Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Werk & carrière » Loopbaan » Hoe word ik huisvader

Hoe word ik huisvader

Document acties
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Hoe word ik huisvader
Veel vrouwen gaan minder werken of stoppen zelfs als er kinderen komen. Mannen doen dit vrijwel nooit; de functie of de werkgever maakt het onmogelijk om minder te werken, er is angst om carrièrekansen te verspelen of het geld kan niet gemist worden. Rudolf Hunnik deed het wél. Twee dagen in de week werkt hij als freelance journalist, de overige dagen doet hij het huishouden en zorgt hij voor zijn twee kinderen. Zijn vrouw werkt fulltime. “De hechte band die ik met mijn kinderen heb, zou ik voor geen goud willen missen."

Hoedoe door: Marieke van Oosterhout

Bekijk het profiel van Marieke van Oosterhout
Aantal Hoedoes: 24


Stappen

 1. Breng je verwachtingen in kaart

  Voordat je besluit minder te gaan werken of zelfs te stoppen, is het goed je te realiseren wat het huisman-zijn nu precies inhoudt. Wellicht een triviale vraag, maar het is beter om er van tevoren goed bij stil te staan, dan achteraf teleurgesteld moeten concluderen dat de praktijk anders blijkt te zijn. Vraag een andere huisvader eens naar zijn ervaringen. Noteer de werkzaamheden en de situaties - zoals een ziek kind - waarmee je te maken kunt krijgen en bespreek dit samen met je partner. Zijn er nog dingen die je over het hoofd hebt gezien?

 2. Vraag je af of het bij je past

  Nu je de werkzaamheden in kaart hebt gebracht, is het belangrijk om te weten of dit echt bij je past. Zie jij jezelf al de boodschappen doen, koken, stoffen, poetsen en voor de kinderen zorgen?

 3. Bespreek elkaars wensen en verwachtingen

  Waar liggen jouw ambities? En die van je partner? Hoe zien jullie de verhouding tussen werken en zorgen? Ga je voor een 50/50-verdeling of gaat je partner fulltime werken en zeg jij je baan op? Overleg dit goed onderling en kijk ook naar mogelijke alternatieven als de verdeling in de praktijk blijkt tegen te vallen. Wil je minder uren werken, dan heb je daar op basis van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) recht op. Je moet dan wel werkzaam zijn in een bedrijf met minstens 10 werknemers en minimaal een jaar in dienst zijn. In het geval je tijdelijk minder uren wilt werken, dan zou je ervoor kunnen kiezen ouderschapsverlof op te nemen. Je kunt gebruikmaken van deze regeling als je minstens een jaar in dienst bent bij je huidige werkgever en zorgt voor een kind jonger dan 8 jaar.

 4. Verdiep je goed in de financiële consequenties

  Wanneer je minder uren gaat werken of ouderschapsverlof opneemt, heeft dit natuurlijk gevolgen voor je loon en pensioenopbouw. Vraag de afdeling P&O of zij voor je kunnen uitrekenen welke gevolgen dit voor jou heeft. Veel mensen denken dat het nettogezinsinkomen daalt als de partner met het hoogste salaris minder gaat werken en de minstverdienende partner evenveel uren meer. Maar door de werking van het Nederlandse belastingstelsel is dat in een heleboel situaties niet het geval. Onderzoek of een andere werkverdeling tussen jou en je partner financieel gunstig is.

 5. Vertel het je baas

  Niet elke werkgever zal het begrijpen als je besluit minder te gaan werken of zelfs te stoppen om meer thuis te zijn. Informeer eens naar de ervaringen van een collega die al parttime werkt. Wellicht heeft hij of zij nog handige tips voor je. Als je je baas vertelt van je plannen, zorg er dan voor dat je van tevoren goed hebt nagedacht over wat je wilt vertellen en hoe je dat doet. Bedenk ook hoe je baas zou kunnen reageren, zodat je daarop kunt anticiperen.

 6. Dien een verzoek in

  Heb je besloten om ouderschapsverlof op te nemen of wil je minder werken, dan zal je in beide gevallen een schriftelijk verzoek daartoe moeten indienen bij je werkgever. Ook als je je baan opzegt, moet je je werkgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. In je verzoek vermeld je het volgende:

  • De gewenste ingangsdatum van het verlof of de urenvermindering.
  • Het aantal uren dat je verlof wilt opnemen/minder wilt werken.
  • De dag of dagen waarop je je verlof opneemt/hoe je die uren over de werkweek wilt verdelen.
  • De duur van de verlofperiode.

  Dit verzoek moet je ten minste vier maanden (als je minder wilt werken) of twee maanden (als je ouderschapsverlof opneemt) voor de gewenste ingangsdatum bij je werkgever indienen. Je werkgever kan je nooit weigeren het ouderschapsverlof op te nemen volgens de standaardregeling. In het geval je minder wilt werken: in principe moet hij 'ja' zeggen, alleen als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt kan je verzoek worden afgewezen. Bijvoorbeeld in de situatie dat er geen vervanger voor je is of als de veiligheid in het geding komt. Uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum moet je schriftelijk bericht hebben ontvangen of de werkgever akkoord gaat of niet. Zo ja, dan wordt de arbeidsovereenkomst aangepast. Zo nee, dan moet hij melden waarom hij je verzoek afwijst. Is de werkgever het bijvoorbeeld niet eens met de urenverdeling die je hebt voorgesteld, dan kan hij een nieuw voorstel doen. Heb je geen bericht ontvangen, dan mag je ervan uit gaan dat hij instemt. Kom je er samen niet uit, dan kun je een juridische procedure starten bij de Kantonrechter.

 7. Maak goede afspraken over de taakverdeling

  Zeker als je vrouw gewend was het huishouden alleen te doen, zal het in het begin nog wel eens voor onenigheid kunnen zorgen als jij de dingen anders doet dan zij gewend is. Maak daarom goede afspraken over de taakverdeling en spreek met elkaar af dat ieder het op zijn eigen manier doet.

Do's

 • Fulltime huisvader? Word actief in het vrijwilligerswerk, word voorleesvader of ga bij een sportclub of een andere vereniging. Zo blijf je onder de mensen en doe je leuke contacten op.

Don'ts

 • Laat je niet uit het veld slaan door commentaar of flauwe opmerkingen over je zorgvaderschap.

Bron

Meer uitleg