Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Geld » Verzekeren » Hoe krijg ik gestolen spullen vergoed

Hoe krijg ik gestolen spullen vergoed

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 90 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Als je zeker wilt weten dat je een (redelijke) vergoeding krijgt als er spullen van je gestolen worden, dan moet je niet alleen goed verzekerd zijn, maar ook zelf administratief je zaakjes op orde hebben. Zonder aankoopbon kun je het bijvoorbeeld bij veel verzekeraars wel vergeten. Mét bon sta je een stuk sterker, zeker als je de volgende stappen volgt.

Hoedoe door: Adine Versluis

Bekijk het profiel van Adine Versluis
Aantal Hoedoes: 470


Benodigdheden

 • Verzekeringspapieren
 • Aankoopbewijzen van de gestolen spullen
 • Aangiftenummer
 • Computer met Internet
 • Geduld
 • (Aangetekende) brief (optioneel, voor het indienen van een klacht)

Stappen

 1. Zoek uit wat er weg is en doe aangifte

  Zoek eerst uit wat er precies weg is. Als er bijvoorbeeld bij je is ingebroken, kijk dan of je kunt zien welke route de inbrekers hebben genomen en loop die zorgvuldig na. Doe vervolgens aangifte bij de politie. Bewaar het aangiftenummer voor correspondentie met de verzekeraar.

 2. Schrijf een duidelijke brief naar je verzekeraar

  Schrijf een duidelijke brief naar je verzekeraar. Schets hierin de situatie en de omstandigheden waaronder de diefstal is gepleegd. Wees to-the-point. Stuur deze brief – mét kopieën van de aankoopbewijzen – naar de verzekeraar. Vermeld hierin ook duidelijk je verzekeringsnummer en je aangiftenummer. Vraag altijd om een ontvangstbevestiging. Als je een contactpersoon hebt bij de verzekering, dan kun je je brief rechtstreeks aan hem of haar richten. Stuur je brief zo snel mogelijk na de diefstal op.

 3. Wacht op de reactie van je verzekeraar

  Nu zul je eerst moeten wachten op de reactie van je verzekeraar, dit kan zeker één tot twee weken duren. In de tussentijd kun je zelf berekenen wat je redelijk vindt om terug te krijgen. Houd rekening met de afschrijving en de kosten van de aanschaf van een nieuw, gelijkwaardig object. Het is niet de bedoeling dat je gewoon een bedrag uit de lucht pakt; je moet je standpunt goed kunnen onderbouwen als het komt tot een klachtenprocedure. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je verzekering en de waarde die de verzekeraar aan het gestolen object hangt.

 4. Ga akkoord met het voorstel van je verzekeraar

  Als het voorstel van de verzekeraar redelijk genoeg is, dan hoef je in de meeste gevallen niets te laten weten. Je krijgt dan vanzelf het geld teruggestort op een eerder door jou aangegeven rekening. Als je hiervoor wel een handeling moet ondernemen, dan staat dit in de brief die je van de verzekeraar krijgt.

 5. ...Of klaag!

  Als je naar je mening niet voldoende terug krijgt, of misschien zelfs helemaal niets; klaag! Dien je klacht zo snel mogelijk en het liefst aangetekend in bij de verzekeraar. Geef hierin aan waarom je het niet eens bent met de voorgestelde vergoeding. Om deze mening kracht bij te zetten kun je een expert inschakelen voor een tegenexpertise. In sommige gevallen betaalt de verzekeraar hier zelfs voor. Als je er dan samen nog niet uitkomt, of een klacht hebt over je verzekeraar, dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Zorg ervoor dat je klacht binnen drie maanden bij het KIFID binnen is, anders wordt hij niet meer in behandeling genomen. Het KIFID probeert de klacht op te lossen door te bemiddelen. Als dit niet lukt, dan geeft het KIFID een advies dat in de regel door verzekeraars wordt opgevolgd. Jij hebt dan weinig andere keus dan je ook bij dit advies neer te leggen.

 6. Pas na afloop eventueel je verzekering aan

  Het kan altijd zijn dat blijkt dat je je verkeerd of niet voldoende verzekerd hebt. Overweeg daarom altijd of het de moeite waard is om je polis aan te passen. Reken dan ook direct uit of de premie wel opweegt tegen het eventuele risico dat je loopt als je de verzekering helemaal opzegt.

Do's

 • Doe altijd aangifte van diefstal, het liefst zo snel mogelijk
 • Kijk vóór je een verzekering afsluit of de dingen die voor jou belangrijk zijn gedekt worden

Don'ts

 • Probeer je verzekering niet op te lichten, dit komt in de meeste gevallen uit
 • Denk niet dat alles geregeld is als je brief op de post zit; blijf er bovenop zitten en vraag regelmatig naar de stand van zaken

Bron

Boek Alles over Verzekeringen door Wilma van Hoeflaken, OnLibri.nl, 2007.

Meer uitleg