Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Subsidie » Hoe vraag ik subsidie aan

Hoe vraag ik subsidie aan

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 1 dag
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
'Subsidie aanvragen' klinkt bij voorbaat al naar veel papierwerk en logge ambtenarij. Toch is het de moeite om er even in te duiken. Het gaat soms om veel geld. Subsidie betekent hulp of ondersteuning. Het is een geldbedrag dat een particulier, bedrijf of instelling kan krijgen van de overheid om een activiteit te starten die niet direct winst oplevert. Zonder subsidie zouden veel van die activiteiten nooit van de grond komen, terwijl ze op termijn nuttig kunnen zijn. Denk aan duurzame energie of roetfilters die veel kosten maar milieuwinst opleveren. Ook worden activiteiten gefinancierd die de samenleving als geheel winst kunnen opleveren, zoals vrijwilligerswerk, cultuur of kunst. Er bestaan meer subsidies dan je denkt.

Hoedoe door: Bastienne Wentzel

Bekijk het profiel van Bastienne Wentzel
Aantal Hoedoes: 59


Benodigdheden

 • computer met internet
 • pen en papier
 • telefoon

Stappen

 1. Bedenk waarvoor je subsidie wilt aanvragen

  Zonder een beeld van wat je wilt is het lastig na te gaan of er een subsidie is voor jouw activiteit. Denk dus eerst even goed na.

  Voor bedrijven bestaan zoveel subsidies dat het duizelt, van starterssubsidies tot regelingen voor buitenlandse werknemers. Er zijn diverse zoek-sites die voor particulieren of bedrijven subsidieregelingen zoeken. Voor consumenten is de hoeveelheid subsidies overzichtelijker maar er zijn minder centrale plekken om te zoeken naar regelingen. Het meest bekend zijn de energiesubsidies. Bijvoorbeeld voor isolatie van je huis, installatie van zonnepanelen of aanschaf van een zuinige auto. Maar er zijn veel meer mogelijkheden, tot aan subsidie voor het beheren van een schaapskudde of de donatie van een nier aan toe.

  Sommige subidies hoef je als burger niets voor te doen. De subsidie op een roetfilter bijvoorbeeld wordt verrekend op het moment dat je hem betaalt bij je installateur. Ook subsidies op nieuwe zuinige auto's worden meteen verrekend met de BPM bij het afrekenen van je aankoop.

 2. Beslis bij wie je je aanvraag gaat doen

  Subsidies vraag je altijd aan bij de overheid. Dat kan je eigen gemeente zijn, de provincie of het Rijk. Gemeentes hebben kleinschalige regelingen voor lokale activiteiten zoals vrijwilligerswerk. Ook hebben zij het meest te zeggen over subsidies voor verbouwingen en monumentenzorg. De bedragen zijn vaak niet heel hoog. De provincie subsidiëert grotere projecten zoals natuurbeheer, aankoop van grond of cultuur. Je moet in de gemeente of provincie wonen om deze subsidies aan te kunnen vragen. De landelijke overheid is er voor iedereen, vaak zelfs in Europees verband. Elk ministerie heeft zijn eigen subsidieregelingen. Wanneer je subsidie bij het Rijk aanvraagt is het dus zeker zaak goed te weten wat je zoekt.

 3. Onderzoek of je in aanmerking komt

  Als je weet wat je zoekt vind je vaak wel enkele regelingen op websites van (lokale) overheden. Lees alle informatie goed door. Ook een telefoontje kan helpen om de eisen helder te krijgen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen. Er worden vaak voorwaarden gesteld voor het toekennen van de subsidie. Een voorbeeld is dat de subsidie niet tot concurrentievervalsing mag leiden. Eventuele andere financiering moet je melden. Voor grotere projecten geldt vaak dat je een projectplan moet meesturen, soms een urenregistratie moet bijhouden.

 4. Schrijf de subsidieaanvraag

  Bedenk van te voren goed wat de doelstellingen zijn van het project dat je gaat starten. Voor kleine subsidies zoals energiesubsidie is dat rechttoe-rechtaan, maar voor grotere projecten belangrijk om jouw doel te vertalen naar het doel van de subsidie.

  Meestal kan een subsidieaanvraag on-line worden gedaan. Vul de formulieren volledig in. Verstrek de juiste informatie en controleer dat goed. Als er iets niet klopt kan het je subsidieaanvraag in gevaar brengen. Lever alle documenten mee waarnaar wordt gevraagd.

 5. Dien de aanvraag in

  Als je de aanvraag hebt opgestuurd, digitaal of op papier, dan hoort de de gemeente of overheid binnen een vastgestelde termijn te reageren, vaak zes of acht weken, soms langer. Als je de aanvraag goed hebt voorbereid krijg je een bericht van subsidieverlening, een zogeheten beschikking, waarna je zeker weet dat je recht hebt op de subsidie. Krijg je een afwijzing, vraag dan goed na waar dat door komt. Kom je echt niet in aanmerking of heb je iets vergeten bij de aanvraag? Mag je die nog een keer indienen, of kun je de ontbrekende stukken nasturen? Ben je het niet eens met de beslissing dan kun je er bezwaar tegen aantekenen.

 6. Kom je verplichtingen na

  Als de werkzaamheden klaar zijn of het project afgelopen stuur je een subsidievaststelling in met de facturen en betalingsbewijzen, waarna je subsidie wordt uitbetaald. In sommige gevallen heb je afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het onderhoud of voortzetting van je project. Die afspraken moet je uiteraard nakomen. Let op bij grotere projecten dat je de tijdsduur waarover je de subsidieafspraak hebt gemaakt niet overschrijdt. Loopt een project uit, maak dan nieuwe afspraken met de subsidieverstrekker. Hetzelfde geldt voor grote wijzigingen in je project.

Do's

 • Je aanvraag op tijd indienen, voor het verstrijken van de termijn

Don'ts

 • Veel aan je project wijzigen nadat je subsidie is toegekend

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Petra Megens
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 17
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
Irene de Vette
Lid sinds: 19 juni 2008
Aantal Hoedoes: 78
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!