Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Natuur & milieu » Achtertuin » Hoe kap ik veilig een boom
3

Hoe kap ik veilig een boom

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 1 dag
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Hoe kap ik veilig een boom
Bomen zijn prachtig om te zien, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd maar overal kunnen (blijven) staan. Soms wordt een boom ziek of beschadigen de groeiende wortels gebouwen. Een boom kappen is dan een optie. Dat kappen kun je laten doen door een professional, maar je kunt het ook zelf proberen. Dit is een gevaarlijk karwei dat je voorzichtig aan moet pakken.

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 470


Benodigdheden

 • Touw
 • Goedgekeurde veiligheidshelm
 • Stevige handschoenen
 • Veiligheidsbroek
 • Motorzaagschoenen of -laarzen
 • Gehoorbescherming
 • Gelaatsbescherming
 • Takkenzaag
 • Motorzaag
 • Hulp
 • Ladder
 • Vergunnning

Stappen

 1. Vraag een vergunning aan

  Sinds 1 oktober 2010 moet je een omgevingsvergunning aanvragen voor het kappen van bomen. Dit geldt voor bomen binnen de bebouwde kom. Woon je buiten de bebouwde kom, dan vallen bomen onder de Boswet. In dat geval moet je de kap melden bij de provinciale boswetambtenaar. De gemeente verleent over het algemeen een vergunning als de boom ziek is, deze een gevaar vormt, te dicht op de gevel of erfgrens staat of op andere manieren overlast veroorzaakt. Hoe streng de regels zijn, verschilt per gemeente.

  Als je geen vergunning aanvraagt, kun je een boete krijgen.

 2. Kies verstandig

  Voor je daadwerkelijk zelf de boom om gaat kappen, is het verstandig om na te denken of je dit wel zelf moet gaan doen. Het kappen van bomen is gevaarlijk en de kans op een dodelijk ongeval of blijvend letsel is aanwezig. Zeker als je dit niet vaak doet en niet over de juiste materialen beschikt, loop je een risico.

  Het inschakelen van een professional is soms verstandiger; die beschikt niet alleen over de juiste materialen, maar ook over veel ervaring. Je kunt een professional inschakelen voor het kappen van een boom, maar ook bijvoorbeeld voor het bijsnoeien. Dan weet je zeker dat je boom er ook niet onder lijdt.

 3. Trek goede beschermende kleding aan

  Als je een boom om gaat halen, dan is het belangrijk om goede beschermende kleding te dragen. Je kunt namelijk in lichaamsdelen zagen, maar je kunt ook op een vervelende manier uit de boom vallen. Zorg ervoor dat je uitrusting tenminste de volgende items bevat:

  • Goede gehoorbescherming om je oren te beschermen tegen het geluid van de zaag
  • Een stevige veiligheidsbril of gezichtsmasker, om je gezicht te beschermen tegen rondvliegend hout
  • Een goedgekeurde veiligheidshelm
  • Stevige handschoenen die voldoende grip bieden
  • Een veiligheidsbroek die speciaal bedoeld is om de kettingzaag vast te laten lopen zodra hij in aanraking komt met de broek
  • Speciale motorzaagschoenen of -laarzen die je voeten beschermen tegen vallende takken én de zaag.

  Een speciale gordel waarmee je niet uit de boom kunt vallen maakt de outfit compleet. Als je daar niet over beschikt, dan kun je daarvoor in de plaats stevig touw gebruiken. Daarnaast kan een ladder handig zijn om in de boom te klimmen. Gebruik een ladder nooit om vanaf te werken; dit is erg gevaarlijk.

 4. Begin met de takken

  De boom direct omhalen kan tot grote problemen leiden. Bij het kappen is het daarom belangrijk om te beginnen bij de takken. Zet een ladder tegen de boom, vraag of iemand deze vasthoudt en klim in de boom. Zoek een plek op waar je stevig kunt zitten; het liefst op een grote, dikke tak, zo dicht mogelijk bij de boom. Klim van je ladder in de boom.  Bind jezelf vast aan de boom en begin met het los knippen of zagen van de takken.

  Begin met de dunnere takken. Dit maakt de boom lichter, de kans op schade bij omvallen kleiner én maakt de klus overzichtelijker.

 5. Ga door naar de grotere takken

  De volgende stap is het afzagen van de grotere takken. Bind jezelf voor het zagen goed vast. Dit doe je door een stevige lus met knoop te leggen om het deel dat gaat vallen én hetzelfde te doen bij een tak die nog aan de boom zit. Let erop dat het stuk touw tussen beide takken niet te lang is, dan kan de tak alsnog alle kanten opzwaaien. Controleer ook of de tak die de vallende tak tegen moet houden stevig genoeg is. Zaag vervolgens voorzichtig de tak af. Maak de lus daarna los en laat hem voorzichtig op de grond vallen.

 6. Zaag de boom in

  Zodra alle takken eraf zijn, houd je alleen nog de stam over. Om die om te zagen klim je weer naar beneden. Kijk eerst waar de stam naar toe kan vallen. Als je denkt te weinig ruimte te hebben, dan kun je dit eventueel uitmeten. Zaag vervolgens de boom in vanaf de kant die de boom uit moet vallen. Zaag eerst een keer schuin naar beneden en daarna recht, zodat het lijkt alsof er een hap uit de boom genomen is. Let erop dat deze inkeping tot tenminste de helft van de boom komt.

 7. Bind de boom vast

  Ondanks de inkeping, staat de boom nu nog steeds stevig. Bind de boom nu stevig vast met een aantal touwen. Zorg dat je wat hulp hebt en laat iedereen een touw vastpakken. Let erop dat de touwen lang genoeg zijn; die kun je straks gebruiken om de boom de juiste richting op te trekken, als dat nodig is.

 8. Zaag de andere kant in

  Zaag nu de andere kant van de boom in. Begin met de schuine insnede en zaag naar de inkeping aan de andere kant toe. Zodra je daar in de buurt komt, zul je merken dat de boom over begint te hellen. Dit laat vast zien dat de boom de goede richting opvalt én voorkomt dat je zaagblad straks vast komt te zitten.

 9. Haal de boom om

  Zodra je merkt dat de boom begint te hellen, stap je wat aan de kant. Als de boom omvalt, dan kan de punt van het vallende deel wat naar achteren schieten. Het is dus belangrijk om niet achter de boom te staan, maar een beetje naar de zijkant. Geef de trekkers vast instructies dat ze het touw wat strakker mogen spannen. Zaag net zolang door tot de boom omvalt.

Do's

 • Laat de ketting van de motorzaag regelmatig slijpen. Dat maakt het werk makkelijker
 • Draag altijd beschermende kleding
 • Werk nooit alleen
 • Gebruik alleen een ladder als je die nodig hebt om bij een stevige tak te komen waarop je je met klimmateriaal kunt vastzetten. Gebruik de ladder niet om op te werken. Moet je hoger zijn? Schakel dan liever professionals in met klimmateriaal of een hoogwerker
 • Gebruik alleen goedgekeurd veiligheidsmateriaal
 • Denk goed na over of je de klus zelf uit wilt voeren of dat je het door een professional laat doen

Don'ts

 • Probeer niet de boom in één keer om te zagen
 • Probeer niet de held uit te hangen

Bron

Meer uitleg