Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Samenleving
Samenleving

3 Hoe spreek ik mijn buren aan op geluidsoverlast

Door: Adine Versluis

Stoor jij je soms aan buurgeluiden of vinden de buren net dat jij teveel lawaai maakt? In beide gevallen kun je dit best oplossen door een rustig gesprek te voeren met elkaar en dit liefst in een ontspannen sfeer. Met meer begrip voor elkaar en enkele eenvoudige maatregelen is het overlastprobleem meestal snel opgelost.


Home » Maatschappij » Samenleving

Hoe gedraag ik me als een goede buur

Door: Adine Versluis

We kunnen nogal eens klagen over onze buren: een harde radio, de kat die net in jouw tuin poept, of een kind dat maar niet ophoudt met janken. Maar soms vergeten we dat we zelf misschien ook niet van die prettige buren zijn. Dus: (hoe) gedraag jij je als een goede buur?


Home » Maatschappij » Samenleving

Hoe ga ik om met zinloos geweld op straat

Door: Adine Versluis

We kunnen tegenwoordig de krant niet meer openslaan zonder dat we iets lezen over zinloos geweld. Veel zinloos geweld kan plaatsvinden doordat omstanders niet weten wat ze moeten doen. Om deze mensen te informeren en zinloos geweld tegen te gaan is de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (de LSTZG) opgericht. Deze stichting wil mensen informeren over de gevolgen van zinloos geweld en initieert hiervoor bijvoorbeeld projecten en campagnes. Mocht je nog niet weten wat jij kunt doen als je te maken krijgt met zinloos geweld op straat, dan vertelt de LSTZG het je!


Home » Maatschappij » Samenleving

4 Hoe ga ik als leerkracht om met pesten op school

Door: Cindy Kamstra

Het aantal meldingen over pesten op school nam in 2007 met 11% toe in vergelijking met 2006. Maar ook in 2006 was al een flinke stijgende lijn te zien: het aantal meldingen had zich toen verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat komt ten dele doordat er de laatste jaren veel aandacht is geweest voor het probleem. Maar ook het pesten zelf is toegenomen, onder andere door de vele mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om ook op andere manieren te pesten. Als leerkracht heb je samen met ouders en andere betrokkenen de taak om pesten te herkennen en te bestrijden. Deze Hoedoe legt je uit hoe je dat doet.


Home » Maatschappij » Samenleving

3 Hoe ga ik om met discriminatie
Hoe ga ik om met discriminatie

Door: Cindy Kamstra

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Toch is de realiteit anders: er wordt nog steeds veelvuldig gediscrimineerd in ons land. Alleen al in 2007 kwamen er bij de landelijke vereniging tegen discriminatie Art.1 ruim 4000 klachten binnen over discriminatie, en dat zijn dan alleen nog maar de gevallen die gemeld worden. Hoe ga je ermee om als het jou overkomt?


Home » Maatschappij » Samenleving

4 Hoe maak ik een prachtwijk

Door: Noortje van Dorp

‘Liever een goede buur dan een verre vriend’, is het gezegde. Een waarheid als een koe. Want als je ergens niet op zit te wachten, zijn het burenruzies. Geef je niet om je buren, dan maak je je ook niet druk om de buurt. Je ziet het in ieder geval niet als jouw verantwoordelijkheid. En als we dat idee met zijn allen hebben, dan is de buurt maar even verwijderd van verpaupering. Van probleemwijk naar prachtwijk.


Home » Maatschappij » Samenleving

Hoe organiseer ik een demonstratie

Door: Noortje van Dorp

Je bent tegen het eten van dieren, tegen de afschaffing van het collegegeld of voor de vrijlating van een politiek gevangene. Dan kan je veel brieven en e-mails sturen naar de desbetreffende instanties. Of je kunt de straat op gaan. Het liefst met zoveel mogelijk mensen die jouw mening delen zodat jullie boodschap écht gehoord wordt. Bovendien is de kans groter dat de media jouw verhaal oppakt. In deze hoedoe lees je hoe je een demonstratie organiseert.


Home » Maatschappij » Samenleving

Hoedoeners in de spotlight
Petra Megens
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 17
Cindy Kamstra
Lid sinds: 18 juni 2008
Aantal Hoedoes: 86
Erik Weijers
Lid sinds: 26 maart 2008
Aantal Hoedoes: 42
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!