Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Erfenis
Erfenis

Hoe regel ik mijn erfenis

Door: Cindy Kamstra

Eigenlijk wil je er liever niet aan denken. Maar uiteindelijk sterven we allemaal. En wat gebeurt er dan met je bezittingen? Als er niets geregeld is, wordt de erfenis verdeeld volgens de regels van het erfrecht. Maar dat hoeft niet, je kunt namelijk ook zelf bepalen aan wie van je nabestaanden je je spullen, geld en schulden (want die horen er ook bij) wilt nalaten. Hoedoe vertelt je hoe je zelf je erfenis regelt.


Home » Geld » Erfenis

3 Hoe maak ik een testament

Door: Cindy Kamstra

Een testament is een document waarin je je erfenis regelt. Als je geen testament maakt, worden je bezittingen na je overlijden verdeeld volgens de regels van het erfrecht. In een testament kun je daarvan afwijken. Als je dus zelf wilt bepalen welk deel van je erfenis naar welke erfgenaam gaat, of je wilt iemand onterven, dan is een testament de manier om dat voor elkaar te krijgen. Zo maak je een testament:


Home » Geld » Erfenis

Hoe regel ik een schenking

Door: Cindy Kamstra

Een deel van je eigen vermogen weggeven met als doel de ontvanger te verrijken, zonder dat die persoon daarvoor een tegenprestatie levert. Dat is de definitie van een schenking. Je kunt een schenking bijvoorbeeld doen om een deel van je vermogen nu alvast over te hevelen naar je erfgenamen, zodat ze minder erfbelasting hoeven te betalen na je overlijden. Hoedoe zocht voor je uit hoe je zo’n schenking op de juiste manier regelt.


Home » Geld » Erfenis

4 Hoe kan ik iemand onterven

Door: Cindy Kamstra

Wie erft jouw bezittingen na jouw overlijden? In een testament of codicil kun je dat zelf regelen. Heb je niet zo’n document, dan gelden er wettelijke regels voor de verdeling van je nalatenschap. En dan gaat jouw nalatenschap misschien naar bepaalde mensen van wie je liever niet hebt dat ze jouw bezit in handen krijgen. Tenzij je ze onterft.


Home » Geld » Erfenis

Hoe weiger ik een erfenis

Door: Cindy Kamstra

Een erfenis bestaat niet alleen uit geld en bezittingen. Ook de schulden die de overledene had op het moment dat hij of zij stierf, maken er deel van uit. En als jij de erfenis krijgt, ben jij dus ook degene die de schulden erft en ze af moet betalen. Het kan ook zijn dat je een slechte verstandhouding had met degene die overleden is, en dat je daarom liever niets wilt erven. Wat je reden ook is, je bent nooit verplicht een erfenis aan te nemen. Hoe je een erfenis weigert of verwerpt, lees je in deze hoedoe.


Home » Geld » Erfenis

Hoe kan ik een erfenis verdelen

Door: Adine Versluis

Als iemand sterft, laat die in de meeste gevallen iets achter: een erfenis. Die erfenis kan bestaan uit schulden, maar ook uit geld en goederen. Als er één erfgenaam is, is de afwikkeling van de erfenis vaak zo geregeld, maar als er sprake is van meerdere erfgenamen, kan het verdelen van de erfenis tot problemen leiden. Met deze tips kun je veel problemen voorkomen.


Home » Geld » Erfenis

Hoedoeners in de spotlight
Lisette Kreischer & Merel van der Lande - Veggie in Pumps
Lid sinds: 3 juni 2008
Aantal Hoedoes: 7
Janine Bruinooge
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 34
Petra Megens
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 17
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!