Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Natuur & milieu » Milieu » Hoe maak ik gebruik van de energie-investeringsaftrek

Hoe maak ik gebruik van de energie-investeringsaftrek

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 1 dag
 • Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Je bent ondernemer en begaan met het milieu. Dat treft, want je investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals een zuinige bedrijfsauto, verlichting of duurzame energie kun je deels terugverdienen door belastingaftrek, de zogeheten investeringsaftrek. Naast de gewone fiscale aftrek van investeringen zijn er twee bijzondere regelingen, de energie-investeringsaftrek (EIA) en zijn broertje Milieu.

Hoedoe door: Bastienne Wentzel

Bekijk het profiel van Bastienne Wentzel
Aantal Hoedoes: 59


Benodigdheden

 • Eigen onderneming
 • Computer met internet
 • Geld om te investeren

Stappen

 1. Beslis in welk bedrijfsmiddel je wilt investeren

  Er zijn honderden mogelijkheden om te besparen op het energiegebruik van je onderneming of om milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te gebruiken. Dat varieert van energiezuinige HR-ketels voor centrale verwarming van het kantoor tot systemen voor benutting van afvalwarmte, LED-verlichting of biogasinstallaties. Om ondernemers te helpen met investeren in deze milieumaatregelen zijn er meerdere  fiscale regelingen waaronder de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) waarmee je investeringskosten kunt aftrekken van de belasting. Een derde regeling, Vamil, is gerelateerd aan de MIA en biedt je de mogelijkheid een investering snel af te schrijven. Je kunt in aanmerking komen voor een van de regelingen als je een bedrijf hebt dat in Nederland belastingplichtig is. Verder moet je vergunningen hebben voor de installatie die je neerzet en de investering mag maximaal drie maanden geleden zijn gedaan. Het minimum investeringsbedrag is in beide gevallen €2200. De investering moet voor de MIA bovendien ten goede komen aan het Nederlandse milieu. Particulieren kunnen onder deze regelingen geen investeringsaftrek aanvragen.

 2. Beslis welke van aftrekregeling je gebruik wilt maken

  Een bedrijfsmiddel waarvoor je de milieu-investeringsaftrek hebt aangevraagd kun je niet nogmaals gebruiken als aftrekpost voor de energie-investeringsaftrek. Het is of het een, of het ander. Bereken dus vooraf welke regeling het meeste oplevert. Volgens de EIA mag je 44% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van je onderneming, voor de MIA varieert dat van 15 tot 40%.

  Een bijzondere regeling is die voor verhuurders. Een commerciële verhuurder kan EIA aanvragen als het energielabel van een woning na renovatie minimaal twee stappen is verbeterd of op energielabel B komt.

 3. Zoek je bedrijfsmiddel op de lijst

  Het systeem waarin je investeert moet voorkomen op een van de lijsten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): de Energielijst of de Milieulijst. Daarin kun je zoeken naar het systeem dat voor jouw bedrijf nuttig is. Noteer de code die bij het bedrijfsmiddel staat, die heb je later nodig bij de aanvraag.

 4. Maak gebruik van het stappenplan voor een nieuw bedrijfsmiddel

  Heb je besloten dat je van de EIA gebruik wilt maken maar komt jouw systeem niet in de lijst voor? Geen nood. Als je kunt aantonen dat je voldoende energie bespaart kun je alsnog in aanmerking komen voor de aftrekregeling voor een zogeheten generiek bedrijfsmiddel. Je moet uitrekenen of investeren in dat systeem wel voldoende besparing oplevert, ofwel dat het voldoet aan de zogeheten energieprestatie-eisen. De energiebesparing is het verschil tussen het gebruik in de oude situatie en de nieuwe. De energieprestatieindex die uit de berekening rolt moet je vergelijken met de energieprestatienorm die door het ministerie van VROM is opgesteld voor gebouwen, processen en transport. Je komt in aanmerking voor de EIA als de index van jouw systeem hoger is dan de norm.

  Wil je de Milieu-investeringsaftrek aanvragen maar staat je bedrijfsmiddel niet op de Milieulijst dan kun je een voorstel indienen om het te laten opnemen. Daarvoor moet het systeem dat je wilt aanschaffen meer kosten dan het minder milieuvriendelijke alternatief en een belangrijke milieuverdienste hebben die verder gaat dan de wettelijke verplichting.

 5. Dien je aanvraag in

  Als je gebruik wilt maken van de investeringsaftrek moet je dit melden bij de Belastingdienst. Het meldingsformulier kun je via de Belastingdienst digitaal invullen. Daarop vermeld je onder andere de code uit de lijst, een omschrijving van het bedrijfsmiddel, de kosten die je hebt gemaakt en de lokatie waar het bedrijfsmiddel in gebruik is. Op de site worden de formulieren zowel meldings- als aanvraagformulieren genoemd. Deze zijn identiek.

 6. Vul je belastingaangifte in

  Voor de MIA krijg je een ontvangstbevestiging waarna je de aftrekposten bij je belastingaangifte kunt toepassen. De organisatie NL Milieu & Leefomgeving beoordeelt vervolgens je aanvraag en adviseert de belastinginspecteur om de aanvraag - als het goed is - goed te keuren. Bezwaar maken tegen de beslissing doe je bij de Belastingdienst. Voor de EIA krijg je een ontvangstbevestiging van het Bureau InvesteringsRegelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA). De RVO stuurt binnen acht weken een verklaring waarin staat of je investering als energie-investering wordt aangemerkt. Met deze verklaring kun je je investeringskosten aftrekken bij de belastingaangifte. Je kunt bezwaar indienen tegen de beslissing bij de RVO. Vervolgens beoordeelt ook de belastinginspecteur nog je aanvraag. Hij zal onder andere naar de verklaring van de RVO vragen maar ook bedragen en termijnen controleren en bekijken of je ook andere subsidies hebt ontvangen.

Do's

 • De praktijkvoorbeelden lezen op de site van Agentschap NL

Don'ts

 • Te lang wachten met je melding; drie maanden na de investering verloopt je recht op aftrek

Bron

Meer uitleg