Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Familie & relaties » Sociale vaardigheden » Hoe voer ik een discussie
4

Hoe voer ik een discussie

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 1 uur
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Een discussie voeren lijkt eenvoudig, maar kan snel uit de hand lopen als je geen spelregels opstelt. Toch is dit niet altijd makkelijk, zeker niet als je niet meedoet met een 'officiële' discussie, maar gewoon aan het discussiëren bent met vrienden of familie. Dit wil echter niet zeggen dat je je maar niets aan moet trekken van de 'discussieregels' die gelden. Het is dus wel goed om te weten wat deze regels zijn. Met onderstaande tips sta jij sterk in een discussie en weet je wat te doen!

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 470


Benodigdheden

 • Minimaal 2 of 3 personen
 • Goede argumenten voor je standpunt
 • Een natuurlijke discussieleider-houding

Stappen

 1. Weet welk discussietype je bent

  Volgens de Sova Groep, auteurs van het boek 'Samen werken, samen leren', zijn mensen grofweg in te delen in zes discussietypen. Door te weten welk type jij bent, kun je hier rekening mee houden in je deelname aan een discussie. Welk type je bent blijkt namelijk niet alleen uit je spreken, maar ook uit je houding. Gelijkwaardigheid is in iedere discussie van het grootste belang, wees je daarom bewust van je uitstraling en optreden. Wees kritisch op jezelf en kijk in wel van de typen je jezelf het meeste kunt herkennen:

  • Toegever: je probeert jezelf weg te cijferen en vindt alles wat de ander wil uitstekend.
  • Verwijter: niemand diet ooit iets goed, je laat merken dat je de baas bent, maar voelt je daarbij hulpeloos en eenzaam.
  • Rationele: je gaat alleen af op je verstand en straalt kalmte, koelheid en zakelijkheid uit. Achter dit masker voel je je kwetsbaar.
  • Clown: alles doe je met een grapje af, je hebt het gevoel dat niemand iets om je geeft en dat je buiten de groep staat.
  • Zwijger: je houdt je sterk op de achtergrond en zou wel een goede bijdrage kunnen leveren, maar doet dit niet.
  • Spreker: je wilt voortdurend aan het woord zijn, hebt een duidelijke aanwezigheid en bent ingenomen met jezelf. 
 2. Bombardeer jezelf tot discussieleider

  Een discussie moet door iemand in goede banen geleid worden. Zoniet, gaat iedereen al gauw door elkaar praten en krijgt niet iedereen de kans om zijn argumenten te verdedigen. Ben je op een feestje en zie je een aantal mensen die in een verhitte discussie verzeild zijn geraakt? Neem dan de rol van discussieleider op je. Het is onnatuurlijk om aan te geven dat jij de discussieleider bent, maar je kunt dit op een natuurlijke manier opvangen door mensen 'beurten' te geven en ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt. Zorg er ook voor dat iedereen de kans krijgt om uit te praten. Stel je centraal op zodat iedereen jou duidelijk kan zien en horen. In het boek 'Samen werken, samen leren' door de Sova Groep lezen we de belangrijkste kerntaken van een discussieleider: zorg dat iedereen naar elkaar luistert, dat iedereen de ruimte krijgt om zijn zegje te doen en dat iedereen de ruimte krijgt om zijn bijdrage te beargumenteren. Zorg er daarnaast voor dat er niet van de hoofdlijn van de discussie afgeweken wordt.

 3. Luister goed

  Begin de discussie met het vragen stellen aan de andere discussiepartners zodat iedereen elkaars mening kent. Kies bovendien ook voor een concreet onderwerp. Als je het te ruim neemt, bestaat de kans dat er te ver van het oorspronkelijke onderwerp afgeweken wordt. Luister goed en bedenk alvast een aantal argumenten wanneer je iets hoort waar je niet mee akkoord gaat. Probeer er wel voor te zorgen dat je blijft luisteren. Luisteren betekent uiteraard ook dat je elkaar laat uitpraten en niet begint te lachen over elkaars ideeën. Luister bovendien niet alleen met je oren, maar ook met je lichaam. Als je discussiepartner het idee heeft dat jij er ongeïnteresseerd bij staat, dan werkt dit niet mee aan een goede discussie. Dus: 'Luister goed naar elkaar; let hierbij ook op de niet-verbale communicatie.'

 4. Draag overtuigende argumenten aan

  Wil je een aantal argument aanhalen voor jouw standpunt, zorg er dan voor dat jouw argumentatie goed is opgebouwd. Maak hiervoor gebruik van woorden als 'want', 'daarom' en 'bovendien' zodat je gesprekpartners duidelijk kunnen volgen wat je precies wilt zeggen. Je argument kan sterker gemaakt worden door voorbeelden of cijfermateriaal (waarvan je weet dat ze juist zijn) aan te halen. Let wel op dat je niet vervalt in een cirkelredenering door jouw standpunt als argument te gebruiken. Zeg dus niet: 'ik vind citroenen niet lekker omdat ze vies smaken.' Wat je wel kunt zeggen is: 'ik vind citroenen niet lekker omdat ik niet houd van zure smaken.'

 5. Sta open voor kritiek

  Hoewel je argumenten goed opgebouwd kan zijn, kan het voorkomen dat je discussiepartners het hier niet mee eens zijn. Dit hoeft ook niet. Probeer je 'tegenstander' dan ook niet van jouw gelijk te overtuigen, maar zorg ervoor dat jouw standpunt duidelijk is. Samen werken, samen leren: 'Ga er in de discussie niet vanuit dat jouw oplossing of mening per se de beste is. Probeer samen met je medegroepsleden naar oplossingen te zoeken en samen een mening te vormen.' Probeer je daarnaast ook in te leven in de argumenten en meningen van anderen: 'Probeer je zoveel mogelijk te verplaatsen in de rol van je mede-groepsleden; wijs hun argumenten niet bij voorbaat af. Probeer erachter te komen waarom ze andere argumenten gebruiken dan jij doet, en geef dan pas je oordeel.' Als je discussiepartner inhoudelijke kritiek levert waar je wat mee kunt, dan kun je daar meer opheldering over vragen. Als je beiden een ander standpunt blijft houden, dan is het tijd om het eens te zijn over het feit dat jullie het niet eens zijn!

 6. Blijf beschaafd

  Als je een discussie voert, voel je je meestal nauw betrokken bij het onderwerp. Toch worden sommige mensen snel van hun stuk gebracht doordat ze over te weinig zelfvertrouwen beschikken. Breng je standpunt en argumentatie dus met een grote portie zelfvertrouwen en haal je eigen mening niet onderuit door twijfelwoorden als ‘misschien’ of ‘eventueel’ te gebruiken. Praat bovendien niet te snel zodat je gesprekspartners duidelijk kunnen volgen waar jij het over hebt.

Do's

 • Laat elkaar altijd uitpraten, geef ook duidelijk een signaal als iemand in de rede wordt gevallen
 • Straal zelfvertrouwen uit
 • Gebruik overtuigende argumenten en staaf deze met voorbeelden en/of cijfermateriaal

Don'ts

 • Lachen over elkaars uitspraken is echt not done
 • Praat niet te snel, maar zorg ervoor dat jouw gesprekspartners je verhaal duidelijk kunnen volgen

Bron

Boek 'Samen werken, samen leren' door Sova Groep, Uitgeverij H. Nelissen, 12e druk (20030.

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Bastienne Wentzel
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 59
Lisette Kreischer & Merel van der Lande - Veggie in Pumps
Lid sinds: 3 juni 2008
Aantal Hoedoes: 7
Cindy Kamstra
Lid sinds: 18 juni 2008
Aantal Hoedoes: 86
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!