Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Wet & recht » Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag

Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 10 uren
 • Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijzing van mijn vergunningsaanvraag
Als een vergunning wordt geweigerd, of als je buren een bouwvergunning hebben, dan kun je daartegen bezwaar maken. Bezwaar moet binnen 6 weken worden ingediend, nadat de vergunning is geweigerd of is verleend. Na die 6 weken heeft een bezwaar geen zin meer. Wel kun je dan nog een civiele procedure aanspannen.

Hoedoe door: Juridisch Advies Van Wieringen

Bekijk het profiel van Juridisch Advies Van Wieringen
Aantal Hoedoes: 3


Benodigdheden

 • De weigeringsbrief
 • Een goede bezwaarreden

Stappen

 1. Lees de reden van de afwijzing

  Als je (bouw)vergunning is geweigerd, kun je tegen de weigering bezwaar indienen bij de gemeente. Voordat je bezwaar kunt maken, moet je goed te weten wat de reden van de weigering is. Dan weet je ook precies waar je bezwaar tegen moet maken. In de brief met het besluit over je aanvraag hoort te staan waarom je geen vergunning krijgt. Ook hoort in de afwijzing te staan waar en binnen welke termijn je een bezwaarschrift kunt indienen. Staat het niet in de brief, vraag het dan bij de betrokken instantie na.

 2. Bezwaar tegen vergunning van de buren

  Als je bezwaar wilt maken tegen een verleende (bouw)vergunning van de buren moet je eerst weten dat die vergunning is verleend. Dat kun je lezen in de gemeenteberichten, die meestal in huis- aan huisbladen zijn opgenomen.

  In sommige gevallen zal de overheid je ook schriftelijk informeren dat je zienswijzen of bezwaren kunt indienen. Met name als je in een gebied woont waar een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, is de overheid verplicht je daarvan tijdig op de hoogte te stellen.

 3. Omschrijf je bezwaargronden

  Je bezwaarschrift moet je onderbouwen met de redenen van je bezwaar. Dat zijn de bezwaargronden. Het kan zijn dat je minder licht in je tuin krijgt, dat de buren in je tuin gaan kijken, dat je pand in waarde vermindert, dat je woongenot vermindert etc.

  Vaak moet ook worden voldaan aan regels van milieuwetten. Zo is het bestaan van beschermde vleermuizen een regelmatig terugkerende bezwaargrond tegen een verleende vergunning. Formuleer je bezwaargronden zorgvuldig, zodat je bezwaar de grootste kans van slagen heeft.

 4. Houd je aan de formaliteiten

  Zorg dat je bezwaarschrift goed is geadresseerd aan de juiste instantie. Vergeet ook je eigen adres niet te noemen, zodat je bereikbaar bent voor een reactie. Is dit een gemachtigde? Zet het er dan bij.

  Tijdig indienen is van het grootste belang. Bezwaar kan gedurende zes weken na het besluit worden ingediend. Dien je het bezwaar later in dan wordt u niet ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat je je rechten geheel hebt verspeeld en dat de overheid niets met je bezwaren hoeft te doen.

  Voor een rechtsgeldig bezwaar moet je belanghebbende zijn. Dat wil bij een kap- of bouwvergunning zeggen dat je vanuit jouw huis die boom of die verbouwing kunt zien. Dus het is zinloos om bezwaar te maken als je geen duidelijk belang hebt.

 5. Stuur je bezwaar in en wacht op reactie

  Maak voor de verzending eerst een kopie van je bezwaarschrift en eventuele bewijsstukken. De overheidsinstantie zal je oproepen voor een hoorzitting, waar je je bezwaren kunt toelichten. Binnen zes weken moet je antwoord krijgen op je bezwaar. Die termijn kan twee keer met vier weken verlengd worden.

  Na de hoorzitting brengt de bezwarencommissie advies uit aan de gemeente, die daarna een besluit op uw bezwaar neemt. Dat kan langer duren dan je verwacht. Reken maar op minstens een week of zes voordat je een reactie van de gemeente op je bezwaar krijgt.

 6. Ga in beroep

  Ben je het niet eens met het besluit op je bezwaar, dan kun je naar de bestuursrechter, waar je dan beroep instelt tegen de afwijzing van je bezwaar. Als je het niet eens bent met de gevolgde procedure bij de behandeling van je bezwaar, dan kun je daarover een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman, of bij een gemeentelijke ombudsman.

Do's

 • Hou in de gaten wanneer vergunning wordt verleend
 • Begin tijdig met het opstellen van het bezwaar
 • Schrijf zoveel mogelijk bezwaargronden op
 • Dien het bezwaar binnen 6 weken na de vergunningverlening in
 • Laat je bezwaar door een paar mensen nakijken op fouten
 • Blijf zakelijk

Don'ts

 • Wacht niet lijdzaam af, de 6 weken termijn is snel voorbij
 • Houd je emoties in bedwang en word niet persoonlijk

Bron

Juridische Raad: juridisch advies, o.a. met betrekking tot vergunningen

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Gigi Schuiten
Lid sinds: 3 juni 2008
Aantal Hoedoes: 7
Janine Bruinooge
Lid sinds: 7 april 2008
Aantal Hoedoes: 34
Susanne Biemans
Lid sinds: 14 mei 2008
Aantal Hoedoes: 9
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!