Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Subsidie
Subsidie

Hoe krijg ik energiesubsidie

Door: Bastienne Wentzel

We kunnen niet meer zonder schone energie. Duurzame energie in Nederland maakt nog maar een kleine vier procent uit van onze energievoorziening, waarvan eenderde windenergie en nog eens eenderde uit het bijstoken van biomassa of afvalverbranding. Dan gaat het dus om grote bedrijven. Als particulier of klein bedrijf kun je echter ook veel doen. De overheid stimuleert dat door subsidies uit te delen aan particulieren en bedrijven die iets aan schone energie en besparing doen.


Home » Geld » Subsidie

Hoe krijg ik een subsidie-advies

Door: Bastienne Wentzel

Het aanvragen van een subsidie kan een lastige papierwinkel zijn. Bovendien is niet altijd duidelijk welke subsidies beschikbaar zijn en waar je ze kunt aanvragen. Een adviesbureau kan je helpen. Maar dat kost geld. Je kunt ook al veel informatie krijgen via internet en telefoon.


Home » Geld » Subsidie

Hoe vraag ik subsidie aan

Door: Bastienne Wentzel

'Subsidie aanvragen' klinkt bij voorbaat al naar veel papierwerk en logge ambtenarij. Toch is het de moeite om er even in te duiken. Het gaat soms om veel geld. Subsidie betekent hulp of ondersteuning. Het is een geldbedrag dat een particulier, bedrijf of instelling kan krijgen van de overheid om een activiteit te starten die niet direct winst oplevert. Zonder subsidie zouden veel van die activiteiten nooit van de grond komen, terwijl ze op termijn nuttig kunnen zijn. Denk aan duurzame energie of roetfilters die veel kosten maar milieuwinst opleveren. Ook worden activiteiten gefinancierd die de samenleving als geheel winst kunnen opleveren, zoals vrijwilligerswerk, cultuur of kunst. Er bestaan meer subsidies dan je denkt.


Home » Geld » Subsidie

Hoedoeners in de spotlight
Irene Herbers
Lid sinds: 7 mei 2008
Aantal Hoedoes: 54
Petra Megens
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 17
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!