Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Erfenis » Hoe regel ik een schenking

Hoe regel ik een schenking

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Een deel van je eigen vermogen weggeven met als doel de ontvanger te verrijken, zonder dat die persoon daarvoor een tegenprestatie levert. Dat is de definitie van een schenking. Je kunt een schenking bijvoorbeeld doen om een deel van je vermogen nu alvast over te hevelen naar je erfgenamen, zodat ze minder erfbelasting hoeven te betalen na je overlijden. Hoedoe zocht voor je uit hoe je zo’n schenking op de juiste manier regelt.

Hoedoe door: Cindy Kamstra

Bekijk het profiel van Cindy Kamstra
Aantal Hoedoes: 86


Stappen

 1. Houd rekening met de schenkbelasting

  Degene die jouw schenking ontvangt, moet daarover schenkbelasting betalen. Hoeveel belasting hij of zij moet betalen, hangt af van de relatie die hij met jou heeft. Bovendien zijn er twee belastingschijven voor schenkingen.

  • In de eerste schijf vallen alle schenkingen tot 118.000 euro. Je partner en kinderen betalen over deze schenkingen 10 procent belasting, kleinkinderen 18 procent en mensen die niet tot een van die groepen behoren betalen 30 procent.
  • Schenkingen van 118.000 euro of meer vallen in de tweede schijf. In deze schijf betalen je partner en kinderen 20 procent, je kleinkinderen 36 procent en alle anderen 40 procent belasting.

  Je mag echter jaarlijks een bedrag van 2.000 euro schenken zonder dat er schenkbelasting aan te pas komt. Je kinderen mag je zelfs jaarlijks maximaal 5.000 euro schenken zonder dat ze belasting hoeven te betalen. En zijn je kinderen tussen de 18 en 34 jaar oud, dan kun je ze bovendien een eenmalige schenking van 24.000 euro doen die is vrijgesteld van belasting.

  Je kunt er ook voor kiezen om zelf de schenkbelasting te betalen. Dat wordt een schenking vrij van recht genoemd. De ontvanger van de schenking hoeft dan niets meer te betalen.

 2. Ga eventueel langs de notaris

  Het is in de meeste gevallen niet nodig om een schenking bij de notaris te regelen, maar het kan wel slim zijn. Zeker bij grote schenkingen. Een notariële akte is namelijk een sterk bewijs als er later onverhoopt onenigheid ontstaan over de schenking of de hoogte ervan.

  Er is een geval waarin je wel verplicht bent een notariële akte te laten opstellen voor een schenking, en dat is de 'schenking terzake des doods'. Deze vorm van schenken staat ook wel bekend als een schenking op papier of een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. Het gaat om een schenking die pas bij het overlijden van de schenker mag worden uitgevoerd. Deze schenking maakt voor de belasting geen deel uit van de erfenis, omdat hij gezien wordt als een schuld die je hebt bij de ontvanger. Het vermogen in je erfenis wordt daardoor kleiner, en dat scheelt je nabestaanden weer erfbelasting. Voorwaarde voor een schenking terzake des doods is wel dat je de ontvanger over deze “schuld” jaarlijks 6 procent rente betaalt.

 3. Doe de schenking of betaal de jaarlijkse rente

  Heb je alles uitgezocht en geregeld, dan kun je de schenking doen. In geval van een schenking terzake des doods begin je met het betalen van de jaarlijkse rente aan de ontvanger. Betaal je die rente namelijk niet, dan maakt de schenking toch deel uit van je erfenis en moeten je erfgenamen er alsnog erfbelasting over betalen als jij komt te overlijden.

Do's

 • Je totale schenking uitsmeren over meerdere jaren en elk jaar minder dan het vrijgestelde bedrag schenken. Dan hoeft de ontvanger namelijk helemaal geen schenkbelasting te betalen.
 • Gebruikmaken van de eenmalige extra vrijstelling als je kind tussen de 18 en 34 jaar is.
 • Duidelijke afspraken maken met de begunstigde, zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan over je schenking.
 • Geld schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan kun je de schenking namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst onder “Giften”.

Don'ts

 • De rente niet betalen bij een schenking op papier.

Bron

Meer uitleg