Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Werk & carrière » Freelance » Hoe maak ik een plan van aanpak
4

Hoe maak ik een plan van aanpak

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 8 uren
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Soms krijg je te maken met projecten die meer zijn dan alleen het schrijven van een paper of het leveren van een dienst. Het zijn projecten waarin je moet samenwerken met anderen. Door het samenwerken met verschillende organisaties en personen, kun je gemakkelijk de draad kwijt raken. Als een bepaalde afspraak of deadline niet nagekomen wordt, loopt het andere uit en kan de voltooiing van je project op losse schroeven komen te staan. Om je project zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, schrijf je voor aanvang een plan van aanpak. Zo maak je het project niet alleen voor jezelf (de projectleider) helder, het plan van aanpak geeft ook een duidelijk overzicht van de taken voor de andere projectpartners. Zorg er wel voor dat iedereen eerst akkoord gaat met het plan.

Hoedoe door: Noortje van Dorp

Bekijk het profiel van Noortje van Dorp
Aantal Hoedoes: 125


Benodigdheden

 • Voorgesprek met de opdrachtgever
 • Contactgegevens van betrokken personen/partijen
 • Overzicht van de werkzaamheden + de duur en de kosten daarvan

Stappen

 1. Omschrijf de aanleiding

  De eerste alinea van je plan van aanpak bestaat uit de aanleiding of probleemstelling. Beschrijf helder en krachtig waarom dit onderzoek of project wordt uitgevoerd. Wat is de huidige situatie? Wat zijn de problemen/tekortkomingen waarmee de opdrachtgever te maken heeft?

 2. Noem de doelstelling

  De opdrachtgever heeft een bepaald doel voor ogen met het project. Waar wil de opdrachtgever naar toe? Welke veranderingen heeft hij voor ogen? Beschrijf dit doel zorgvuldig, zodat het ook voor de andere projectpartners helder is waar jullie samen naar toe werken.

 3. Beschrijf de opdracht

  Kort en bondig verwoord je de opdracht zoals je die met de opdrachtgever hebt besproken. Zijn er onderdelen waar de opdrachtgever nog een keuze in moet maken, zet deze dan puntsgewijs onder elkaar. Geef in de opdrachtomschrijving niet alleen duidelijk aan wat er allemaal gaat gebeuren, maar noem hier ook welke zaken wel en welke niet tot de verantwoordelijkheid van het project worden gerekend. En omschrijf de eisen (en een eventuele prioritering daarvan) die de opdrachtgever aan het project stelt.

 4. Noem de betrokken personen/partijen

  Zoals al eerder genoemd zijn er zeer waarschijnlijk meerdere personen en partijen bij het project te betrokken. Het loont namelijk niet om voor een klein individueel project een plan van aanpak te maken.
  Noem in deze alinea alle partijen/personen (én hun contactgegevens) die bij het project zijn betrokken. Zet achter elke persoon/organisatie de functie en de aard van de werkzaamheden.

 5. Stel een activiteitenlijst samen

  Hoe concreter je plan van aanpak, hoe groter de kans is dat het daadwerkelijk op deze manier zal gebeuren. Een werk- of activiteitenlijst is een grote hulp voor een soepel verloop van het project. Maak een duidelijk overzicht van alle taken (in chronologische volgorde), met daar achter degene die verantwoordelijk voor deze taak is, wanneer de taak start en afgerond is en het aantal uren dat voor deze taak nodig is.
  Om zo volledig en transparant mogelijk te zijn, kun je achter elke taak ook de kosten noemen. Dit mag in hoofdlijnen. Een uitvoerige begroting van het project kun je als bijlage toevoegen.

 6. Maak duidelijke afspraken

  Op welke manier wordt het plan van aanpak vastgesteld en door wie? Hoe wordt de voortgang van het project vastgelegd? Wanneer wordt er tussentijds geëvalueerd en wie zijn daarbij? Wat gebeurd er als deadlines niet worden gehaald? Wat zijn de eventuele risico’s?
  Het is erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de projectpartners, zeker over de risico’s die zich in het project voor kunnen doen. Zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan zoals prijzige facturen en projectpartners die weglopen.

 7. Eventueel: Schrijf een samenvatting

  Is je plan van aanpak nogal omvangrijk, dan loont het om een beknopte samenvatting te maken waarin je alleen de highlights uit je plan van aanpak noemt. De samenvatting komt voor de alinea waarin je de aanleiding van het project beschrijft. Zo krijgen de opdrachtgever en de projectpartners in een opslag een beeld van het project.

Do's

 • Duidelijke afspraken maken. Leg vast wie voor wat verantwoordelijk is om niet voor onverwachte verrassingen (en kosten) te komen te staan.

Don'ts

 • Begin niet zomaar met het uitvoeren van je plan van aanpak, maar zorg ervoor dat ook al je projectpartners het met het plan eens zijn.

Bron

Plan van Aanpak van Scribd

Meer uitleg

Handig

door Justin Cromberge op 21-05-2012 11:40
Mooie duidelijke uitleg over hoe je een plan van aanpak maakt. Bedankt!
Hoedoeners in de spotlight
Adine Faber-Versluis
Lid sinds: 5 april 2008
Aantal Hoedoes: 469
Susanne Biemans
Lid sinds: 14 mei 2008
Aantal Hoedoes: 9
Bastienne Wentzel
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 59
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!