dat ook doen.

Don'ts

 • Geen actie ondernemen. Dan gaat de wet er namelijk van uit dat je de erfenis aanvaardt en dat je accepteert dat jij de erfgenaam bent, wat betekent dat je dus ook aansprakelijk bent voor de eventuele restschuld die overblijft als alle bezittingen verkocht zijn.

Bron

Verwerping van de erfenis, Erfwijzer.nl

Meer uitleg

Don'ts

door Tijke op 31-10-2012 20:28
Beste Cindy,
Wat je stelt onder "don'ts" is nie t juist! Als je na 3 maanden (Recht van Beraad) nog geen keuze hebt gemaakt of hebt kunnen maken dan kan de rechter bv op verzoek van schuldeisers je daartoe dwingen. Hij zal aan dit bevel ook een termijn verbinden. Pas als je deze termijn laat verlopen zonder een keuze te hebben gemaak, gaat de Wet ervan uit dat je de erfenis aanvaardt.

Don'ts

door Adine Versluis op 31-10-2012 20:36
Maar dan is het toch zo dat geen keuze maken betekent dat je de erfenis volgens de wet accepteert? Alleen de termijn daarvoor is dus vrij lang.
Hoedoeners in de spotlight
Cindy Kamstra
Lid sinds: 18 juni 2008
Aantal Hoedoes: 86
Petra Megens
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 17
Renate Boogvrouw
Lid sinds: 11 april 2008
Aantal Hoedoes: 15
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!