Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Erfenis » Hoe maak ik een testament
3

Hoe maak ik een testament

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Een testament is een document waarin je je erfenis regelt. Als je geen testament maakt, worden je bezittingen na je overlijden verdeeld volgens de regels van het erfrecht. In een testament kun je daarvan afwijken. Als je dus zelf wilt bepalen welk deel van je erfenis naar welke erfgenaam gaat, of je wilt iemand onterven, dan is een testament de manier om dat voor elkaar te krijgen. Zo maak je een testament:

Hoedoe door: Cindy Kamstra

Bekijk het profiel van Cindy Kamstra
Aantal Hoedoes: 86


Benodigdheden

 • Notaris
 • Bezittingen om te verdelen
 • Erfgenamen

Stappen

 1. Zoek een notaris

  Een testament is alleen geldig als het door de notaris is opgesteld, dat kun je dus niet zelf doen. Je kunt je testament bij elke notaris in Nederland laten opstellen. Aangezien de tarieven daarvoor per notaris flink kunnen verschillen, is het de moeite waard om meerdere notarissen te benaderen voor een prijsopgave.

 2. Bespreek je situatie en wensen met de notaris

  Een testament is geen standaarddocument, het gaat tenslotte om jouw nalatenschap. Die is anders dan die van je buurman of collega, dus wordt er ook een akte opgesteld die helemaal is toegesneden op jouw situatie en wensen. Maar dan moet de notaris natuurlijk wel weten hoe je het wilt hebben. Je gaat langs op zijn kantoor en bespreekt je situatie en je wensen met de notaris. Die zal waarschijnlijk zelf nog suggesties doen op basis van wat je vertelt.

 3. Benoem een executeur (optioneel)

  Om er zeker van te zijn dat je erfenis wordt verdeeld zoals jij dat wilt, kun je in je testament iemand benoemen tot executeur (vroeger: executeur-testamentair). Die persoon is dan belast met de afwikkeling van de erfenis. Daarbij hoort bijvoorbeeld het doen van belastingaangiften, het maken van een lijst van alle bezittingen en schulden in de nalatenschap en de verdeling van de erfenis.

  Een executeur kan iedereen zijn, er is geen bepaalde achtergrond of ervaring voor nodig. Je kunt dus je partner of oudste zoon, maar ook je buurman, tante of beste vriendin benoemen. Om problemen te voorkomen kun je iemand aanwijzen die zelf geen erfgenaam is, bijvoorbeeld de notaris.
  Wie je ook wilt benoemen, bespreek de benoeming wel van tevoren met degene die je in gedachten hebt. Hij of zij is namelijk niet verplicht om akkoord te gaan met jouw benoeming. Het is wel handig als je nog iemand anders kunt vragen als de eerste persoon die je te binnen schiet liever niet wil.

  Ben je eenmaal overleden en heeft de door jou aangewezen executeur zijn of haar taak aanvaard, dan zijn de erfgenamen verplicht de benoeming en de bijbehorende taken te accepteren. De executeur op zijn of haar beurt is verplicht om de hele nalatenschap af te wikkelen. De executeur kan dus niet halverwege de afwikkeling zijn of haar taak ineens neerleggen. Overigens kan de executeur niet zomaar spullen uit je nalatenschap gaan verkopen, hij of zij treedt op namens de erfgenamen en de afwikkeling vindt dan ook plaats in overleg met hen.

  Benoem je geen executeur, dan moeten je erfgenamen de erfenis gezamenlijk afwikkelen.

 4. Neem een uitsluitingsclausule op (optioneel)

  Een uitsluitingsclausule voorkomt dat iets wat jij nalaat in de gemeenschap van goederen van de begunstigde terechtkomt. Wil je namelijk iets persoonlijks nalaten aan iemand die getrouwd is in gemeenschap van goederen, dan wordt de huwelijkspartner van diegene automatisch ook eigenaar van het geërfde. Dat betekent dat als de begunstigde overlijdt, het door hem of haar geërfde in handen van de huwelijkspartner komt. Dat kan ongewenst zijn, als het bijvoorbeeld om een oud familiestuk gaat of om een voorwerp van grote (emotionele) waarde waarvan je wilt dat het in de familie blijft.

 5. Lees de tekst van de notaris

  Als je alles met de notaris hebt doorgesproken, maakt die er een juridisch verantwoorde tekst van. Die krijg je thuisgestuurd, zodat je hem nog eens rustig na kunt lezen. Je kunt dan controleren of de afwikkeling van je erfenis inderdaad helemaal volgens jouw wensen is beschreven.

 6. Laat de akte passeren

  Als het helemaal naar je zin is, maak je een tweede afspraak met de notaris, om de akte te laten passeren. Tijdens die afspraak lopen jullie het hele document nog eens door en geeft de notaris waar nodig nog toelichting. Als alles je duidelijk is en je bent het overal mee eens, ondertekenen jij en de notaris de akte en is je testament klaar. Het origineel blijft bij de notaris, jij krijgt een afschrift mee naar huis. De inhoud van een testament is geheim, dus niemand heeft het recht jouw testament in te zien zolang je nog leeft. Ook je partner en kinderen niet.

 7. Vernieuw je testament regelmatig

  Tussen het tijdstip waarop je een testament maakt en het moment dat je uiteindelijk overlijdt, kunnen vele jaren zitten. En dan is het niet meer dan logisch dat er ook dingen veranderen in je persoonlijke situatie of de samenstelling van je erfenis. Je verhuist naar een ander huis, gaat scheiden of wint de loterij (ja, je weet maar nooit…). Die veranderingen hebben tot gevolg dat je testament verouderd raakt. Daarom is het een goed idee om het document eens in de vijf tot tien jaar nog eens door te lopen en te kijken of het moet worden vernieuwd. Ook veranderingen in de wet kunnen aanleiding zijn om je testament te vernieuwen.

  Je kunt je testament op elk moment wijzigen, herroepen of vernieuwen door een nieuwe akte op te laten stellen. Daarvoor kun je naar dezelfde notaris gaan die je oorspronkelijke testament gemaakt heeft, maar dat hoeft niet. Alle testamenten worden door de notaris namelijk aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. Dat register krijgt overigens geen inzage in de inhoud, alleen je persoonlijke gegevens zijn bij het register bekend. Meldt een andere notaris een nieuw testament op jouw naam, dan komt het oude automatisch te vervallen. Het meest recente testament op het moment van overlijden is altijd het enige geldige testament.

Do's

 • Nagaan of een testament wel echt nodig is voor de verdeling van jouw nalatenschap. Het kan namelijk zijn dat de wettelijke regels daarvoor precies voldoen aan jouw wensen. Voor eventuele specifieke zaken kun je dan een codicil opstellen. Maar informatie daarover vind je in de hoedoe 'Hoe regel ik mijn erfenis'.
 • Je partner vragen zijn of haar nalatenschap ook in een testament te regelen. Je kunt daarvoor zelfs samen naar de notaris, hoewel er voor ieder van jullie een apart testament wordt opgesteld. Op die manier kun je jullie wensen wel helemaal op elkaar afstemmen en komt de langst levende partner niet voor onaangename verrassingen te staan.

Don'ts

 • Dingen in je testament zetten die illegaal zijn of tegen de openbare orde of de goede zeden ingaan. Je testament kan dan namelijk niet worden uitgevoerd.
 • Je huwelijkspartner of kinderen proberen te onterven. Zij hebben altijd recht op een bepaald deel van je erfenis.

Bron

Het testament, op uitvaartinformatie.nl
Hoedoeners in de spotlight
Cindy Kamstra
Lid sinds: 18 juni 2008
Aantal Hoedoes: 86
Bastienne Wentzel
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 59
Lisette Kreischer & Merel van der Lande - Veggie in Pumps
Lid sinds: 3 juni 2008
Aantal Hoedoes: 7
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!