Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Samenleving » Hoe ga ik om met discriminatie
3

Hoe ga ik om met discriminatie

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Hoe ga ik om met discriminatie
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Toch is de realiteit anders: er wordt nog steeds veelvuldig gediscrimineerd in ons land. Alleen al in 2007 kwamen er bij de landelijke vereniging tegen discriminatie Art.1 ruim 4000 klachten binnen over discriminatie, en dat zijn dan alleen nog maar de gevallen die gemeld worden. Hoe ga je ermee om als het jou overkomt?

Hoedoe door: Cindy Kamstra

Bekijk het profiel van Cindy Kamstra
Aantal Hoedoes: 86


Stappen

 1. Herken discriminatie

  Discriminatie betekent dat er onderscheid wordt gemaakt tussen personen of groepen op grond van allerlei kenmerken. Je kunt bijvoorbeeld gediscrimineerd worden op basis van huidskleur, leeftijd, geslacht, geloof, politieke of seksuele voorkeur en eventuele handicaps, maar ook op andere kenmerken.

  In alle gevallen waarbij jij of de groep waartoe je behoort in dezelfde situatie anders behandeld wordt dan andere personen of groepen, is er sprake van discriminatie.

  Een paar voorbeelden:

  • Een man en een vrouw doen hetzelfde werk, hebben dezelfde diploma's en dezelfde hoeveelheid ervaring. Toch krijgt de vrouw minder betaald dan de man.
  • Twee groepen jongeren willen een discotheek binnen. De ene groep bestaat uit Nederlanders, de andere uit Marokkanen. Ze zijn allemaal netjes gekleed en gedragen zich allemaal rustig en ordelijk. Toch worden de Marokkanen niet binnengelaten door de portier, terwijl de Nederlanders direct door mogen lopen.
  • Twee stellen willen hetzelfde huis huren. Het ene stel bestaat uit twee mannen, het andere stel uit een man en een vrouw. Hun inkomens en leefsituatie zijn verder gelijk. De verhuurder kiest ervoor het huis aan het heterostel te verhuren en geeft als reden dat hij liever geen "onrust" in de buurt wil veroorzaken.
 2. Ken je rechten

  Discriminatie is in heel Europa verboden. Dat is geregeld door middel van diverse wetten en regels. Daarnaast heeft ieder land in de EU ook nog zijn eigen wetgeving op het gebied van discriminatie.

  Als je het idee hebt dat je gediscrimineerd wordt, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de wetten die dat verbieden. Verdiep je ook in de organisaties die tegen discriminatie strijden en de procedures die tot je beschikking staan.

  De landelijke vereniging tegen discriminatie Art.1 heeft vestigingen door het hele land. Op de site vind je bovendien alles wat je moet weten over de regelingen, procedures en wetten die er in Nederland zijn.

 3. Leg vast wat er gebeurt

  Als je gediscrimineerd wordt en je wilt er iets aan doen, zul je met concrete feiten moeten komen. Zorg dus dat je een dossier aanlegt van alle incidenten die voorvallen tussen jou en de dader. De dader kan één persoon of een organisatie - bijvoorbeeld je werkgever of de woningcorporatie - zijn.

  Noteer precies wat er gebeurd is en schrijf er ook de datum en de locatie bij. Als iemand anders in een gelijke situatie anders behandeld werd dan jij, schrijf dan ook op waarin dat verschil zat. Als er andere mensen bij zijn, noteer je bovendien hun namen, zij kunnen later namelijk misschien optreden als getuigen. Bewaar bewijsstukken zoals brieven, mails, personeelsadvertenties, kortom alles waaruit duidelijk blijkt dat je gediscrimineerd bent.

  Zijn er meer slachtoffers, vraag die dan ook om een eigen dossier bij te houden.

 4. Spreek de dader aan op zijn gedrag

  Als je genoeg feiten en bewijzen verzameld hebt maar je wilt liever niet meteen de officiële weg bewandelen, spreek je de dader aan op zijn discriminerende gedrag. Maak op een rustige manier duidelijk dat je zijn gedrag en uitlatingen niet op prijs stelt. Je merkt dan vanzelf wel aan zijn reactie of hij bereid is samen tot een oplossing te komen.

  Het komt voor dat degene die discrimineert zich daar niet eens van bewust is, bijvoorbeeld door culturele verschillen tussen jullie of een gebrek aan betrouwbare en juiste informatie bij die persoon. Probeer dus ook te achterhalen waarom hij zo praat of waar zijn gedrag vandaan komt.

  Als het echt om onbewuste discriminatie gaat, maak de dader dan duidelijk waarom zijn gedrag discriminerend is en dat jij je erdoor gekwetst voelt.

  Laat wel in alle gevallen duidelijk weten dat je stappen zult ondernemen als de situatie niet verandert en houd je daar dan ook aan.

 5. Zoek steun bij anderen

  Discriminatie het hoofd bieden is moeilijk in je eentje. Zoek dus steun bij anderen. Dat kunnen medeslachtoffers zijn, want samen sta je sterker en wordt het gemakkelijker om iets te ondernemen.

  Maar je kunt ook mensen die niet direct betrokken zijn om steun en hulp vragen. Zij kunnen bijvoorbeeld getuige zijn of je helpen een gesprek aan te gaan met de dader. Je collega's, je vrienden, je familie, een vertrouwenspersoon: allemaal zijn het geschikte kandidaten die je kunnen helpen om discriminatie aan te pakken of je die je de nodige emotionele steun kunnen bieden.

 6. Dien een klacht in of onderneem juridische stappen

  Verbetert de situatie niet of niet voldoende naar jouw smaak, dan wordt het tijd om een officiële klacht in te dienen. Veel bedrijven en instanties hebben een klachtenprocedure met betrekking tot discriminatie, informeer daar dus naar.

  Je kunt ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens, de instantie de de wetten op het gebied van gelijke behandeling handhaaft. Het College stelt een onderzoek in naar je klacht en velt vervolgens een objectief oordeel.

  Als je gediscrimineerd wordt door de overheid, kun je terecht bij de Nationale Ombudsman. Let op: dat kan pas als je eerst je beklag hebt gedaan bij de betreffende overheidsinstantie zelf en je niet tevreden bent met de uitkomst of afhandeling daarvan.

  Zowel de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens als die van de Nationale Ombudsman is gratis.

  De vestiging van de landelijke vereniging Art.1 bij jou in de buurt kan je ook helpen. Een overzicht van de plaatselijke bureaus vind je op de landelijke website.

  Je kunt ook nog aangifte doen bij de politie en er een strafzaak van proberen te maken. Dat laatste gebeurt alleen als justitie jouw geval belangrijk genoeg vindt. Een civiele procedure is ook mogelijk, als je bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt door je werkgever of je huisbaas.

 7. Onderneem ook actie als je getuige bent

  Je kunt behalve als slachtoffer ook op andere manieren te maken krijgen met discriminatie. Bijvoorbeeld als getuige. Ook dan is het belangrijk dat je iets doet. Je kunt daarvoor dezelfde stappen zetten als de slachtoffers. Je kunt ook alleen een melding doen bij Art.1 of een vergelijkbare instantie, die dan de verdere stappen afhandelt.

  Ken je iemand die slachtoffer is van discriminatie, laat hem of haar dan deze Hoedoe lezen en bied hem of haar alle steun die je kunt geven. Want iedereen verdient het om met respect behandeld te worden!

Do's

 • Wees altijd alert op discriminatie, ook als het gaat om "onschuldige" grapjes en opmerkingen die lollig, maar ook lullig bedoeld kunnen zijn.
 • Geef het aan als een opmerking naar jou of iemand anders toe je te ver gaat.

Don'ts

 • Zelf meedoen aan discriminatie, ook niet "voor de grap".
 • Niets doen als je ziet dat het slachtoffer er alleen niet uitkomt.

Bron

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Renate Boogvrouw
Lid sinds: 11 april 2008
Aantal Hoedoes: 15
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
Irene Herbers
Lid sinds: 7 mei 2008
Aantal Hoedoes: 54
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!