Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Werk & carrière » Loopbaan » Hoe schrijf ik een ontslagbrief
5

Hoe schrijf ik een ontslagbrief

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 1 uur
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Je ontslagbrief is de formele bekendmaking van je besluit de arbeidsovereenkomst met je werkgever op te zeggen. Wat je precies in je brief schrijft, hangt af van de omstandigheden van je vertrek. Maar of je nu met een conflict vertrekt of in een goede verstandhouding; om rechtsgeldig te zijn moet je brief een aantal verplichte gegevens bevatten.

Hoedoe door: Marieke van Oosterhout

Bekijk het profiel van Marieke van Oosterhout
Aantal Hoedoes: 24


Benodigdheden

 • Computer
 • Pen en papier
 • Envelop
 • Postzegels (als je je brief via de post verstuurt)

Stappen

 1. Stel je baas eerst mondeling op de hoogte van je vertrek

  Als je besloten hebt je baan op te zeggen, breng je je leidinggevende daarvan eerst mondeling op de hoogte. Pas nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, doe je dit schriftelijk middels een ontslagbrief.

 2. Stel de brief op

  Omdat je met je brief een juridische overeenkomst wilt ontbinden, is het belangrijk dat je brief rechtsgeldig is. Je brief is pas rechtsgeldig als het de volgende gegevens bevat:

  • De volledige adresgegevens van het bedrijf waarmee je de arbeidsovereenkomst hebt.
  • Een zin waarin je duidelijk schrijft dat je de arbeidsovereenkomst opzegt en per welke datum je dat doet In je cao vind je doorgaans de voor jou geldende opzegtermijn.
  • Jouw eigen naam (met alle voorletters) en adresgegevens.
  • Een correcte ondertekening, dat wil zeggen: plaats, datum, naam en handtekening. De datum is belangrijk omdat daaruit blijkt dat je de opzegtermijn respecteert.

   

 3. Pas de brief aan de situatie aan

  Ga je weg omdat er sprake is van een dreigend conflict, houd je brief dan toch – hoe moeilijk misschien ook – kort en neutraal. Zet je verbittering niet op papier en laat verzuchtingen als: ‘Dat had ik veel eerder moeten doen’, ‘Nu hoef ik niet meer naar de zeiksnor te luisteren’, of: ‘Mijn nieuwe werkgever weet mij wel op waarde in te schatten!’ achterwege. Je brief heeft slechts één enkel doel: je werkgever informeren over de datum waarop je je werk wenst stop te zetten. Houd het kort en bondig en beperk je tot de noodzakelijke gegevens.

  Heb je echter jaren met plezier bij je werkgever gewerkt en neem je met pijn in je hart afscheid, dan kun je de brief best wat persoonlijke maken. Bedank je baas bijvoorbeeld voor de fijne samenwerking of de mogelijkheden die hij je heeft geboden. Het is niet alleen aardig, je laat hierdoor ook een positieve indruk achter. En dat is belangrijk, want wellicht heb je je baas nog wel eens nodig als referentie of kom je elkaar nog eens tegen bij een borrel, training of congres.

 4. Overhandig de brief

  In de meeste gevallen kun je je brief persoonlijk aan je baas overhandigen, maar als er sprake is van een (dreigend) arbeidsconflict is het verstandig je brief aangetekend te versturen. Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Do's

 • Check je cao voor de voor jou geldende regels omtrent het beëindigen van je arbeidsovereenkomst.
 • Vraag in je brief om een getuigschrift (natuurlijk doe je dit niet als er sprake is van een arbeidsconflict).
 • Bewaar een kopie van de brief voor je eigen administratie.

Don'ts

 • Zeg je arbeidsovereenkomst niet per e-mail op.

Bron