Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Hoe krijg ik een lintje
4

Hoe krijg ik een lintje

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Hoe krijg ik een lintje
Ome Jan die al sinds zijn tienerjaren in de kantine van de voetbalclub werkt. De buurvrouw op de hoek die elk jaar geld inzamelt om een weeshuis in India te steunen. Of de overbuurman die al jaren lang als vrijwilliger van het Rode Kruis op festivals staat. Nederlanders (ook degene die in het buitenland wonen) die bijzondere verdiensten voor de samenleving verrichten, kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding (in de volksmond: een lintje). Volgens de Staat zijn zij het ‘cement’ van de maatschappij, en daar mag best een beloning tegenover staan. Het is alleen niet mogelijk om voor jezelf een lintje aan te vragen. Wil jij een koninklijke onderscheiding, dan moet je anderen zo ver krijgen om jou –ruim op tijd- voor te dragen.

Hoedoe door: Noortje van Dorp

Bekijk het profiel van Noortje van Dorp
Aantal Hoedoes: 125


Benodigdheden

 • Bijzondere verdiensten
 • Voorstelformulier
 • Indiener

Stappen

 1. Zet je –zonder eigenbelang- in voor anderen

  In aanmerking komen voor een lintje krijg je niet voor elkaar door een jaartje bitterballen bakken in de korfbalkantine. Het is een onderscheiding voor degenen die zich al jarenlang (zonder morren en met veel plezier) belangenloos voor de samenleving inzetten.

  In het verleden waren koninklijke onderscheidingen vooral voor mensen die een langdurig dienstverband in een bepaalde functie hadden. Sinds april 1996 zijn er voor de beoordeling van aanvragen voor koninklijke onderscheidingen nieuwe criteria. De bijzondere verdiensten van de persoon in kwestie -de dingen die hij of zij voor de samenleving doet- wegen zwaarder. De achterliggende gedachten is dat, ten opzichte van het verleden, meer vrijwilligers, vrouwen en personen uit minderheidsgroepen in aanmerking komen voor een onderscheiding.

 2. Verricht zeer uitzonderlijke of bijzondere verdiensten voor de samenleving

  Er zijn twee koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten: een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw of één in de Orde van Oranje Nassau. De aard van de ‘bijzondere verdiensten’ zijn bepalend voor welke onderscheiding je in aanmerking komt; zijn deze zeer uitzonderlijk of bijzonder.

  De Orde van de Nederlandse Leeuw, de oudste orde voor maatschappelijke verdiensten in Nederland, heeft drie ridderlijke graden: Ridder Grootkruis, Commandeur en Ridder. De onderscheiding is voor personen met ‘zeer uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving’. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die baanbrekend wetenschap onderzoek heeft gedaan, maar ook de Nederlandse sporters die tijdens de Olympische Spelen in Beijing (2008) een gouden medaille wonnen hebben deze onderscheiding gekregen.

  De Orde van Oranje Nassau, (in de graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid), is bedoeld voor personen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Daaronder vallen de honderden vrijwilligers die het Koninklijk Huis ‘het cement van de samenleving’ noemen.

 3. Neem contact op met het gemeentehuis

  Jouw ‘verdiensten’ worden misschien door jouw familie en vrienden als heel bijzonder ervaren, maar je bent natuurlijk niet de enige die zich inzet voor de samenleving. Volgens NRC Handelsblad werden in 2008 van de bijna vierduizend serieuze aanvragen er in 3.548 gevallen een onderscheiding toegekend.
  Bij het gemeentehuis kan de desbetreffende ambtenaar al in grote lijnen bekijken of je überhaupt in aanmerking komt voor een lintje. Laat jouw ‘indieners’ dus even informeren.

 4. Laat een voorstel indienen bij de burgemeester van je woonplaats

  De personen die jou aandragen voor een lintje, moeten op tijd (in veel gemeenten is dit een jaar van tevoren) een goed onderbouwd voorstel indienen. Je voorstel moet duidelijk onderbouwd zijn.

  Allereerst is dat praktisch:

  • Wie stel je voor (achternaam, voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en een korte biografie)?
  • Waarom stel je deze persoon voor?
  • Op welke datum wil je het lintje uitgereikt hebben en waarom?

  Vervolgens moet de indiener een uitgebreid overzicht geven van de bijzondere verdiensten. Dit moet niet alleen feitelijk gebeuren (aard van werkzaamheden en de periode waarin het gedaan is), maar de indiener moet ook aangeven waarom dit werk zo bijzonder is voor de samenleving? Werd het werk alleen gedaan? Kreeg de persoon er voor betaald?

 5. Wacht af

  Is het voorstel ingediend, dan kan je alleen nog maar afwachten. Jouw voorstel moet namelijk door een enorme bestuurlijke molen. Het wordt eerst door de burgemeester beoordeeld. Is hij of zij van mening dat je een onderscheiding verdient, dan wordt het doorgestuurd naar de Commissaris van de Koning van jouw provincie. Heeft hij of zij ook een positief oordeel, dan wordt het voorstel vervolgens doorgestuurd naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Is de minister ook van mening dat je een onderscheiding verdient, dan wordt dit ‘bij koninklijk besluit’ verleend. De uitkomst zal gecorrespondeerd worden naar de burgemeester van je gemeente.
   
  Er worden regelmatig aanvragen afgewezen. De twee belangrijkste redenen zijn enerzijds een negatieve beoordeling door de burgemeester en anderzijds dat de kandidaat in aanraking is geweest met politie of justitie.

 6. Krijg de koninklijke onderscheiding uitgereikt

  Bij de uitreiking van de onderscheiding (in de meeste gevallen is dit tijdens de Lintjesregen voor Koningsdag), krijg je een onderscheiding (in de vorm van een medaille), maar ook een draaginsigne en een oorkonde. Het lintje is een persoonlijke onderscheiding dat je in bruikleen krijgt van de Staat. Kom je te overlijden, of krijg je een hogere onderscheiding, dan moet de onderscheiding teruggestuurd worden naar de Kanselarij der Nederlandse Orden.

 7. Draag de onderscheiding op ‘gepaste’ momenten

  In principe is het moment van het opspelden van de medaille ook het enige moment dat je deze nog zal dragen. Alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, mag je de onderscheiding dragen. De draaginsigne mag je elke dag opspelden, mits je netjes gekleed bent. Het is niet de bedoeling om deze op je zwembroek te spelden tijdens een dagje strand.

Do's

 • Informeren bij de desbetreffende gemeente wanneer het voorstel ingediend moet zijn om de onderscheiding uitgereikt te krijgen op een speciale dag, bijvoorbeeld tijdens de Lintjesregen (dag voor Koningsdag). Het verwerken van de aanvraag kan namelijk nogal langen duren.

Don'ts

 • Een voorstel voor een koninklijke onderscheiding indienen voor jezelf. Alleen anderen kunnen dit voor jou doen.

Bron

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Susanne Biemans
Lid sinds: 14 mei 2008
Aantal Hoedoes: 9
Renate Boogvrouw
Lid sinds: 11 april 2008
Aantal Hoedoes: 15
Bastienne Wentzel
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 59
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!