Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Werk & carrière » Loopbaan » Hoe maak ik mijn eigen loopbaanplan of POP
3

Hoe maak ik mijn eigen loopbaanplan of POP

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 7 dagen
 • Moeilijkheidsgraad: uitdagend
Heel veel bedrijven werken er tegenwoordig mee. Iedereen wordt geacht van tijd tot tijd zijn ‘POP’ te schrijven. Maar wat is het, hoe doe je het en vooral: hoe doe je het ook nog eens geïnspireerd?!

Hoedoe door: Susanne Biemans

Bekijk het profiel van Susanne Biemans
Aantal Hoedoes: 9


Benodigdheden

 • een bereidwillige vriend(in)of collega
 • pen
 • papier
 • een (digitaal) POP-fomulier
 • evt. een computer
 • rust
 • tijd

Stappen

 1. Zoek een rustige plek

  Een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) is een document waarin staat in welke richting jij je de komende jaren wilt ontwikkelen. En welke stappen/cursussen/leerpunten daar voor nodig zijn. Het is het verschil tussen  hoe het nu is en waar je naar toe wilt over een jaar of drie.

  Om een POP met een beetje jeu en visie te kunnen schrijven, werkt het volgende stappenplan heel goed.

  Zoek een plek waar je rustig kunt zitten schrijven. Of beter nog: vraag een vriend(in) om jou de volgende vragen te stellen en de antwoorden op te schrijven, zodat jij rustig kunt vertellen en je nergens anders op hoeft te concentreren.

 2. Breng je huidige situatie in kaart

  Het startpunt is je huidige situatie. Als je die in kaart hebt gebracht, kun je van daaruit de stap maken om naar je toekomst te kijken. De volgende vragen helpen je stapsgewijs (en steeds dichter bij jezelf) het hier-en-nu helder te krijgen:

  • Beschrijf je werkomgeving: hoe ziet die eruit, waar zit of sta je, zijn er anderen bij?
  • Beschrijf je gedrag: wat doe je, welke handelingen verricht je door de hele werkweek heen? Wat zeg je?
  • Beschrijf je vaardigheden en kwaliteiten: wat zet je in om je werk goed te verrichten, waaruit bestaat je vakbekwaamheid, wat kun je goed en wat doe je goed?
  • Beschrijf je overtuigingen: waarom doe je dit vak, waar draait het echt om voor jou, wat zou je missen als je stopte met werken, wat maakt het waardevol?
  • Beschrijf je identiteit: wie ben je, los van wat je doet? Hoe kenmerk je jezelf? Hoe typeren anderen jou en klopt dat?
  • De laatste stap: je missie: waartoe doe je het? Stel je je voor dat je een hoger doel in je leven hebt: hoe past je werk daarbinnen? Van waaruit handel je?
 3. Wat valt je op?

  Nou, je huidige situatie is in kaart gebracht, en hoe :-) !

  Kijk eens terug op wat je allemaal hebt opgeschreven of hebt laten opschrijven. Hiervoor kun je het ook een paar dagen wegleggen, zodat je met een frisse blik ernaar kunt kijken.

  Klopt het met elkaar, zitten er dingen in die anders zouden moeten of die haaks op elkaar staan. Bv. als je jouw identiteit hebt omschreven als een heel warm persoon en je zit in een kille, zakelijke werkomgeving, dan kan dat haaks op elkaar staan. Of je vakbekwaamheid zit hem in schrijven terwijl je het liefst met mensen bezig bent. Of je doet dingen die voor jouw gevoel totaal niet bijdragen aan een groter geheel.

  Schrijf deze conclusies op.

 4. En hoe wil je het?

  Laat alles even liggen, zodat je hoofd weer leeg wordt. Zoek weer een rustig hoekje op, al dan niet met bereidwillige vriend(in). Met de wetenschap van voorgaande stappen, ga je opnieuw alle vragen van stap 2 beantwoorden, maar nu over je gewenste situatie. Over hoe het er idealiter uit zou moeten zien over een jaar of vijf. Waar je naartoe wilt groeien dus. Begin weer:

  • Beschrijf je gewenste werkomgeving: hoe ziet die eruit, waar zit of sta je, zijn er anderen bij?
  • Beschrijf je gewenste gedrag: wat doe je, welke handelingen verricht je door de hele werkweek heen? Wat zeg je?
  • Beschrijf je gewenste  vaardigheden en kwaliteiten: wat zet je in om je werk goed te verrichten, waaruit bestaat je vakbekwaamheid, wat kun je goed en wat doe je goed?
  • Beschrijf je gewenste overtuigingen: waarom doe je dit vak, waar draait het echt om voor jou, wat zou je missen als je stopte met werken, wat maakt het waardevol?
  • Beschrijf je gewenste identiteit: wie ben je, los van wat je doet? Hoe kenmerk je jezelf? Hoe typeren anderen jou en klopt dat?
  • De laatste stap: je gewenste missie: waartoe doe je het? Stel je je voor dat je een hoger doel in je leven hebt: hoe past je werk daarbinnen? Van waaruit handel je?
 5. Wat zijn de verschillen?

  Vergelijk je eerste antwoorden over het hier-en-nu met je tweede antwoorden over je gewenste situatie en schrijf de verschillen op. Bv. Ik werk nu als programmeur maar ik zou IT-consultant willen gaan worden.

  En ook juist de overeenkomsten. Die moet je koesteren. Bv. Ik werk nu in een hecht team en dat wil ik ook blijven doen.

  Uit de verschillen en overeenkomsten kun je je stappenplan destilleren: hoe je van A (nu) naar B (gewenst) komt. Dat is de weg die je zou willen gaan. Let daarbij ook op de gebieden waarin de verschillen en overeenkomsten zitten. Het kan zijn dat je prima zit waar je zit, maar dat je aan je eigen zelfvertrouwen moet werken, doordat je overtuiging is dat jouw werk zinloos is. Of dat je niks wilt veranderen aan jezelf, maar dat je nu aan een bureau gekluisterd zit terwijl je door het land wilt trekken in bv. een buitendienstfunctie. 

 6. Trek je conclusies

  Maak nu de voorgaande constateringen concreter. Hoe kun je van je bureaufunctie een door-het-land-trek-functie maken. Of moet dat een andere functie worden? Trek er conclusies uit: als ik van hier naar daar wil komen, dan houdt dat in dat ik in de komende jaren dat-en-dat moet ondernemen. Bv. Als ik als droom heb een cateringbedrijfje te starten en nu in de kantine werk, dan zal ik

  • meer ervaring moeten opdoen in de cateringsbranche
  • me moeten verdiepen in hoe ik een bedrijf start en run
  • geld moeten sparen of een investeerder weten te vinden
  • beter leren koken of een kok erbij zoeken.
 7. Maak het SMART

  En maak dan deze conclusies SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Om het voorgaande voorbeeld van de bureaufunctie door te trekken:

  • Ik ga de komende 2 maanden onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn binnen mijn bedrijf. Mogelijkheden om mijn functie mobiel te maken danwel een mobiele functie te verkrijgen, door met HRM en mijn manager te praten.
  • Dan ga ik uitzoeken of er eventuele opleidingsvereisten zijn. Als het cursussen zijn die ik binnen een jaar kan afronden, schrijf ik me in voor het komende cursusjaar.
  • Ik geef mijzelf 6 maanden de tijd om zo'n functie binnen het bedrijf te crëeren of te krijgen. Als het een andere functie wordt, voer ik daarvoor tenminste 2 netwerkgesprekken en/of sollicitatiegesprekken per maand. Daarna ga ik buiten het bedrijf zoeken.

  Ziedaar het plan.

 8. Schrijf je POP

  En vul dan het POP-formulier in met je bevindingen en SMART conclusies. Veel bedrijven hebben een eigen POP-formulier, je kunt ook een niet-bedrijfsgebonden POP-document pakken. Denk wel na over wat je wel en niet invult. Als jouw conclusie is dat je over drie jaar het bedrijf wilt verlaten, zul je je moeten afvragen of je dat in het POP-formulier zet dat je met je manager of HR-functionaris gaat bespreken. Dat is een persoonlijke afweging, ook afhankelijk van de bedrijfscultuur.

  Maar houd het geïnspireerd door het grotere beeld te schetsen: hier wil ik naartoe, vanuit deze overtuigingen doe ik mijn werk. Zo-en-zo past wat ik doe en wie ik ben in elkaar. Dát maakt het levendig, getuigt van visie en doet de naam Persoonlijk OntwikkelingsPlan eer aan!

Do's

 • neem er de tijd voor
 • droom en inspireer jezelf
 • maak het daarna pas concreet

Bron

Boek: Changing belief systems with NLP, Robert Dilts

Meer uitleg