Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Vandalisme » Hoe kan ik de schade van vandalisme verhalen

Hoe kan ik de schade van vandalisme verhalen

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Als je garagedeur is beklad met graffiti of je auto is bekrast kun je, als je weet wie de daders zijn, de schade verhalen. Omdat vandalisme de maatschappij elk jaar veel geld kost, krijgen slachtoffers in een strafzaak steeds meer mogelijkheden tot schadevergoeding.

Hoedoe door: Irene de Vette

Bekijk het profiel van Irene de Vette
Aantal Hoedoes: 78


Stappen

 1. Weet hoe het zit

  In het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is bepaald dat iedereen zelf zijn eigen schade draagt, tenzij er iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld voor het ontstaan van de schade. Dat kun je alleen doen als de dader bekend is. Zijn er meerdere daders, dan is elk lid van de groep hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. Dus ken je maar één dader, dan hoef je niet op zoek te gaan naar de andere daders. Degene die jij aansprakelijk stelt, kan het bedrag deels zelf terugeisen van de overige groepsleden. 

 2. Stel de dader zelf aansprakelijk of voeg je in een strafproces

  Vernieling is altijd strafbaar. Wil je via je verzekering de schade van vandalisme verhalen, dan kan het Openbaar Ministerie op basis van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) gegevens verstrekken aan de verzekeraar van een slachtoffer van een strafbaar feit om de schade op de dader te verhalen (zie ook ‘hoe kan ik me verzekeren tegen vandalisme’).

  Wil of kan je de schade niet via je verzekering verhalen, dan kun je de dader zelf aansprakelijk stellen of je in een strafproces voegen. Civielrechtelijke procedures zijn langdurig en kostbaar, vooral als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt. Omdat het Ministerie van Justitie van mening is dat de dader het meest geraakt wordt in de portemonnee, wordt het verhaal zo makkelijk mogelijk gemaakt: je kunt je als slachtoffer als benadeelde partij in een strafzaak voegen. Met de nieuwe wet ‘Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces’ worden de mogelijkheden daarvoor nog verder uitgebreid. Ook de verzekeraar kan zich opwerpen als gemachtigde voor de benadeelde partij. 

 3. Als de dader onder de 18 is

  Wie iets vernielt, moet de schade zelf betalen. Als de politie de dader heeft aangehouden en op het politiebureau een proces-verbaal heeft opgemaakt, verschijnt de dader voor de rechter. Is de dader onder de 18, dan draaien zijn ouders voor de schade op. Daders tussen de 12 en 18 worden vaak doorverwezen naar Bureau HALT, waar ze een alternatieve straf krijgen, zoals het schoonmaken van graffiti. In een leerproject moeten ze bijvoorbeeld een opstel schrijven of excuses aanbieden. Ook moeten ze de kosten vergoeden. Met zo’n taakstraf kunnen jonge daders een strafblad voorkomen. 

Do's

 • Doe altijd aangifte van vandalisme bij de politie.

Don'ts

 • Speel niet voor eigen rechter. Schakel bij vandalisme de politie in.

Bron

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Meer uitleg