Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Wonen & inrichten » Bouwen & verbouwen » Hoe bepaal ik of ik een vergunning voor een dakkapel nodig heb

Hoe bepaal ik of ik een vergunning voor een dakkapel nodig heb

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 2 uren
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Verhuizen naar een groter en vooral luxer onderkomen is in economische zware tijden niet aan de orde. Het verruimen van de huidige woning is dan vaak een alternatief, bijvoorbeeld door het plaatsen van één of meerdere dakkapellen. Veel dakkapellen zijn zonder omgevingsvergunning te plaatsen, maar hoe kun je zelf bepalen of je een vergunning nodig hebt.

Hoedoe door: Anoniem

Bekijk het profiel van Anoniem
Aantal Hoedoes: 6


Benodigdheden

 • Welstandsnota van jouw gemeente
 • Kennis over de gevels van jouw woning
 • Rolmaat of ander meetinstrument

Stappen

 1. Bepaal of de dakkapel op de voor- of achtergevel komt

  De criteria voor dakkapellen zijn in elke gemeente net iets verschillend, maar in hoofdlijnen wel hetzelfde. De eerste vraag die je zou moeten stellen luidt: Waar moet de dakkapel geplaatst worden? Dakkapellen zijn op de voorgevel en ook op zijgevels die gericht zijn naar openbaar groen of openbare weg niet zonder vergunning te plaatsen, een omgevingsvergunning is vereist.

  Gelukkig is een dakkapel wel vergunningsvrij te plaatsen op de achtergevel, maar dakkapellen op de achtergevel moeten ook aan bepaalde richtlijnen voldoen. Ten eerste moet rekening gehouden worden met de afstand van de daknok tot de bovenkant van de dakkapel, deze afstand moet minstens 0,5 meter bedragen, dit komt neer op twee dakpannen en een nokvorst.

 2. Informeer naar de richtlijnen van de gemeente

  De onderkant van de dakkapel moet tussen 0,5 en 1,0 meter van de dakvoet beginnen, dit komt neer op twee à drie dakpannen. Overigens gelden deze richtlijnen voor alle gevels en niet alleen specifiek voor de achtergevel. Een dakkapel kan de gehele achtergevel bestrijken, maar moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens verwijderd blijven of 1,0 meter van het dakeinde.

  Gemeenten bepalen de breedte van een dakkapel op de voorgevel, dan wel zijgevel aan de hand van procenten. In de meeste gemeenten kan 50% van het dakvlak bebouwd worden, sommige gemeenten zijn meer coulant met 70%, terwijl voorgevels in de gemeente Rotterdam slechts 30% bebouwd mogen worden. Mocht jouw voorgevel 6 meter breed zijn, dan is dakkapelbreedte hoogst waarschijnlijk 3 meter.

 3. Of kies een platte dakkapel

  Dakkapellen met een plat dak en rechte zijwanden zijn alleen vergunningsvrij te plaatsen. Wil je een prijzige, maar sierlijke sleepdakkapel dan is een dakkapel vergunning noodzakelijk. Ook verlegde nok dakkapellen of een nokverhoging zijn gebonden aan een omgevingsvergunning. Eveneens zijn dakkapellen hoger dan 1,75 meter gebonden aan een vergunning, dit was vroeger 1,5 meter.

 4. Vraag naar aanvullende richtlijnen

  Niet elke gemeente is even nauwkeurig op het gebied van dakkapellen, toch heeft het merendeel aanvullende eisen met betrekking tot dakkapellen. De dakkapel moet meestal in lijn lopen met de kozijnen van de eerste, dan wel tweede verdieping, dit geldt zowel voor de symmetrie als de gebruikte materialen. Ook eisen veel gemeenten dat de dakkapel op de voorgevel gecentreerd wordt.

  Vraag bij de gemeente naar aanvullende richtlijnen die gelden voor het plaatsen, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Als blijkt dat je je niet aan de regels hebt gehouden, kan de gemeente namelijk eisen dat je de dakkapel aanpast of weghaalt.

Do's

 • Twijfel je over een dakkapel vergunning, informeer altijd eerst bij de gemeente.
 • Geplaatste dakkapellen in de woonwijk bekijken, zij zijn vaak een leidraad voor de geldende dakkapel eisen.

Don'ts

 • Niet denken dat de gemeente niet controleert, gemeenten merken illegale dakkapellen steeds sneller op, meestal leidt dit tot verwijdering van de dakkapel.

Meer uitleg