Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Subsidie » Hoe krijg ik energiesubsidie

Hoe krijg ik energiesubsidie

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 1 dag
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
We kunnen niet meer zonder schone energie. Duurzame energie in Nederland maakt nog maar een kleine vier procent uit van onze energievoorziening, waarvan eenderde windenergie en nog eens eenderde uit het bijstoken van biomassa of afvalverbranding. Dan gaat het dus om grote bedrijven. Als particulier of klein bedrijf kun je echter ook veel doen. De overheid stimuleert dat door subsidies uit te delen aan particulieren en bedrijven die iets aan schone energie en besparing doen.

Hoedoe door: Bastienne Wentzel

Bekijk het profiel van Bastienne Wentzel
Aantal Hoedoes: 59


Benodigdheden

 • computer
 • telefoon

Stappen

 1. Bedenk welke soort groene energie je wilt

  Er zijn vele vormen van duurzame energie die je op kleine schaal kunt gebruiken. De bekendste is misschien wel zonne-energie in de vorm van panelen voor elektriciteit of een boiler voor warmte. Maar minder bekende opties als micro-warmtekrachtketel of een warmtepomp zijn soms ook rendabel. Verder kun je duurzamer wonen door energie te besparen. Ook daar is subsidie voor beschikbaar. Wil je weten wat je kunt doen, vraag dan een Maatwerkadvies aan (voorheen Energie Prestatie Advies, dat is overigens iets anders dan een energielabel voor je huis). Een adviseur komt langs om de mogelijkheden voor energiebesparing op een rij te zetten. Door subsidie van de overheid kun je een deel van de kosten van het advies vergoed krijgen. Vaak kan je energieleverancier je ook een advies geven over duurzame energie in jouw situatie, meestal gratis. Ook kun je fabrikanten langs laten komen om te kijken of een installatie voor jou geschikt is. Als je een huis huurt kun je overigens meestal geen subsidie aanvragen. Dat moet de huiseigenaar doen.

 2. Vraag subsidie aan om je huis te isoleren

  Als je in een ouder huis woont en je laat dubbel glas met een hoge isolatiewaarde plaatsen kun je subsidie krijgen, vaak een vast bedrag per vierkante meter geplaatst glas. Een andere subsidieregeling is de verlaging van het BTW-tarief voor de isolatie van vloeren, muren en daken van 21 naar 6%. Voor die subsidie hoef je natuurlijk niets te doen. Ook voor woningisolatie hebben provincies en gemeenten vaak individuele regelingen.

 3. Vraag subsidie aan voor windenergie

  In je tuin kun je meestal geen windmolen plaatsen. De subsidieregelingen voor windenergie gaan dan ook allemaal over grootschalige projecten op zee of op land. Via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE-regeling) worden grote windenergieprojecten ondersteund waardoor consumenten een lagere prijs betalen voor een groene stroom. Zo profiteren we toch van de subsidie. Je kunt wel lid worden van een windmolencorporatie. Je kunt op die manier investeren in een windenergieproject.

 4. Vraag subsidie aan voor een groen dak of een groene muur

  Met een dak of muur begroeid met planten zuiver je de lucht en koel je de aarde. Bovendien vrolijkt het aanzicht van de stad ervan op. Een aantal gemeenten waaronder de grote steden subsidiëert de aanleg van deze groene oases, meestal met een vast bedrag per vierkante meter. Verder zijn er fiscale regelingen voor bedrijven, met belastingaftrek voor de investering in een groen dak of groene muur.

 5. Vraag de Energie Investeringsaftrek aan als je een bedrijf hebt

  Investeringen in energiebesparingen kun je aftrekken van de vennootschapsbelasting. De lijst van mogelijkheden is zeer groot, van investeringen in schonere transportmiddelen, energiebesparende bedrijfsmiddelen zoals zuinige verlichting of efficiënte verwarming, tot duurzame energie zoals zonnepanelen, windturbines of biobrandstofinstallaties. Vaak is de minimale omvang van de investering vrij groot maar soms kunnen kleine bedrijven ook profiteren van de regeling. De EIA kun je aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Do's

 • Een Maatwerkadvies of advies van je energieleverancier vragen

Don'ts

 • Alvast de installatie in gebruik nemen voordat je de subsidiemogelijkheden hebt uitgezocht. Vaak moet je eerst subsidie aanvragen en mag je dan pas bouwen.

Bron

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Petra Megens
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 17
Gigi Schuiten
Lid sinds: 3 juni 2008
Aantal Hoedoes: 7
Marieke van Oosterhout
Lid sinds: 31 maart 2008
Aantal Hoedoes: 24
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!